Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk  |  Identifikátor profilu zadavatele: 222071

Stav profilu : Aktivní

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky   [ Celkem : 122 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
26.09.2023   11:15 Renovace veřejného osvětlení Šternberk II – okruhy Opavská, Janáčkova, U Vrby, Dalov, Těšíkov dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 27.03.2024 10:59:47
23.03.2023   10:52 Lokální výstražné a varovné systémy v ORP Šternberk dodávky Otevřené řízení 27.03.2024 12:43:31
09.09.2022   14:46 Renovace veřejného osvětlení Šternberk – okruhy Ořechová, Světlov, Obora stavební práce Zakázka malého rozsahu 27.03.2024 13:07:41
24.11.2021   10:16 DDM Šternberk – spodní budova, zateplení stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 27.03.2024 13:50:11
10.11.2021   15:13 Stavební úpravy komunikace Generála Eliáše stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 28.03.2024 8:32:04
12.08.2021   10:18 Cyklostezka spojující ul. Lhotská s cyklostezkou směr Štarnov stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 28.03.2024 8:33:34
02.06.2021   08:21 Město Šternberk - Oprava pohřebiště obětí 1. světové války – oprava jmenovek dodávky Zakázka malého rozsahu 17.01.2022 9:51:32
26.05.2021   13:21 Doplnění technické infrastruktury lokality ul. Generála Eliáše stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 27.03.2024 15:09:40
16.03.2021   15:43 Intenzifikace ČOV Šternberk stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 17.01.2022 17:03:46
25.02.2021   14:12 SMN a.s. – o.z. Nemocnice Šternberk – Teplovod stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 20.07.2022 8:12:15
06.08.2020   10:24 Výstavba a modernizace specializovaných učeben na ZŠ Svatoplukova ve Šternberku - dodávka ICT dodávky Zakázka malého rozsahu 17.01.2022 9:52:26
27.07.2020   15:25 Šternberk – revitalizace přednádražního prostoru stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 28.03.2024 8:35:52
14.05.2020   13:48 Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny, ZŠ nám. Svobody, Šternberk - TDS služby Zakázka malého rozsahu 18.07.2022 11:22:38
14.05.2020   13:23 Výstavba a modernizace specializovaných učeben na ZŠ Svatoplukova ve Šternberku - technický dozor stavebníka služby Zakázka malého rozsahu 17.01.2022 14:12:30
20.04.2020   14:18 Bytové domy Bezručova 20 a 22 stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 29.03.2022 10:24:15
13.03.2020   15:16 Atletický stadion Šternberk, 1. etapa – atletický stadion a terénní úpravy stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 29.03.2022 10:54:34
05.03.2020   13:21 Komunitní centrum ve Šternberském klášteře stavební práce Zakázka malého rozsahu 18.01.2022 10:38:50
24.02.2020   15:01 Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny, ZŠ nám. Svobody, Šternberk stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 29.03.2022 10:39:19
29.04.2019   16:34 Oprava slaboproudých zařízení v DDM Šternberk stavební práce Zakázka malého rozsahu 14.10.2019 16:02:52
29.04.2019   16:32 Klimatizace v kancelářích budov radnice – Horní náměstí 57/9, Horní náměstí 78/16, Radniční 80/18, Šternberk dodávky Zakázka malého rozsahu 14.10.2019 14:44:48
18.04.2019   14:38 Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, Šternberk – Dalov - Oprava objektu po požáru - UZAVŘENÁ VÝZVA stavební práce Zakázka malého rozsahu 14.10.2019 11:35:29
03.04.2019   14:14 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Šternberk - Bezbariérovost III. stavební práce Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 14:06:36
06.03.2019   17:06 Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk – Vybudování sběrných míst - opakovaná stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 15.10.2019 13:26:39
04.02.2019   21:15 Město Šternberk - stavební úpravy chodníků ulice Olomoucká stavební práce Zakázka malého rozsahu 14.10.2019 16:07:57
31.01.2019   11:53 Výstavba cyklostezky Šternberk – Dolní Žleb, I.etapa stavební práce Zakázka malého rozsahu 14.10.2019 10:57:48
20.12.2018   10:23 Stavební úpravy chodníků ulice Jiráskova,Dvořákova, Anenská, Šternberk stavební práce Zakázka malého rozsahu 14.10.2019 10:37:15
28.11.2018   11:19 Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 15.10.2019 13:37:58
03.10.2018   09:57 Šternberk - Rekonstrukce kotelen - Základní škola Sadová 1412/1, Základní škola Dr. Hrubého 319/2, Základní škola náměstí Svobody 1264/3 stavební práce Zakázka malého rozsahu 14.10.2019 16:51:18
22.06.2018   11:37 Rekonstrukce LC Okružní v k. ú. Dalov stavební práce Zakázka malého rozsahu 22.05.2019 9:43:44
25.05.2018   00:00 Šternberk – ulice Olomoucká, křižovatka MK Palackého – Jiráskova, Puškinova – Svatoplukova – oprava vozovky stavební práce Zakázka malého rozsahu 29.11.2018 8:12:41
16.05.2018   11:24 Město Šternberk – veřejné osvětlení Krakořice stavební práce Zakázka malého rozsahu 14.10.2019 16:17:19
16.05.2018   11:12 Stavební úpravy chodníků ulice Poděbradova, Husova, Lidická, Blahoslavova stavební práce Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 10:44:48
16.05.2018   10:45 Město Šternberk – stavební úpravy komunikací - Masarykova – Labutí – Potoční stavební práce Zakázka malého rozsahu 14.10.2019 16:49:57
16.05.2018   10:32 Město Šternberk - stavební úpravy komunikace ulice Vinohradská stavební práce Zakázka malého rozsahu 29.11.2018 8:19:36
16.05.2018   10:14 Město Šternberk – stavební úpravy a prodloužení chodníku ul. Dlouhá stavební práce Zakázka malého rozsahu 02.11.2018 8:22:46
15.05.2018   10:36 Město Šternberk – veřejné osvětlení ulice Žitná, Havlíčkova, Janáčkova, Nábřežní stavební práce Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 10:47:38
15.05.2018   10:24 Stavební úpravy chodníků ulice Janáčkova, Palouková, Havlíčkova, Staškova, Žitná, Komenského, Nábřežní stavební práce Zakázka malého rozsahu 14.10.2019 16:59:34
15.05.2018   10:05 Šternberk – stavební úpravy chodníku ul. Závodní stavební práce Zakázka malého rozsahu 15.05.2018 10:16:27
28.03.2018   13:28 Rozšíření kapacity mateřské školy na ulici Nádražní, Šternberk – vybavení (interiér III) dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 03.04.2019 14:53:35
03.11.2017   09:11 Demolice skladů 25,26 v. k.ú. Lhota u Šternberka stavební práce Zakázka malého rozsahu 23.08.2018 12:29:07
23.10.2017   15:19 Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Šternberk služby Zakázka malého rozsahu 02.11.2018 10:13:10
23.10.2017   15:00 Město Šternberk – pořízení nového osobního automobilu pro potřeby OŽP dodávky Zakázka malého rozsahu 03.11.2017 9:05:41
23.10.2017   14:54 Město Šternberk – stavební úpravy chodníků a vjezdů ulice Olomoucká stavební práce Zakázka malého rozsahu 02.11.2018 9:22:02
23.10.2017   14:37 MŠ Komenského, umělé povrchy stavební práce Zakázka malého rozsahu 23.10.2017 14:43:02
23.10.2017   14:14 Rekonstrukce kotelny Základní školy Svatoplukova 7 stavební práce Zakázka malého rozsahu 02.11.2018 10:53:40
23.10.2017   14:08 Nové kanceláře MěÚ Šternberk, Radniční 80/18, Šternberk stavební práce Zakázka malého rozsahu 23.10.2017 14:11:04
23.10.2017   14:03 Výměna oken a vstupních dveří v objektech Komenského 352/32, Komenského 353/34, Šternberk stavební práce Zakázka malého rozsahu 02.11.2018 10:48:39
23.10.2017   14:00 Opavská – výstavba chodníku a úpravy veřejného osvětlení stavební práce Zakázka malého rozsahu 02.11.2018 10:40:17
23.10.2017   13:50 Sadová – stavební úpravy chodníků stavební práce Zakázka malého rozsahu 23.10.2017 13:52:28
23.10.2017   13:45 Šternberk – Svatoplukova – opěrná zeď, chodníky stavební práce Zakázka malého rozsahu 18.10.2019 9:34:23
23.10.2017   13:41 Šternberk Dolní Žleb – oprava nátoku do rybníka v k.ú. Šternberk a k.ú. Lipina stavební práce Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 11:05:52
23.10.2017   12:51 Oprava povrchu víceúčelového sportovního hřiště Šternberk, ZŠ Svatoplukova“ stavební práce Zakázka malého rozsahu 23.10.2017 12:51:43
23.10.2017   12:15 Město Šternberk – stavební úpravy chodníků ulice Palackého, Puškinova, Lomená, Svatoplukova stavební práce Zakázka malého rozsahu 23.10.2017 12:18:46
23.10.2017   12:12 Město Šternberk – úpravy předprostoru smuteční síně a bočních patií stavební práce Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 11:16:28
23.10.2017   12:12 Město Šternberk – stavební úpravy komunikací ulic Vinohradská, Jílová, Studniční, Balcárkova, Loutockého, Nová stavební práce Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 11:04:11
23.10.2017   12:02 Revitalizace rybníku Lhota stavební práce Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 11:21:45
23.10.2017   11:34 Oprava mostu Dolní Žleb stavební práce Zakázka malého rozsahu 23.10.2017 11:34:31
06.10.2017   08:19 Domov pro seniory Šternberk, Na Valech 14 – stavební úpravy, výtah stavební práce Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 13:08:08
11.04.2017   14:31 Šternberk – oprava místní komunikace Kopečná stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 02.11.2018 8:33:40
18.01.2017   21:32 Stavební úpravy Obloukové ulice ve Šternberku stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 02.11.2018 8:40:16
16.11.2016   13:44 Kulturní dům Šternberk – II. etapa stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 05.10.2017 7:56:03
20.10.2016   08:39 Stavební úpravy restaurace PRIM stavební práce Zakázka malého rozsahu 05.10.2017 8:01:32
26.09.2016   08:34 Šternberk – lokalita Olomoucká – dodatečné stavební práce stavební práce Zakázka malého rozsahu 18.10.2017 7:32:20
30.08.2016   09:14 Město Šternberk - stavební úpravy chodníků sídliště ulice Uničovská- eletronická aukce stavební práce Zakázka malého rozsahu 02.11.2018 8:49:22
25.08.2016   07:37 Město Šternberk – Opěrná zeď Oblouková ulice stavební práce Zakázka malého rozsahu 18.10.2017 7:49:10
11.07.2016   16:50 Město Šternberk – Pronájem světelné vánoční výzdoby II. služby Zakázka malého rozsahu 24.10.2017 8:32:10
24.06.2016   13:26 „Město Šternberk – Výměna vnitřních a venkovních okenních křídel v bytovém domě Radniční 162/5 ve Šternberku“ stavební práce Zakázka malého rozsahu 05.10.2017 8:09:03
02.06.2016   12:54 Oprava střechy objektu Horní náměstí 2 stavební práce Zakázka malého rozsahu 09.10.2017 10:51:11
25.05.2016   14:41 Město Šternberk - obnova hradeb ul. Dvorská, úsek č. 2 stavební práce Zakázka malého rozsahu 09.10.2017 11:23:11
06.05.2016   12:49 Město Šternberk - demolice části objektu parcela č. 171 v k.ú. Dalov - elektronická aukce stavební práce Zakázka malého rozsahu 19.10.2017 11:57:17
02.05.2016   14:09 Město Šternberk - demolice skladu parc. č.349/24, k.ú. Lhota u Šternberka stavební práce Zakázka malého rozsahu 19.10.2017 11:58:22
02.05.2016   13:55 Město Šternberk - demolice skladu parc. č.349/23, k.ú. Lhota u Šternberka stavební práce Zakázka malého rozsahu 19.10.2017 11:59:19
14.04.2016   00:00 Šternberk – lokalita Olomoucká stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 18.10.2017 7:54:31
12.04.2016   11:14 „Město Šternberk - stavební úpravy komunikace ulice Na Bažinách a chodníků ulice Lhotská, Šternberk“ - ELEKTRONICKÁ AUKCE stavební práce Zakázka malého rozsahu 18.10.2017 8:02:51
22.03.2016   08:24 Odvedení srážkových vod z areálu podnikatelské zóny Šternberk – zatrubnění příkopů stavební práce Zakázka malého rozsahu 18.10.2017 7:56:19
22.03.2016   07:56 MŠ Komenského Šternberk – úpravy v areálu stavební práce Zakázka malého rozsahu 18.10.2017 7:58:58
03.02.2016   08:16 Oprava plynové kotelny v bytovém domě Labutí 2411/25 ve Šternberku stavební práce Zakázka malého rozsahu 10.03.2016 10:07:09
02.02.2016   14:13 „Bezbariérovost areálu domů s pečovatelskou službou Šternberk, bezbariérový přístup objektu Uničovská 53“ stavební práce Zakázka malého rozsahu 02.02.2016 14:13:00
29.01.2016   10:57 Šternberk-Lokalita Olomoucká, Oblouková, Příkopy - projektová dokumentace služby Zakázka malého rozsahu 02.11.2018 9:43:38
26.01.2016   09:41 Město Šternberk - Údržba veřejné zeleně v místních částech služby Zakázka malého rozsahu 24.10.2017 8:49:09
25.01.2016   09:55 Stavební práce malého rozsahu klempířských a pokrývačských prací charakteru drobné údržby a oprav nemovitostí města služby Zakázka malého rozsahu 15.10.2019 13:24:14
25.01.2016   09:39 Stavební práce malého rozsahu charakteru drobné údržby a oprav zdravotechnických a topenářských instalací v nemovitostech v majetku města Šternberka služby Zakázka malého rozsahu 10.03.2016 11:02:40
11.01.2016   00:00 Rozšíření kapacity mateřské školy na ulici Nádražní, Šternberk stavební práce Otevřené řízení 18.10.2019 9:39:58
28.08.2015   12:34 Multifunkční kulturní zařízení Šternberk - I. etapa - dodatečné stavební práce II. stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 26.01.2016 10:02:15
29.06.2015   07:32 Klimatizace objektu MěÚ Šternberk, Opavská 1 stavební práce Zakázka malého rozsahu 18.10.2017 8:00:49
03.06.2015   10:33 Sdružené dodávky elektrické energie pro město Šternberk a provozovatele majetku města dodávky Otevřené řízení 30.03.2017 13:53:13
29.05.2015   13:12 Smíšená stezka Šternberk – Babice stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 23.08.2018 10:52:58
29.12.2014   12:06 Šternberk, lokalita ulic Masarykova - Krampolova, dodatečné stavební práce 1 stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 19.02.2015 10:26:58
09.12.2014   15:14 Rozšíření systému separace odpadu ve městě Šternberk - nádoby na bioodpad, kompostéry dodávky Zakázka malého rozsahu 09.12.2014 13:34:20
29.10.2014   16:28 Rekultivace skládky TKO Šternberk - Tankodrom stavební práce Zakázka malého rozsahu 24.10.2017 8:28:09
22.10.2014   12:47 Šternberk - Stavební úpravy - lokalita U Horní brány, Dvorská stavební práce Zakázka malého rozsahu 18.10.2017 8:04:27
25.09.2014   08:12 Zařízení kancelářské a výpočetní techniky vč.služeb dodávky Zakázka malého rozsahu 27.01.2015 14:55:23
22.09.2014   17:01 Stavební úpravy přechodu pro chodce přes silnici III/44423 ul.Sadová ve Šternberku stavební práce Zakázka malého rozsahu 28.01.2015 7:51:35
07.05.2014   15:44 Město Šternberk, sídliště Jiráskova - stavební úpravy chodníků stavební práce Zakázka malého rozsahu 26.09.2014 9:53:02
07.05.2014   15:16 Město Šternberk, sídliště Nádražní - ul.Nádražní, U Střelnice - stavební úpravy chodníků stavební práce Zakázka malého rozsahu 06.11.2014 12:32:38
07.05.2014   15:08 Město Šternberk - Stavební práce malého rozsahu - komunikace, inženýrské sítě, stavební údržba a terénní úpravy pozemků stavební práce Zakázka malého rozsahu 19.10.2018 10:14:39
14.04.2014   16:45 Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu v MŠ Světlov stavební práce Zakázka malého rozsahu 19.02.2015 13:34:02
14.04.2014   14:36 Šternberk - Revitalizace centra města - Ul.U Horní brány stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 17.02.2015 9:12:06
17.03.2014   14:05 Sportovní hřiště při ZŠ Dr. Hrubého ve Šternberku - sanace povrchu stavební práce Zakázka malého rozsahu 14.05.2014 11:17:21
10.03.2014   09:46 Šternberk, lokalita ulic Masarykova - Krampolova stavební práce Otevřené řízení 13.07.2015 14:16:44
09.01.2014   09:47 Stavební úpravy chodníků ul.Nádražní ve Šternberku stavební práce Zakázka malého rozsahu 14.05.2014 10:26:30
17.12.2013   08:31 Pronájem zařízení měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích služby Otevřené řízení 02.11.2018 9:18:09
05.12.2013   11:05 Výtah v budově Městského úřadu Šternberk, Opavská 1 - výměna zařízení a práce související stavební práce Zakázka malého rozsahu 04.07.2014 7:56:35
19.11.2013   00:00 Systém pro separaci a sběr BRKO ve městě Šternberk dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 12.03.2014 14:50:29
18.11.2013   09:01 Město Šternberk - dešťová kanalizace Dalov stavební práce Zakázka malého rozsahu 14.05.2014 13:16:23
24.10.2013   12:55 Šternberk - MŠ Světlov - vybavení nábytkem dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 18.03.2014 8:47:02
24.10.2013   10:39 Šternberk - Výstavba mateřské školy v lokalitě Světlov - zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 24.10.2013 10:46:16
26.06.2013   09:33 Šternberk - hřbitov - náhradní parkoviště u severní brány stavební práce Zakázka malého rozsahu 01.10.2013 14:19:11
26.06.2013   00:00 Zvýšení bezpečnosti dopravy - stavební úpravy sil II/447 ul.Litovelská Šternberk stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 18.03.2014 10:15:40
18.06.2013   14:34 Udržitelné využívání zdrojů energie v MŠ Komenského, Šternberk snížením energetických ztrát stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 18.03.2014 10:23:11
22.05.2013   16:33 Šternberk - MŠ Světlov - vybavení nábytkem dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 18.03.2014 8:44:57
02.05.2013   15:02 Sanace dolní části opěrné zdi ulice Rýmařovská, Šternberk stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 12.06.2014 13:12:04
02.05.2013   14:54 Šternberk - Lokalita ulic Masarykova - Krampolova ( projektová dokumentace) služby Zjednodušené podlimitní řízení 05.02.2015 11:03:17
30.04.2013   10:22 Město Šternberk - Stavební úpravy komunikace Ořechová a U Startu, Šternberk stavební práce Zakázka malého rozsahu 06.11.2013 16:02:21
04.01.2013   11:19 Nákup zemního plynu na Komoditní burze PROFIT pro město Šternberk a jeho příspěvkové organizace dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 13.03.2014 11:03:15
04.01.2013   11:12 Nákup elektřiny na Komoditní burze PROFIT pro město Šternberk a jeho příspěvkové organizace dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 13.03.2014 11:00:43
22.11.2012   00:00 Podnikatelský inkubátor Šternberk - Rámcová smlouva na služby spojené s provozem objektu služby Zjednodušené podlimitní řízení 27.02.2013 16:13:48
19.11.2012   13:02 Vnitřní integrace úřadu dodávky Zakázka malého rozsahu 28.06.2013 12:54:51
16.11.2012   11:04 Šternberk - Výstavba mateřské školy v lokalitě Světlov - zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury stavební práce Otevřené řízení 22.10.2013 10:20:31
15.11.2012   07:51 Šternberk - úprava koryta toku Grygava stavební práce Zakázka malého rozsahu 24.06.2013 13:52:18
14.11.2012   10:29 Město Šternberk - Stavební práce malého rozsahu - komunikace, inženýrské sítě, stavební údržba a terénní úpravy pozemků stavební práce Zakázka malého rozsahu 25.04.2014 10:04:06
14.11.2012   09:27 Město Šternberk - Stavební práce malého rozsahu charakteru stavební údržby a oprav nemovitostí stavební práce Zakázka malého rozsahu 19.02.2015 13:36:25

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora