Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Marek Slabý

tel.: +420605203854

e-mail: marek.slaby@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Cyklostezka spojující ul. Lhotská s cyklostezkou směr Štarnov
Identifikátor veřejné zakázky: P21V00000009 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 12.08.2021   10:18
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení cyklostezky spojující ul. Lhotská s cyklostezkou směr Štarnov s cílem vybudování bezpečné, bezbariérové a komfortní trasy pro chodce a cyklisty v řešené lokalitě vč. návaznosti na okolní chodníkové plochy a zlepšení podmínek pro motorovou dopravu v návaznosti na plánovanou okolní výstavbu změnou tvaru křižovatky, zejména úpravou připojení vedlejších větví. Podkladem pro vypracování nabídky je soupis prací či dodávek, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 5 392 875,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 03.09.2021 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 10.11.2021
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 3 946 086,62 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 4 774 764,81 CZK
Datum ukončení plnění: 14.06.2022
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 378 020,43 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 5 297 404,72 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,34 MB 12.08.2021  10:18 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace ZIP 30,70 MB 12.08.2021  10:18 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD 1 ZIP 0,47 MB 18.08.2021  09:02 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 PDF 0,30 MB 24.08.2021  15:37 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Protokol o otevírání nabídek - 7262 - anonymizovaný PDF 0,30 MB 03.09.2021  14:11 
2. Oznámení rozhodnutí o výběru včetně přílohy ZIP 0,87 MB 06.10.2021  11:00 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,29 MB 22.11.2021  11:01 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Uzavřená smlouva s přílohami ZIP 12,79 MB 22.11.2021  10:45 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   K2 STAV s. r. o.   08778086 CZ NE 3 946 086,62 CZK   ANO
2.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE 4 584 714,26 CZK    
3.   JR STaKR s.r.o.   28596854 CZ NE 4 485 863,71 CZK    
4.   LAZAM uničovská stavební s.r.o.   64087883 CZ NE 4 422 178,97 CZK    
5.   KARETA s.r.o.   62360213 CZ NE 4 348 000,00 CZK    
6.   M - SILNICE a.s.   42196868 CZ NE 4 850 229,66 CZK    
7.   BERKASTAV s.r.o.   02657392 CZ NE 4 896 669,00 CZK    
8.   IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.   25869523 CZ NE 5 479 049,76 CZK    
9.   SWIETELSKY stavební s.r.o.   48035599 CZ NE 5 000 000,00 CZK 6 050 000,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2022 4 378 020,43 CZK   5 297 404,72 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
12.08.2021 10:18:17 Zakázka zveřejněna  
18.08.2021 9:01:36 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "12.08.2021 10:18:16" na "12.08.2021 10:18:17" Pavel Mitáš
18.08.2021 9:01:36 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "30.08.2021 10:00:00" na "02.09.2021 10:00:00" Pavel Mitáš
18.08.2021 9:02:26 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD 1", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
24.08.2021 15:37:38 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
24.08.2021 15:37:58 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "02.09.2021 10:00:00" na "03.09.2021 10:00:00" Pavel Mitáš
03.09.2021 14:11:34 Přidání dokumentu "Protokol o otevírání nabídek - 7262 - anonymizovaný", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
06.10.2021 11:00:32 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí o výběru včetně přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
22.11.2021 10:45:48 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva s přílohami", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
22.11.2021 10:47:27 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva s přílohami", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
22.11.2021 11:00:45 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Uzavřená smlouva s přílohami" Pavel Mitáš
22.11.2021 11:01:21 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
22.11.2021 11:06:53 Přidán nový účastník "IČ="08778086 " Název:"K2 STAV s. r. o." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
18.07.2022 9:53:20 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ne"" Lenka Lhotská
18.07.2022 9:55:20 Přidán nový účastník "IČ="28596854 " Název:"JR STaKR s.r.o." Vítěz="Ne"" Lenka Lhotská
18.07.2022 9:56:23 Přidán nový účastník "IČ="64087883 " Název:"LAZAM uničovská stavební s.r.o." Vítěz="Ne"" Lenka Lhotská
18.07.2022 9:58:12 Přidán nový účastník "IČ="62360213 " Název:"KARETA s.r.o." Vítěz="Ne"" Lenka Lhotská
18.07.2022 10:00:45 Přidán nový účastník "IČ="62360213 " Název:"KARETA s.r.o." Vítěz="Ne"" Lenka Lhotská
18.07.2022 10:00:51 Odstranění účastníka řízení "IČ="62360213 " Název:"KARETA s.r.o." Vítěz="Ne"" Lenka Lhotská
18.07.2022 10:01:44 Přidán nový účastník "IČ="42196868 " Název:"M - SILNICE a.s." Vítěz="Ne"" Lenka Lhotská
18.07.2022 10:03:01 Přidán nový účastník "IČ="02657392 " Název:"BERKASTAV s.r.o." Vítěz="Ne"" Lenka Lhotská
18.07.2022 10:04:35 Přidán nový účastník "IČ="25869523 " Název:"IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s." Vítěz="Ne"" Lenka Lhotská
18.07.2022 10:08:09 Přidán nový účastník "IČ="02657392 " Název:"BERKASTAV s.r.o." Vítěz="Ne"" Lenka Lhotská
18.07.2022 10:08:19 Odstranění účastníka řízení "IČ="02657392 " Název:"BERKASTAV s.r.o." Vítěz="Ne"" Lenka Lhotská
18.07.2022 10:09:24 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o." Vítěz="Ne"" Lenka Lhotská
18.07.2022 10:31:36 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "3946086.62" Lenka Lhotská
18.07.2022 10:31:36 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "4774764.81" Lenka Lhotská
18.07.2022 10:34:34 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4378020.43" Lenka Lhotská
18.07.2022 10:34:34 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "5297404.72" Lenka Lhotská
28.03.2024 8:33:34 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora