Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Šternberk, lokalita ulic Masarykova - Krampolova, dodatečné stavební práce 1
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000018 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 29.12.2014   12:06
Typ řízení: Jednací řízení bez uveřejnění
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Při zahájení pilotovacích prací u zakázky realizované pod názvem Šternberk, lokalita ulic Masarykova - Krampolova, v průběhu vývrtu piloty č. 101 pod pravou mostní opěrou, byl zaznamenán nepředpokládaný výskyt shluku bludných kamenů (balvanů) o velkosti 150-250 mm. Z důvodu výskytu těchto kamenů docházelo k jejich opakovanému zaklínění mezi ocelovou dvouplášťovou pažnicí a šapou (vrtný hrnec na konci vrtacího spirálu). Na základě výše uvedeného nebylo možné kamenitý vývrt z budoucí piloty odstranit a následně pokračovat v hloubení dané piloty. Ve snaze o uvolnění překážek v podobě kamenů z trasy vrtu, a to mírným vyosením vrtacího spirálu z kolmého směru v průběhu vrtání, docházelo ke vzniku odchylek od projektového stavu v podobě deformace stěn vrtu. Z tohoto důvodu byl zhotovitel nucen pilotovací práce pozastavit a vzniklou situaci operativně řešit následujícím způsobem. Zhotovitel stavby zajistil statický návrh řešení vzniklé situace za použití pilot o větším průměru. Proti projektem stanovenému průměru 750 mm byl navržen větší průměr 900 mm. Realizace pilot o průměru 900 mm umožňuje realizaci pilotovacích prací stejnou technologií i za výskytu obdobných kamenů do velikosti cca 300 mm. Ve snaze eliminace
pravděpodobného výskytu dalších balvanů byla navržena také redukce počtu pilot. Ze statického hlediska použitím většího průměru pilot by byla možná redukce počtu 16 ks průměru 750 mm na 12 ks navrhovaného průměru 900 mm. Délka pilot zůstává beze změny.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem musela být provedena změna průměru a počtu pilot. Bylo provedeno statické posouzení změny založení, kterým bylo prokázáno, že změna nemá, ze statického hlediska, žádný vliv na celkové založení mostu.
Změna vzhledem ke svému charakteru nemá vliv na technické parametry a užitnou hodnotu díla, ani nezpůsobuje zhoršení technických parametrů oproti původně navrženému řešení.
Předpokládaná hodnota: 659 833,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 05.12.2014 9:45 hodin
Datum uzavření smlouvy: 17.12.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 659 833,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 798 398,00 CZK
Datum ukončení plnění: 18.12.2014
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 659 833,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 798 398,00 CZK

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,45 MB 29.12.2014  12:06 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatek č.2 smlouvy o dílo PDF 0,97 MB 29.12.2014  12:06 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. seznam subdodavatelů PDF 0,23 MB 19.02.2015  10:26 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.   45195706 CZ NE 659 833,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 659 833,00 CZK   798 398,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
29.12.2014 12:06:15 Zakázka zveřejněna  
17.02.2015 8:51:01 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "659833.00" Jana Rubošová
17.02.2015 8:51:01 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "798398.00" Jana Rubošová
17.02.2015 9:05:56 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Jana Rubošová
19.02.2015 10:26:58 Přidání dokumentu "seznam subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora