Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Stavební práce malého rozsahu charakteru drobné údržby a oprav zdravotechnických a topenářských instalací v nemovitostech v majetku města Šternberka
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 25.01.2016   09:39
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Jedná se o výběrové řízení na uzavření rámcové smlouvy na provádění veřejných zakázek malého rozsahu – prací charakteru drobné údržby a oprav zdravotechnických a topenářských instalací v nemovitostech v majetku města Šternberka.
Zadavatel uzavře s uchazečem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, rámcovou smlouvu o dílo. Na jednotlivé části díla – dílčí plnění, požadované dle aktuální potřeby objednatelem, budou objednatelem vystaveny objednávky.
Uzavřená rámcová smlouva bude řešit jednotlivé dílčí zakázky o hodnotě do 100.000,- Kč bez DPH (do celkové částky 3 mil.Kč bez DPH). Nad tuto hranici není zadavatel ani uchazeč vázán rámcovou smlouvou. Smluvní strany se současně mohou dohodnout na zadání zakázky jiným způsobem i v případě, že se její cena pohybuje ve stanoveném limitu.
Předmětem plnění jsou následující práce na zdravotechnických a topenářských instalacích v objektech v majetku města Šternberka:
- Opravy rozvodů vody v bytech, nebytových prostorech a ve společných částech domů (výměna částí rozvodů, oprava prasklých potrubí)
- Výměna a opravy zařizovacích předmětů – vodovodní baterie, vodoměry na SV a TUV, výměna umývadel, dřezů, van, sprchových koutů.
- Opravy rozvodů odpadního potrubí – kanalizace, čištění, výměna čistících kusů.
- Opravy dešťových vpustí
- Opravy a výměna otopných těles včetně rozvodů, termostatických hlavic, instalace plynových kotlů etážového topení, lokálních plynových topidel.
- Zednické práce (zednické výpomoci), přímo související s prováděnými pracemi na instalacích (zednické práce při výměně van a sprchových koutů, obnažení a zazdívání potrubí, opravy obkladů a dlažeb,...)
Součástí předmětu plnění jsou další činnosti uchazeče, jejichž náklady uchazeč zahrne do kalkulace ceny prací (viz odst. 5. Nabídková cena).
Lhůta pro podání nabídek: 02.02.2016 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 08.03.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 3 000 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 630 000,00 CZK
Datum ukončení plnění: 08.03.2019

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 4,00 MB 25.01.2016  09:39 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Návrh smlouvy o dílo DOC 0,06 MB 25.01.2016  09:39 
2. Obchodní podmínky DOC 0,23 MB 25.01.2016  09:39 
3. ČP - ZKP DOC 0,03 MB 25.01.2016  09:39 
4. ČP - TKP DOC 0,06 MB 25.01.2016  09:39 
5. Krycí list DOC 0,04 MB 25.01.2016  09:39 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výsledku PDF 0,90 MB 10.03.2016  11:02 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 21,71 MB 10.03.2016  10:58 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Provádění staveb Olomouc   2538551 CZ NE 400,00 CZK  
2.   K-mont, Miroslav Körner   43592660 CZ NE 180,00 CZK ANO
3.   Konytech s.r.o.   27813916 CZ NE 220,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
0    Historie zakázky

Datum Popis Autor
25.01.2016 9:39:00 Zakázka zveřejněna  
25.01.2016 9:39:18 Přidání dokumentu "Krycí list", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
25.01.2016 9:39:34 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Hana Širgelová
25.01.2016 9:39:34 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000002" Hana Širgelová
25.01.2016 9:39:34 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "25.01.2016" na "25.01.2016 09:39:33" Hana Širgelová
25.01.2016 9:39:56 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "25.01.2016 09:39:33" na "25.01.2016 09:39:00" Hana Širgelová
10.03.2016 9:14:03 Přidán nový účastník "IČ="43592660 " Název:"K-mont, Miroslav Körner" Vítěz="Ano"" Hana Širgelová
10.03.2016 9:15:40 Přidán nový účastník "IČ="27813916 " Název:"Konytech s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
10.03.2016 9:16:57 Přidán nový účastník "IČ="61945251 " Název:"W.H.A. Systém s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
10.03.2016 9:17:36 Odstranění účastníka řízení "IČ="61945251 " Název:"W.H.A. Systém s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
10.03.2016 9:19:19 Přidán nový účastník "IČ="2538551 " Název:"Provádění staveb Olomouc" Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
10.03.2016 10:00:18 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "180.00" Hana Širgelová
10.03.2016 10:01:01 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "220.00" Hana Širgelová
10.03.2016 10:01:13 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "400.00" Hana Širgelová
10.03.2016 10:02:08 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "3000000.00" Hana Širgelová
10.03.2016 10:02:08 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3630000.00" Hana Širgelová
10.03.2016 10:02:27 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová
10.03.2016 10:03:55 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
10.03.2016 10:55:52 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Smlouva o dílo" Hana Širgelová
10.03.2016 10:56:53 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Ukončena realizace" na "Zahájeno" Hana Širgelová
10.03.2016 10:57:29 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová
10.03.2016 10:58:15 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
10.03.2016 11:02:40 Přidání dokumentu "Oznámení o výsledku", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora