Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Sdružené dodávky elektrické energie pro město Šternberk a provozovatele majetku města
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000006 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
7502021012365 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 03.06.2015   10:33
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je:
a) fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele zákazníkovi s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy,
b) přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektrickou energií a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektrickou energií a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění,
c) zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb,
d) zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny elektrické energie
Lhůta pro podání nabídek: 28.07.2015 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 09.09.2015
Datum ukončení plnění: 31.12.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 8 007 950,56 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 9 689 620,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 6,14 MB 03.06.2015  10:33 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 Seznam odběrných míst XLSX 0,10 MB 03.06.2015  10:33 
2. Příloha č. 2 Způsob realizace postupného nákupu PDF 0,24 MB 03.06.2015  10:33 
3. Příloha č. 3 Tabulka pro zadání nabídkových hodnot koeficientu PDF 0,18 MB 03.06.2015  10:33 
4. Příloha č. 4 Určení cen k fakturaci - rozpad výsledné ceny nákupu do distr. sazeb PDF 0,23 MB 03.06.2015  10:33 
5. Příloha č. 5 Pravidla pro e-aukci PDF 0,28 MB 03.06.2015  10:33 
6. Příloha č. 6 ČP - § 50 ZVZ DOCX 0,03 MB 03.06.2015  10:33 
7. Příloha č. 7 ČP- odchylky OTE DOCX 0,03 MB 03.06.2015  10:33 
8. Příloha č. 8 ČP - subdodavatel DOCX 0,03 MB 03.06.2015  10:33 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 2,49 MB 03.06.2015  10:33 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,66 MB 17.09.2015  07:26 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o sdružených službách dodávky elektrické energie PDF 5,35 MB 12.10.2015  12:30 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Lumius, spol. s r.o .   25911945 CZ NE   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 4 389 458,00 CZK   5 311 244,00 CZK  
2016 3 618 492,56 CZK   4 378 376,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
03.06.2015 10:33:52 Zakázka zveřejněna  
17.09.2015 7:26:54 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
12.10.2015 12:30:49 Přidání dokumentu "Smlouva o sdružených službách dodávky elektrické energie", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
12.10.2015 12:33:36 Přidán nový účastník "IČ="25911945 " Název:"Lumius, spol. s r.o . " Vítěz="Ano"" Hana Širgelová
12.10.2015 12:36:51 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová
30.03.2016 15:13:03 Přidání dokumentu "Skutečné náklady 2015", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
01.04.2016 9:12:02 Odstranění dokumentu "Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky - Skutečné náklady 2015" Hana Širgelová
01.04.2016 9:12:46 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4389458.00" Hana Širgelová
01.04.2016 9:12:46 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "531124418.00" Hana Širgelová
01.04.2016 9:18:02 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "531124418.00" na "5311244.00" Hana Širgelová
30.03.2017 13:53:13 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "4389458.00" na "8007950.56" Hana Širgelová
30.03.2017 13:53:13 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "5311244.00" na "9689620.00" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora