Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

ENSYTRA , s.r.o., nám. Svobody 931/22, Mohelnice,

Bc. Pavlína Nováková

tel.: +420 606 721 666

e-mail: novakova@ensytra.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Nákup zemního plynu na Komoditní burze PROFIT pro město Šternberk a jeho příspěvkové organizace
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 04.01.2013   11:19
Typ řízení: Jednací řízení bez uveřejnění
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s plynem a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s plynem a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění. Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k distribuční soustavě a zajištění služeb přepravy, strukturování a distribuce formou smlouvy o sdružených službách dodávek plynu. Plánované množství dodávky pro období od 1.1.2013 do 31.12.2013 je v kategorii maloodběr 3 536, 762 MWh
Datum uzavření smlouvy: 10.12.2012
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 595 983,30 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 141 139,80 CZK
Datum ukončení plnění: 31.12.2013
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 408 237,19 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 913 967,00 CZK

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,35 MB 04.01.2013  11:19 
2. Písemnázpráva zadavatele PDF 0,37 MB 09.01.2013  08:28 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Závěrkové listy ZIP 2,59 MB 04.01.2013  11:19 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Pragoplyn, a.s.   27933318 CZ NE 2 595 983,30 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2013 2 408 237,19 CZK   2 913 967,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
04.01.2013 11:19:36 Zakázka zveřejněna  
09.01.2013 8:28:35 Přidání dokumentu "Písemnázpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Rubošová Jana
13.03.2014 11:02:33 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3141139.80" Jana Rubošová
13.03.2014 11:02:33 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.01.2013 11:19:35" na "04.01.2013 11:19:36" Jana Rubošová
13.03.2014 11:02:59 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2408237.19" Jana Rubošová
13.03.2014 11:02:59 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2913967.00" Jana Rubošová
13.03.2014 11:03:15 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Jana Rubošová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora