Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Expirit, s.r.o., Fibichova 1141/2, Olomouc,

Lenka Jílková

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000018 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 28.11.2018   11:19
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávajícího systému separace odpadů ve městě Šternberk, a to prostřednictvím pořízení nových sběrných nádob na odpad. Součástí realizace bude i zavedení patřičného zařízení (čip) k evidenci množství vytříděného odpadu dle jednotlivých domácností a dále, stavební práce na zbudování tří stanovišť podzemních kontejnerů pro třídění plastu, papíru a skla (bílé a směsné).
Předpokládaná hodnota: 5 627 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 21.01.2019 10:00 hodin
Datum ukončení plnění: 03.07.2019

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o zrušení VZ - část B PDF 0,31 MB 04.02.2019  15:48 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,55 MB 28.11.2018  11:19 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. zadávací dokumentace ZIP 2,50 MB 28.11.2018  11:19 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení ZD PDF 0,48 MB 12.12.2018  13:42 
2. ZD_oprava_vykazy ZIP 0,04 MB 12.12.2018  13:43 
3. Vysvětlení ZD č. 2 PDF 0,15 MB 27.12.2018  12:07 
4. Vysvětlení ZD č. 3 PDF 1,22 MB 03.01.2019  10:03 
5. Vysvětlení ZD č. 3 ZIP 0,05 MB 03.01.2019  10:04 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele - část A PDF 0,58 MB 04.02.2019  15:49 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele_B PDF 0,59 MB 20.02.2019  14:05 
2. Písemná zpráva zadavatele_A PDF 0,14 MB 29.04.2019  12:53 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kupní smlouva PDF 0,41 MB 11.04.2019  09:05 
2. Příloha kupní smlouvy PDF 0,50 MB 11.04.2019  09:05 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   CONTENUR Česká republika s.r.o.   05454824 CZ NE 4 000 000,00 CZK 4 840 000,00 CZK ANO
2.   SDO Technika s.r.o.   29446619 CZ NE 4 075 000,00 CZK 4 930 750,00 CZK  
3.   ELKOPLAST CZ, s.r.o.   25347942 CZ NE 4 009 000,00 CZK 4 850 890,00 CZK  

Datum uzavření smlouvy: 08.04.2019
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 000 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 4 840 000,00 CZK
Datum ukončení plnění: 03.07.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 000 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 484 000,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 4 000 000,00 CZK   484 000,00 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2    [ Tato část VZ byla zrušena ]


Historie zakázky

Datum Popis Autor
28.11.2018 11:19:26 Zakázka zveřejněna  
12.12.2018 13:42:14 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
12.12.2018 13:43:05 Přidání dokumentu "ZD_oprava_vykazy", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
27.12.2018 12:07:10 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
27.12.2018 12:19:07 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.11.2018 11:19:25" na "28.11.2018 11:19:26" Hana Širgelová
27.12.2018 12:19:07 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "14.12.2018 10:00:00" na "07.01.2019 10:00:00" Hana Širgelová
03.01.2019 7:48:06 Editace parametrů řízení změna "Předmět řízení" z hodnoty "služby" na "dodávky" Hana Širgelová
03.01.2019 10:03:30 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
03.01.2019 10:04:01 Přidání dokumentu "Vysvětlení ZD č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
03.01.2019 10:05:59 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "07.01.2019 10:00:00" na "21.01.2019 10:00:00" Hana Širgelová
04.02.2019 15:48:52 Přidání dokumentu "Oznámení o zrušení VZ", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
04.02.2019 15:49:52 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
20.02.2019 14:05:14 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele_B", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
11.04.2019 9:05:01 Přidání dokumentu "Kupní smlouva ", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
11.04.2019 9:05:34 Přidání dokumentu "Příloha kupní smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
29.04.2019 12:53:48 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele_A", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
15.10.2019 13:37:58 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" Hana Širgelová
15.10.2019 13:34:37 Přidán nový účastník "IČ="25347942 " Název:"ELKOPLAST CZ, s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
15.10.2019 13:35:34 Přidán nový účastník "IČ="29446619 " Název:"SDO Technika s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
15.10.2019 13:36:29 Přidán nový účastník "IČ="05454824 " Název:"CONTENUR Česká republika s.r.o." Vítěz="Ano"" Hana Širgelová
15.10.2019 13:37:58 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Hana Širgelová
15.10.2019 13:37:58 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "4000000.00" Hana Širgelová
15.10.2019 13:37:58 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "4840000.00" Hana Širgelová
15.10.2019 13:37:58 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000018" Hana Širgelová
15.10.2019 13:37:58 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.11.2018" na "28.11.2018 11:19:26" Hana Širgelová
15.10.2019 13:38:12 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "4000000.00" Hana Širgelová
15.10.2019 13:38:12 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "484000.00" Hana Širgelová
15.10.2019 13:38:26 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová
15.10.2019 13:39:10 Odstranění účastníka řízení "IČ="25347942 " Název:"ELKOPLAST CZ, s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
15.10.2019 13:39:13 Odstranění účastníka řízení "IČ="29446619 " Název:"SDO Technika s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
15.10.2019 13:44:04 Přidán nový účastník "IČ="29446619 " Název:"SDO Technika s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
15.10.2019 13:47:49 Přidán nový účastník "IČ="25347942 " Název:"ELKOPLAST CZ, s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
15.10.2019 13:29:52 Přidán nový účastník "IČ="05454824 " Název:"CONTENUR Česká republika s.r.o." Vítěz="Ano"" Hana Širgelová
15.10.2019 13:31:34 Přidán nový účastník "IČ="29446619 " Název:"SDO Technika s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
15.10.2019 13:32:53 Přidán nový účastník "IČ="25347942 " Název:"ELKOPLAST CZ, s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
15.10.2019 13:39:25 Odstranění účastníka řízení "IČ="05454824 " Název:"CONTENUR Česká republika s.r.o." Vítěz="Ano"" Hana Širgelová
15.10.2019 13:39:31 Odstranění účastníka řízení "IČ="29446619 " Název:"SDO Technika s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
15.10.2019 13:39:35 Odstranění účastníka řízení "IČ="25347942 " Název:"ELKOPLAST CZ, s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
15.10.2019 13:39:43 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Zrušeno" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora