Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Odvedení srážkových vod z areálu podnikatelské zóny Šternberk – zatrubnění příkopů
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000009 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 22.03.2016   08:24
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, zahrnující řadu opatření k odvedení srážkových vod z lokality podnikatelské zóny ve Šternberku do stávající vodoteče – obnovení stávajícího příkopu, zatrubnění části příkopu, úpravy na stávajícím zatrubněném úseku vodoteče. Součástí prací je i vyvolaná investice – přeložka přípojky NN pro regulační stanici plynu.
Stavba obsahuje následující stavební objekty:
SO 101 – Obnova příkopu
SO 102 – Zatrubnění příkopů
SO 103 – Přeložka NN
Úprava na zatrubněném úseku DN 400
Podrobnější popis předmětu plnění vyplývá z projektové dokumentace stavby vč. výkazů výměr (část 06 zadávací dokumentace)
Lhůta pro podání nabídek: 13.04.2016 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 15.06.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 610 817,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 739 089,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.09.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 610 817,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 739 088,57 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 7,26 MB 22.03.2016  08:24 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. 03 Cestne prohlaseni ZKP DOC 0,03 MB 22.03.2016  08:24 
2. 04 Cestne prohlaseni TKP DOC 0,06 MB 22.03.2016  08:24 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. 01 Kryci list DOC 0,04 MB 22.03.2016  08:24 
2. 02 Navh smlouvy DOC 0,06 MB 22.03.2016  08:24 
3. 02a Obchodni podminky DOC 0,29 MB 22.03.2016  08:24 
4. 05 vykaz vymer XLS 0,53 MB 22.03.2016  08:24 
5. 05 zadavaci PD ZIP 21,28 MB 22.03.2016  08:24 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,62 MB 31.08.2016  13:05 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 22,38 MB 15.06.2016  12:10 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o.   26873397 CZ NE 629 141,84 CZK  
2.   MS – stavby s.r.o.   26798425 CZ NE 1 072 383,16 CZK  
3.   ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.   27798348 CZ NE 677 837,80 CZK  
4.   Online-olin s.r.o.   02160021 CZ NE 811 520,84 CZK  
5.   VK-AQUA Olomouc spol. s.r.o.   25371878 CZ NE 610 817,00 CZK ANO
6.   KARETA s.r.o.   62360213 CZ NE 785 980,07 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 610 817,00 CZK   739 088,57 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
22.03.2016 8:24:45 Zakázka zveřejněna  
31.03.2016 10:13:26 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
06.04.2016 15:10:25 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
06.04.2016 15:11:24 Přidání dokumentu "Podklady - dodatečná info 2", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
15.06.2016 12:10:57 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
15.06.2016 12:18:05 Přidán nový účastník "IČ="62360213 " Název:"KARETA s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
15.06.2016 12:19:12 Přidán nový účastník "IČ="26873397 " Název:"STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
15.06.2016 12:20:03 Přidán nový účastník "IČ="26798425 " Název:"MS – stavby s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
15.06.2016 12:20:48 Přidán nový účastník "IČ="27798348 " Název:"ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
15.06.2016 12:21:36 Přidán nový účastník "IČ="02160021 " Název:"Online-olin s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
15.06.2016 12:22:48 Přidán nový účastník "IČ="25371878 " Název:"VK-AQUA Olomouc spol. s.r.o." Vítěz="Ano"" Hana Širgelová
15.06.2016 12:25:20 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "610817.00" Hana Širgelová
15.06.2016 12:25:20 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "739089.00" Hana Širgelová
15.06.2016 12:25:20 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "22.03.2016 08:24:44" na "22.03.2016 08:24:45" Hana Širgelová
31.08.2016 13:05:53 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
20.10.2016 7:32:08 Odstranění dokumentu "Dodatečné informace - Dodatečná informace č.1" Hana Širgelová
20.10.2016 7:32:12 Odstranění dokumentu "Dodatečné informace - Dodatečná informace č.2" Hana Širgelová
20.10.2016 7:32:21 Odstranění dokumentu "Dodatečné informace - Podklady - dodatečná info 2" Hana Širgelová
18.10.2017 7:55:59 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "610817.00" Hana Širgelová
18.10.2017 7:55:59 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "739088.57" Hana Širgelová
18.10.2017 7:56:19 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora