Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Město Šternberk, Horní náměstí 16, Šternberk, 78501

Hana Širgelová

tel.: 585086235

e-mail: sirgelova@sternberk.cz


Detail zakázky

Název zakázky: „Město Šternberk - stavební úpravy komunikace ulice Na Bažinách a chodníků ulice Lhotská, Šternberk“ - ELEKTRONICKÁ AUKCE
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000010 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 12.04.2016   11:14
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky jsou stavební úpravy komunikace ulice Na Bažinách a chodníků ulice Lhotská ve Šternberku v rozsahu dle přiložené situace stavby a položkového rozpočtu.

Zadávací dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách města Šternberka:http://www.sternberk.eu/verejne-zakazky/vypsaneverejnezakazky.html
Kompletní zadávací dokumentace je k dispozici v elektronické formě ke stažení v prostředí elektronické aukční síně PROe.biz.
Lhůta pro podání nabídek: 21.04.2016 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 13.06.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 154 494,31 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 396 938,11 CZK
Datum ukončení plnění: 12.09.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 237 492,32 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 497 365,71 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,61 MB 12.04.2016  11:14 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadání - rozsah PDF 0,79 MB 12.04.2016  11:14 
2. Zadání - rozsah II PDF 0,40 MB 12.04.2016  11:14 
3. Zadání - rozsah III PDF 0,61 MB 12.04.2016  11:14 
4. Slepý rozpočet II XLS 0,31 MB 12.04.2016  11:14 
5. Slepý rozpočet III XLS 0,34 MB 12.04.2016  11:14 
6. Slepý rozpočet XLS 0,31 MB 12.04.2016  11:14 
7. souhrny rozpocet XLS 0,02 MB 12.04.2016  11:14 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Obchodní podmínky DOC 0,29 MB 12.04.2016  11:14 
2. Návrh smlouvy DOC 0,06 MB 12.04.2016  11:14 
3. Čestné prohlášení ZKP DOC 0,03 MB 12.04.2016  11:14 
4. Čestné prohlášení TKP DOC 0,06 MB 12.04.2016  11:14 
5. Krycí list DOC 0,04 MB 12.04.2016  12:25 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,66 MB 31.08.2016  13:07 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 25,28 MB 14.06.2016  11:58 
2. Příloha ke smlouvě o dílo XLS 0,33 MB 14.06.2016  11:58 
3. Příloha ke smlouvě o dílo II. XLS 0,33 MB 14.06.2016  11:58 
4. Příloha ke smlouvě o dílo III. XLS 0,36 MB 14.06.2016  11:59 
5. Dodatek č. 1 SOD PDF 1,41 MB 05.10.2016  09:10 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   STANIX Projekt s.r.o.    CZ NE 798 000,00 CZK  
2.   ŠTERNSTAV CZ pol .s.r.o.    CZ NE 799 000,00 CZK  
3.   Stavební mechanizace Lhotský s.r.o.    CZ NE 1 154 494,37 CZK ANO
4.   Berkastav s.r.o.    CZ NE 1 190 000,00 CZK  
5.   SWIETELSKY stavební s.r.o.    CZ NE 1 400 000,00 CZK  
6.   LAZAM uničovská stavební s.r.o.    CZ NE 1 564 000,00 CZK  
7.   KARETA s.r.o.    CZ NE 2 520 000,00 CZK  
8.   COMMODUM, spol. s r. o.    CZ NE 2 697 193,49 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 1 237 492,32 CZK   1 497 365,71 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
12.04.2016 11:14:35 Zakázka zveřejněna  
12.04.2016 12:25:51 Přidání dokumentu "Krycí list", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
14.06.2016 11:58:04 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
14.06.2016 11:58:34 Přidání dokumentu "Příloha ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
14.06.2016 11:58:58 Přidání dokumentu "Příloha ke smlouvě o dílo II.", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
14.06.2016 11:59:34 Přidání dokumentu "Příloha ke smlouvě o dílo III.", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
14.06.2016 12:40:39 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"STANIX Projekt s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
14.06.2016 12:41:09 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"ŠTERNSTAV CZ pol .s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
14.06.2016 12:51:43 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"Stavební mechanizace Lhotský s.r.o." Vítěz="Ano"" Hana Širgelová
14.06.2016 12:52:22 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"Berkastav s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
14.06.2016 12:53:10 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
14.06.2016 12:53:54 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"LAZAM uničovská stavební s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
14.06.2016 12:54:43 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"KARETA s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
14.06.2016 12:55:20 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"COMMODUM, spol. s r. o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
14.06.2016 12:56:29 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1154494.31" Hana Širgelová
14.06.2016 12:56:29 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1396938.11" Hana Širgelová
14.06.2016 12:56:29 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "12.04.2016 11:14:34" na "12.04.2016 11:14:35" Hana Širgelová
31.08.2016 13:07:08 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
05.10.2016 9:10:38 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
18.10.2017 8:02:35 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1237492.32" Hana Širgelová
18.10.2017 8:02:35 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1497365.71" Hana Širgelová
18.10.2017 8:02:51 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora