Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Boris Vrbka

tel.: +420 545120276

e-mail: boris.vrbka@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Stavební úpravy komunikace Generála Eliáše
Identifikátor veřejné zakázky: P21V00000010 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 10.11.2021   15:13
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívající v kompletní úpravě uličního profilu ulice Generála Eliáše ve Šternberku, jejím prodloužením od Poděbradovy ulice přes stávající areál nemocnice Šternberk, dále v souběhu s obslužnou komunikací podél nového krytého bazénu až k novému vjezdu do nemocnice k novým parkovištím pro klienty nemocnice. V rámci úprav uličního profilu budou upraveny šířky komunikace, chodníků, doplněna cyklostezka a vybudovány nové parkovací stání. Na volné ploše před stávajícím fotbalovým stadionem bude postaveno nové parkoviště. Součástí předmětu veřejné zakázky je i realizace veřejného osvětlení a vegetačních úprav.
Předmětem zakázky je rovněž i napojení větví budoucí obslužné komunikace pro atletický stadion – větev „A“ a větev „Kotelna“. V této etapě slouží především pro dopravní komunikační napojení pro školní autobusovou dopravu na plavecký bazén (přesný rozsah je vyznačen v příloze PD – Komunikační napojení atletického stadionu, Koordinační situace – větev A + Kotelna).
Předpokládaná hodnota: 26 653 483,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 01.12.2021 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 28.01.2022
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 19 538 505,35 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 23 641 591,47 CZK
Datum ukončení plnění: 30.08.2022
Skutečně uhrazená cena s DPH: 25 564 071,17 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky vč. komplet ZD ZIP 121,58 MB 10.11.2021  15:13 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 vč. příloh ZIP 0,67 MB 24.11.2021  09:07 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 PDF 0,34 MB 25.11.2021  10:39 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru PDF 0,51 MB 23.12.2021  12:28 
2. Oznámení rozhodnutí - příloha PDF 0,48 MB 23.12.2021  12:30 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,30 MB 11.02.2022  13:54 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Uzavřená smlouva PDF 0,05 MB 11.02.2022  13:54 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   PORP a.s.   43005560 CZ NE 21 905 869,04 CZK 26 506 101,54 CZK  
2.   M - SILNICE a.s.   42196868 CZ NE 25 840 214,17 CZK 31 266 659,15 CZK  
3.   SWIETELSKY stavební s.r.o.   48035599 CZ NE 23 260 000,00 CZK 28 144 600,00 CZK  
4.   KARETA s.r.o.   62360213 CZ NE 21 440 000,00 CZK 25 942 400,00 CZK  
5.   JR STaKR s.r.o.   28596854 CZ NE 20 957 273,69 CZK 25 358 301,16 CZK  
6.   IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.   25869523 CZ NE 21 916 969,70 CZK 26 519 533,34 CZK  
7.   Online-olin s.r.o.   02160021 CZ NE 19 538 505,35 CZK 23 641 591,47 CZK ANO
8.   Skanska a.s.   26271303 CZ NE 21 879 487,89 CZK    

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2022   25 564 071,17 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
10.11.2021 15:13:21 Zakázka zveřejněna  
24.11.2021 9:07:04 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "10.11.2021 15:13:20" na "10.11.2021 15:13:21" Pavel Mitáš
24.11.2021 9:07:04 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "30.11.2021 10:00:00" na "01.12.2021 10:00:00" Pavel Mitáš
24.11.2021 9:07:34 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 vč. příloh", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
25.11.2021 10:39:07 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
23.12.2021 12:28:08 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
23.12.2021 12:30:03 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
11.02.2022 13:54:06 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
11.02.2022 13:54:45 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
18.07.2022 9:13:37 Přidán nový účastník "IČ="43005560 " Název:"PORP a.s." Vítěz="Ne"" Lenka Lhotská
18.07.2022 9:15:52 Přidán nový účastník "IČ="42196868 " Název:"M - SILNICE a.s." Vítěz="Ne"" Lenka Lhotská
18.07.2022 9:20:33 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o." Vítěz="Ne"" Lenka Lhotská
18.07.2022 9:22:55 Přidán nový účastník "IČ="62360213 " Název:"KARETA s.r.o." Vítěz="Ne"" Lenka Lhotská
18.07.2022 9:25:09 Přidán nový účastník "IČ="28596854 " Název:"JR STaKR s.r.o." Vítěz="Ne"" Lenka Lhotská
18.07.2022 9:28:20 Přidán nový účastník "IČ="25869523 " Název:"IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s." Vítěz="Ne"" Lenka Lhotská
18.07.2022 9:32:36 Přidán nový účastník "IČ="02160021 " Název:"Online-olin s.r.o." Vítěz="Ne"" Lenka Lhotská
18.07.2022 9:32:46 Editace účastníka řízení změna "příznak vítěz Účastník" z hodnoty "Ne" na "Ano" Lenka Lhotská
18.07.2022 9:44:06 Přidán nový účastník "IČ="26271303 " Název:"Skanska a.s." Vítěz="Ne"" Lenka Lhotská
18.07.2022 9:47:15 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "19538505.35" Lenka Lhotská
18.07.2022 9:47:15 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "23641591.47" Lenka Lhotská
28.03.2024 8:26:20 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "25564071.17" Hana Širgelová
28.03.2024 8:32:04 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora