Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Město Šternberk, Horní náměstí 16, Šternberk, 78501

Hana Širgelová

tel.: 585086235

e-mail: sirgelova@sternberk.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Město Šternberk - obnova hradeb ul. Dvorská, úsek č. 2
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000018 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 25.05.2016   14:41
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je provedení díla – udržovací práce na nemovité kulturní památce části městského opevnění – úsek č. 2, ul. Dvorská. Práce budou provedeny v rozsahu dle projektové dokumentace – projektu, zpracovaného Ing. Jiřím Tomečkem, ul. 8. Května 16, 772 00 Olomouc, z května 2013. Přesný rozsah požadovaných prací je definován projektovou dokumentací a předloženými výkazy výměr - viz příloha č. 5 výzvy.
Lhůta pro podání nabídek: 09.06.2016 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 31.08.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 565 618,81 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 684 398,81 CZK
Datum ukončení plnění: 30.11.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 532 159,01 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 643 912,40 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 3,52 MB 25.05.2016  14:41 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Krycí list DOC 0,04 MB 25.05.2016  14:41 
2. Návrh smlouvy DOC 0,06 MB 25.05.2016  14:41 
3. Obchodní podmínky DOC 0,23 MB 25.05.2016  14:41 
4. Čestné prohlášení ZKP DOC 0,03 MB 25.05.2016  14:41 
5. Čestné prohlášení TKP DOC 0,06 MB 25.05.2016  14:41 
6. Projektová dokumentace+výkaz výměr ZIP 1,33 MB 25.05.2016  14:41 
7. Dodatečná informace č.1 PDF 0,43 MB 02.06.2016  12:37 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,51 MB 31.08.2016  13:01 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 13,26 MB 07.09.2016  12:33 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   OSA STERA s.r.o.   60320044 CZ NE 565 618,81 CZK ANO
2.   Středomoravské stavby, s.r.o.   49689053 CZ NE 664 960,23 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 532 159,01 CZK   643 912,40 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
25.05.2016 14:41:57 Zakázka zveřejněna  
02.06.2016 12:37:12 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
31.08.2016 13:01:54 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
07.09.2016 12:33:33 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
21.09.2016 13:31:57 Přidán nový účastník "IČ="60320044 " Název:"OSA STERA s.r.o." Vítěz="Ano"" Hana Širgelová
21.09.2016 13:32:37 Přidán nový účastník "IČ="49689053 " Název:"Středomoravské stavby, s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
21.09.2016 13:36:09 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "565618.81" Hana Širgelová
21.09.2016 13:36:09 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "684398.81" Hana Širgelová
09.10.2017 11:22:51 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "532159.01" Hana Širgelová
09.10.2017 11:22:51 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "643912.40" Hana Širgelová
09.10.2017 11:23:11 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora