Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Město Šternberk, Horní náměstí 16, Šternberk, 78501

Hana Širgelová

tel.: 585086235

e-mail: sirgelova@sternberk.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Město Šternberk - demolice skladu parc. č.349/23, k.ú. Lhota u Šternberka
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000013 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 02.05.2016   13:55
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je odstranění vojenského skladu v lese za bývalým opravárenským závodem ve Šternberku, k.ú. Lhota u Šternberka.
Rozsah demoličních prací je definován předloženým zjednodušeným soupisem prací s výkazem výměr a projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Alenou Skalovou, Komenského 1, 785 01 Šternberk, z ledna 2016.
Staveniště je zvenku volně přístupné.
Lhůta pro podání nabídek: 11.05.2016 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 21.06.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 119 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 143 990,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.09.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 119 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 143 990,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 3,45 MB 02.05.2016  13:55 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadání - rozsah PDF 0,22 MB 02.05.2016  13:55 
2. Zadání + pol. rozpočet DOCX 0,04 MB 02.05.2016  13:55 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Krycí list DOC 0,04 MB 02.05.2016  13:55 
2. Návrh smlouvy DOC 0,06 MB 02.05.2016  13:55 
3. Obchodní podmínky DOC 0,23 MB 02.05.2016  13:55 
4. Čestné prohlášení ZKP DOC 0,03 MB 02.05.2016  13:55 
5. Čestné prohlášení TKP DOC 0,03 MB 02.05.2016  13:55 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečná informace č.1 PDF 0,56 MB 04.05.2016  08:14 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 13,11 MB 24.06.2016  10:28 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   PB Scom s.r.o.   25397087 CZ NE 462 369,98 CZK  
2.   Demstav Group s.r.o.   27844935 CZ NE 133 907,00 CZK  
3.   Maletínský pískovec s.r.o.   25872354 CZ NE 138 143,63 CZK  
4.   L.N.O.   60714018 CZ NE 180 769,80 CZK  
5.   ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.   27798348 CZ NE 119 000,00 CZK ANO
6.   AWT Rekultivace a.s.   47676175 CZ NE 286 791,80 CZK  
7.   BERKASTAV s.r.o.   02657392 CZ NE 249 522,42 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 119 000,00 CZK   143 990,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
02.05.2016 13:55:27 Zakázka zveřejněna  
04.05.2016 8:14:58 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
22.06.2016 11:01:53 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
22.06.2016 11:06:04 Přidán nový účastník "IČ="25397087 " Název:"PB Scom s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
22.06.2016 11:07:08 Přidán nový účastník "IČ="27844935 " Název:"Demstav Group s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
22.06.2016 11:08:20 Přidán nový účastník "IČ="25872354 " Název:"Maletínský pískovec s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
22.06.2016 11:09:06 Přidán nový účastník "IČ="60714018 " Název:"L.N.O." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
22.06.2016 11:09:57 Přidán nový účastník "IČ="27798348 " Název:"ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Hana Širgelová
22.06.2016 11:10:45 Přidán nový účastník "IČ="47676175 " Název:"AWT Rekultivace a.s." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
22.06.2016 11:11:26 Přidán nový účastník "IČ="02657392 " Název:"BERKASTAV s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
22.06.2016 11:12:13 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "119000.00" Hana Širgelová
22.06.2016 11:12:13 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "143990.00" Hana Širgelová
22.06.2016 11:12:13 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "02.05.2016 13:55:26" na "02.05.2016 13:55:27" Hana Širgelová
22.06.2016 12:51:26 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "119000.00" na "nezadáno" Hana Širgelová
22.06.2016 12:51:26 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "143990.00" na "nezadáno" Hana Širgelová
22.06.2016 12:51:54 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Smlouva o dílo" Hana Širgelová
24.06.2016 10:28:15 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
24.06.2016 10:29:09 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "119000.00" Hana Širgelová
24.06.2016 10:29:09 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "143990.00" Hana Širgelová
19.10.2017 11:58:57 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová
19.10.2017 11:59:19 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "119000.00" Hana Širgelová
19.10.2017 11:59:19 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "143990.00" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora