Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Boris Vrbka

tel.: +420 545120276

e-mail: boris.vrbka@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rozšíření kapacity mateřské školy na ulici Nádražní, Šternberk – vybavení (interiér III)
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 28.03.2018   13:28
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního interiérového vybavení do objektu Mateřské školky na ulici Nádražní ve Šternberku. Konkrétně se jedná o dodávku stolového, úložného a sedacího nábytku a současně i ostatního vybavení (vybavení sprch a umýváren, mobilní posuvné stěny, koberce, závěsy, tapety, nástěnky, dětské sestavy, dětská lehátka a matrace, policové regály atp.) a informační systém (polepy). Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen na 5 samostatných částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.
Předpokládaná hodnota: 2 813 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 26.04.2018 11:00 hodin
Datum ukončení plnění: 10.10.2018

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,16 MB 28.03.2018  13:28 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,98 MB 28.03.2018  13:28 
2. Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky DOC 2,55 MB 28.03.2018  13:28 
3. Svazek 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů PDF 0,20 MB 28.03.2018  13:28 
4. Svazek 2 příloha - Formulář pro prokázání splnění technické kvalifikace DOC 2,55 MB 28.03.2018  13:28 
5. Svazek 2 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace DOC 2,44 MB 28.03.2018  13:28 
6. Svazek 3 - Kupní smlouva A DOCX 0,08 MB 28.03.2018  13:28 
7. Svazek 3 - Kupní smlouva B DOCX 0,08 MB 28.03.2018  13:28 
8. Svazek 3 - Kupní smlouva C DOCX 0,08 MB 28.03.2018  13:28 
9. Svazek 3 - Kupní smlouva D DOCX 0,08 MB 28.03.2018  13:28 
10. Svazek 3 - Kupní smlouva E DOCX 0,08 MB 28.03.2018  13:28 
11. Svazek 3 příloha 1 - technická specifikace a rekapitulace ceny A XLS 0,05 MB 28.03.2018  13:28 
12. Svazek 3 příloha 1 - technická specifikace a rekapitulace ceny B XLS 0,03 MB 28.03.2018  13:28 
13. Svazek 3 příloha 1 - technická specifikace a rekapitulace ceny C XLS 0,04 MB 28.03.2018  13:28 
14. Svazek 3 příloha 1 - technická specifikace a rekapitulace ceny D XLS 0,04 MB 28.03.2018  13:28 
15. Svazek 3 příloha 1 - technická specifikace a rekapitulace ceny E XLS 0,03 MB 28.03.2018  13:28 
16. Projektová dokumentace ZIP 147,97 MB 28.03.2018  13:28 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 PDF 0,16 MB 10.04.2018  09:08 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele - část D PDF 0,08 MB 16.05.2018  08:45 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele vč. přílohy - část A ZIP 0,47 MB 16.05.2018  08:44 
2. Oznámení o výběru dodavatele vč. přílohy - část B ZIP 0,54 MB 16.05.2018  08:44 
3. Oznámení o výběru dodavatele vč. přílohy - část E ZIP 0,47 MB 16.05.2018  08:45 
4. Oznámení o výběru dodavatele vč. přílohy - část C ZIP 0,46 MB 12.06.2018  09:23 
5. Oznámení o výběru dodavatele vč. přílohy - část D ZIP 0,52 MB 12.06.2018  09:24 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,12 MB 25.07.2018  09:37 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ViVA school s.r.o.   24730301 CZ NE 1 695 596,00 CZK    
2.   Potrusil s.r.o.   25310119 CZ NE 1 477 193,52 CZK   ANO
3.   LINDAUR STAVBY s.r.o.   27815421 CZ NE 1 797 264,00 CZK    

Datum uzavření smlouvy: 29.06.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 477 193,52 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 787 404,16 CZK
Datum ukončení plnění: 04.10.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 477 193,52 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 787 404,16 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 1 477 193,52 CZK   1 787 404,16 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ViVA school s.r.o.   24730301 CZ NE 266 023,00 CZK    
2.   Potrusil s.r.o.   25310119 CZ NE 213 502,10 CZK   ANO
3.   LINDAUR STAVBY s.r.o.   27815421 CZ NE 219 619,68 CZK    

Datum uzavření smlouvy: 29.06.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 213 502,10 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 258 337,54 CZK
Datum ukončení plnění: 02.10.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 213 502,10 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 258 337,54 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 213 502,10 CZK   258 337,54 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 3


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ViVA school s.r.o.   24730301 CZ NE 842 096,00 CZK    
2.   LINDAUR STAVBY s.r.o.   27815421 CZ NE 631 186,08 CZK   ANO

Datum uzavření smlouvy: 02.07.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 631 186,08 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 763 735,16 CZK
Datum ukončení plnění: 10.10.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 631 186,08 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 763 735,16 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 631 186,08 CZK   763 735,16 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 4


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   LINDAUR STAVBY s.r.o.   27815421 CZ NE 778 215,76 CZK   ANO

Účastníci zakázky - vyřazeni, nebo odstoupili

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ViVA school s.r.o.   24730301 CZ NE 532 457,00 CZK    
  Účastník odstoupil, nebo odmítl uzavřít smlouvu
důvod :
  Vzhledem k tomu, že dodavatel podal nejvýhodnější nabídku pouze v jedné části veřejné zakázky, na které podával nabídku, rozhodl se neposkytnout součinnost při předkládání dokladů před podpisem smlouvy.
 

Datum uzavření smlouvy: 02.07.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 778 215,76 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 941 641,07 CZK
Datum ukončení plnění: 04.10.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 778 215,76 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 941 641,07 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 778 215,76 CZK   941 641,07 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 5


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ViVA school s.r.o.   24730301 CZ NE 71 666,00 CZK    
2.   Potrusil s.r.o.   25310119 CZ NE 40 170,00 CZK   ANO
3.   LINDAUR STAVBY s.r.o.   27815421 CZ NE 49 725,76 CZK    

Datum uzavření smlouvy: 29.06.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 40 170,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 48 605,70 CZK
Datum ukončení plnění: 04.10.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 40 170,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 48 605,70 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 40 170,00 CZK   48 605,70 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
28.03.2018 13:28:33 Zakázka zveřejněna  
10.04.2018 9:08:48 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
10.04.2018 9:09:09 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "19.04.2018 10:00:00" na "27.04.2018 11:00:00" Pavel Mitáš
10.04.2018 9:11:04 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "27.04.2018 11:00:00" na "26.04.2018 11:00:00" Pavel Mitáš
16.05.2018 8:44:05 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele vč. přílohy - část A", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
16.05.2018 8:44:49 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele vč. přílohy - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
16.05.2018 8:45:19 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele vč. přílohy - část E", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
16.05.2018 8:45:56 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení dodavatele - část D", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
12.06.2018 9:23:30 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele vč. přílohy - část C", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
12.06.2018 9:24:30 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele vč. přílohy - část D", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
25.07.2018 9:02:27 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" Pavel Mitáš
25.07.2018 9:37:23 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
03.04.2019 14:53:35 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová
25.07.2018 8:55:17 Přidán nový účastník "IČ="24730301 " Název:"ViVA school s.r.o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
25.07.2018 8:55:36 Přidán nový účastník "IČ="25310119 " Název:"Potrusil s.r.o." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
25.07.2018 8:55:55 Přidán nový účastník "IČ="27815421 " Název:"LINDAUR STAVBY s.r.o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
25.07.2018 9:02:27 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Pavel Mitáš
25.07.2018 9:02:27 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000003" Pavel Mitáš
25.07.2018 9:02:27 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.03.2018 13:04:00" na "28.03.2018 13:28:33" Pavel Mitáš
03.04.2019 14:45:33 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1477193.52" Hana Širgelová
03.04.2019 14:45:33 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "1787404.16" Hana Širgelová
03.04.2019 14:46:00 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1477193.52" Hana Širgelová
03.04.2019 14:46:00 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "1787404.16" Hana Širgelová
03.04.2019 14:46:37 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová
25.07.2018 8:56:21 Přidán nový účastník "IČ="24730301 " Název:"ViVA school s.r.o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
25.07.2018 8:56:37 Přidán nový účastník "IČ="25310119 " Název:"Potrusil s.r.o." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
25.07.2018 8:56:58 Přidán nový účastník "IČ="27815421 " Název:"LINDAUR STAVBY s.r.o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
25.07.2018 9:02:54 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Pavel Mitáš
25.07.2018 9:02:54 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000003" Pavel Mitáš
25.07.2018 9:02:54 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.03.2018 13:04:00" na "28.03.2018 13:28:33" Pavel Mitáš
03.04.2019 14:48:36 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová
03.04.2019 14:49:08 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "213502.10" Hana Širgelová
03.04.2019 14:49:08 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "258337.54" Hana Širgelová
03.04.2019 14:49:55 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "213502.10" Hana Širgelová
03.04.2019 14:49:55 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "258337.54" Hana Širgelová
25.07.2018 8:57:19 Přidán nový účastník "IČ="24730301 " Název:"ViVA school s.r.o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
25.07.2018 8:57:40 Přidán nový účastník "IČ="27815421 " Název:"LINDAUR STAVBY s.r.o." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
25.07.2018 9:03:06 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Pavel Mitáš
25.07.2018 9:03:06 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000003" Pavel Mitáš
25.07.2018 9:03:06 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.03.2018 13:04:00" na "28.03.2018 13:28:33" Pavel Mitáš
03.04.2019 14:50:34 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "631186.08" Hana Širgelová
03.04.2019 14:50:34 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "763735.16" Hana Širgelová
03.04.2019 14:51:10 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "631186.08" Hana Širgelová
03.04.2019 14:51:10 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "763735.16" Hana Širgelová
03.04.2019 14:51:31 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová
25.07.2018 8:58:01 Přidán nový účastník "IČ="24730301 " Název:"ViVA school s.r.o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
25.07.2018 8:58:36 Přidán nový účastník "IČ="27815421 " Název:"LINDAUR STAVBY s.r.o." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
25.07.2018 9:03:32 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Pavel Mitáš
25.07.2018 9:03:32 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000003" Pavel Mitáš
25.07.2018 9:03:32 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.03.2018 13:04:00" na "28.03.2018 13:28:33" Pavel Mitáš
03.04.2019 14:51:59 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "778215.76" Hana Širgelová
03.04.2019 14:51:59 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "941641.07" Hana Širgelová
03.04.2019 14:52:16 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "778215.76" Hana Širgelová
03.04.2019 14:52:16 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "941641.07" Hana Širgelová
03.04.2019 14:52:29 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová
25.07.2018 9:00:48 Přidán nový účastník "IČ="24730301 " Název:"ViVA school s.r.o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
25.07.2018 9:01:00 Přidán nový účastník "IČ="25310119 " Název:"Potrusil s.r.o." Vítěz="Ano"" Pavel Mitáš
25.07.2018 9:01:16 Přidán nový účastník "IČ="27815421 " Název:"LINDAUR STAVBY s.r.o." Vítěz="Ne"" Pavel Mitáš
25.07.2018 9:03:44 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Pavel Mitáš
25.07.2018 9:03:44 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P18V00000003" Pavel Mitáš
25.07.2018 9:03:44 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.03.2018 13:04:00" na "28.03.2018 13:28:33" Pavel Mitáš
03.04.2019 14:53:07 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "40170.00" Hana Širgelová
03.04.2019 14:53:07 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "48605.70" Hana Širgelová
03.04.2019 14:53:23 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "40170.00" Hana Širgelová
03.04.2019 14:53:23 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "48605.70" Hana Širgelová
03.04.2019 14:53:35 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora