Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Pavel Mitáš

tel.: 545 120 264

e-mail: pavel.mitas@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Kulturní dům Šternberk – II. etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000032 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 16.11.2016   13:44
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Režim VZ: Podlimitní
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v Kulturním domě města Šternberk, spočívající v úpravě sálu ve 2. NP, opravě střechy a stavebních úpravách 1. PP pro šatny. Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části, aby umožnil maximálnímu počtu dodavatelů podat nabídku. Části veřejné zakázky tvoří
Část A Úprava sálu 2.NP
Část B Oprava střechy objektu
Část C Stavební úpravy 1.PP pro šatny
Každý dodavatel může podat nabídku na libovolnou jednu část veřejné zakázky nebo na dvě či všechny tři části veřejné zakázky. Rozhodnutí v této věci je zcela na vůli dodavatele.
Předpokládaná hodnota: 6 396 929,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 07.12.2016 10:00 hodin
Datum ukončení plnění: 04.07.2017

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky - Informační list PDF 0,17 MB 16.11.2016  13:44 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky PDF 0,23 MB 16.11.2016  13:44 
2. Svazek 1 příloha - Formulář Seznam poddodavatelů DOC 0,04 MB 16.11.2016  13:44 
3. Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky DOC 0,09 MB 16.11.2016  13:44 
4. SVAZEK 2 - Kvalifikace dodavatele PDF 0,21 MB 16.11.2016  13:44 
5. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních staveb DOC 0,07 MB 16.11.2016  13:44 
6. Svazek 2 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů DOC 0,03 MB 16.11.2016  13:44 
7. SVAZEK 3A - Vzor návrhu smlouvy o dílo pro Část A DOC 0,23 MB 16.11.2016  13:44 
8. SVAZEK 3B - Vzor návrhu smlouvy o dílo pro Část B DOC 0,23 MB 16.11.2016  13:44 
9. SVAZEK 3C - Vzor návrhu smlouvy o dílo pro Část C DOC 0,23 MB 16.11.2016  13:44 
10. Svazek 3 příloha - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby PDF 0,44 MB 16.11.2016  13:44 
11. SVAZEK 4 - Technické podmínky a Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny PDF 0,22 MB 16.11.2016  13:44 
12. Soupisy prací ZIP 0,70 MB 16.11.2016  13:44 
13. Projektová dokumentace ZIP 39,31 MB 16.11.2016  13:44 
14. Svazek 2 příloha - Formulář vzdělání a kvalifikace osob DOC 0,06 MB 16.11.2016  13:44 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Změna zadávací dokumentace č. 1 PDF 0,10 MB 18.11.2016  13:01 
2. Příloha č. 1 změny 1 – Soupisy prací oprava1 ZIP 0,72 MB 18.11.2016  13:01 
3. Příloha č. 2 změny 2 - SVAZEK 4 - Technické podmínky a Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny oprava1 PDF 0,22 MB 18.11.2016  13:01 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,13 MB 21.12.2016  13:18 
2. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,13 MB 21.12.2016  13:19 
3. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,13 MB 21.12.2016  13:19 
4. Příloha k Oznámení o výběru dodavatele - část A PDF 0,15 MB 21.12.2016  13:20 
5. Příloha k Oznámení o výběru dodavatele - část B PDF 0,15 MB 21.12.2016  13:21 
6. Příloha k Oznámení o výběru dodavatele - část C PDF 0,15 MB 21.12.2016  13:21 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,11 MB 02.02.2017  11:30 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo - část A PDF 24,51 MB 27.01.2017  10:57 
2. Smlouva o dílo - část B PDF 22,94 MB 27.01.2017  11:06 
3. Smlouva o dílo - část C PDF 30,87 MB 30.01.2017  08:45 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.   46972021 CZ NE 2 113 323,67 CZK 2 557 121,64 CZK ANO

Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 113 323,67 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 557 121,64 CZK
Datum ukončení plnění: 02.06.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 113 323,67 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 2 557,12 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 2 113 323,67 CZK   2 557,12 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   H & B delta, s.r.o.   25835661 CZ NE 1 287 707,00 CZK 1 558 125,47 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 19.01.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 287 707,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 558 125,47 CZK
Datum ukončení plnění: 04.07.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 287 707,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 558 125,47 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 1 287 707,00 CZK   1 558 125,47 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 3


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   DACH SYSTEM s.r.o.   25367501 CZ NE 1 572 257,80 CZK 1 902 431,94 CZK ANO

Datum uzavření smlouvy: 24.01.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 572 257,80 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 902 431,94 CZK
Datum ukončení plnění: 29.06.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 571 598,49 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 901 634,17 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 1 571 598,49 CZK   1 901 634,17 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
16.11.2016 13:44:43 Zakázka zveřejněna  
18.11.2016 13:01:29 Přidání dokumentu "Změna zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
18.11.2016 13:01:42 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 změny 1 – Soupisy prací oprava1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
18.11.2016 13:01:56 Přidání dokumentu "Příloha č. 2 změny 2 - SVAZEK 4 - Technické podmínky a Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny oprava1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
18.11.2016 13:02:11 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "05.12.2016 10:00:00" na "07.12.2016 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
21.12.2016 13:18:55 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
21.12.2016 13:19:34 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
21.12.2016 13:19:58 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
21.12.2016 13:20:31 Přidání dokumentu "Příloha k Oznámení o výběru dodavatele - část A", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
21.12.2016 13:21:03 Přidání dokumentu "Příloha k oznámení o výběru dodavatele - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
21.12.2016 13:21:39 Přidání dokumentu "Příloha k Oznámení o výběru dodavatele - část C", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
27.01.2017 10:57:33 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - část A", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
27.01.2017 10:58:01 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
27.01.2017 10:58:29 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - část C", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
27.01.2017 11:01:51 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Smlouva o dílo - část B" Ing. Aleš Houserek
27.01.2017 11:06:34 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
30.01.2017 8:44:37 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Smlouva o dílo - část C" Ing. Aleš Houserek
30.01.2017 8:45:05 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - část C ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
02.02.2017 11:30:19 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
05.10.2017 7:39:59 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" Hana Širgelová
05.10.2017 7:56:03 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová
27.01.2017 11:00:09 Přidán nový účastník "IČ="46972021 " Název:"Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
05.10.2017 7:39:59 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Hana Širgelová
05.10.2017 7:39:59 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "2113323.67" Hana Širgelová
05.10.2017 7:39:59 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "2557121.64" Hana Širgelová
05.10.2017 7:39:59 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000032" Hana Širgelová
05.10.2017 7:39:59 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "16.11.2016 13:38:00" na "16.11.2016 13:44:43" Hana Širgelová
05.10.2017 7:43:18 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová
05.10.2017 7:43:59 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "2113323.67" Hana Širgelová
05.10.2017 7:43:59 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "2557.12" Hana Širgelová
27.01.2017 11:07:38 Přidán nový účastník "IČ="25835661 " Název:"H & B delta, s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
05.10.2017 7:46:32 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Hana Širgelová
05.10.2017 7:46:32 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1287707.00" Hana Širgelová
05.10.2017 7:46:32 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "1558125.47" Hana Širgelová
05.10.2017 7:46:32 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000032" Hana Širgelová
05.10.2017 7:46:32 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "16.11.2016 13:38:00" na "16.11.2016 13:44:43" Hana Širgelová
05.10.2017 7:47:57 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1287707.00" Hana Širgelová
05.10.2017 7:47:57 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "1558125.47" Hana Širgelová
05.10.2017 7:48:14 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová
27.01.2017 11:03:08 Přidán nový účastník "IČ="25367501 " Název:"DACH SYSTEM s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
05.10.2017 7:54:35 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Hana Širgelová
05.10.2017 7:54:35 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1572257.80" Hana Širgelová
05.10.2017 7:54:35 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "1902431.94" Hana Širgelová
05.10.2017 7:54:35 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000032" Hana Širgelová
05.10.2017 7:54:35 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "16.11.2016 13:38:00" na "16.11.2016 13:44:43" Hana Širgelová
05.10.2017 7:55:48 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1571598.49" Hana Širgelová
05.10.2017 7:55:48 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "1901634.17" Hana Širgelová
05.10.2017 7:56:03 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Neznámo" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora