Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Marek Slabý

tel.: +420545120262

e-mail: marek.slaby@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Intenzifikace ČOV Šternberk
Identifikátor veřejné zakázky: P21V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 16.03.2021   15:43
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení intenzifikace ČOV Šternberk. Jedná se především o zvýšení kapacity aktivační nádrže, která je objemově dostatečná pro čištění odpadní vody se zatížením odpovídajícím 23 000 EO, této kapacitě však neodpovídá stávající oxygenační kapacita provzdušňovacího systému (výkon dmychadel a kapacita aeračních elementů). V rámci projektu je řešena výměna stávajících dmychadel za kapacitnější a s tím související stavební úpravy (nová vrata do stávající dmychárny, úprava vzduchotechnické instalace) a úpravy v elektro části (zapojení nových dmychadel a míchadel, doplnění rozvaděče do elektro rozvodny, osazení nových čidel na vzduchové potrubí, úprava kabelových tras). Podkladem pro vypracování nabídky je soupis prací či dodávek, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 7 845 880,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 22.04.2021 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 16.06.2021
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 7 794 204,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 9 430 987,00 CZK
Datum ukončení plnění: 10.12.2021
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 7 794 204,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 9 430 987,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,34 MB 16.03.2021  15:43 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace ZIP 11,18 MB 16.03.2021  15:43 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 PDF 0,41 MB 31.03.2021  15:25 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 ZIP 1,78 MB 06.04.2021  14:04 
3. Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 ZIP 0,63 MB 08.04.2021  12:45 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Protokol o otevírání nabídek PDF 0,22 MB 22.04.2021  14:00 
2. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,38 MB 12.05.2021  14:58 
3. Příloha - Zpráva o hodnocení PDF 0,46 MB 12.05.2021  14:59 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,49 MB 16.06.2021  10:30 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odkaz na uzavřenou smlouvu PDF 0,05 MB 16.06.2021  10:29 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ARKO TECHNOLOGY, a.s.   00219169 CZ NE 7 794 204,00 CZK 9 430 987,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2021 7 794 204,00 CZK   9 430 987,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
16.03.2021 15:43:48 Zakázka zveřejněna  
31.03.2021 15:25:08 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
31.03.2021 15:25:31 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "16.03.2021 15:43:47" na "16.03.2021 15:43:48" Pavel Mitáš
31.03.2021 15:25:31 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "07.04.2021 10:00:00" na "13.04.2021 10:00:00" Pavel Mitáš
06.04.2021 14:04:16 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
06.04.2021 14:06:04 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "13.04.2021 10:00:00" na "19.04.2021 10:00:00" Pavel Mitáš
08.04.2021 12:45:06 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
08.04.2021 12:45:30 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "19.04.2021 10:00:00" na "22.04.2021 10:00:00" Pavel Mitáš
22.04.2021 14:00:51 Přidání dokumentu "Protokol o otevírání nabídek", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
12.05.2021 14:58:47 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
12.05.2021 14:59:12 Přidání dokumentu "Příloha - Zpráva o hodnocení", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
16.06.2021 10:29:27 Přidání dokumentu "Odkaz na uzavřenou smlouvu", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
16.06.2021 10:30:06 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
17.01.2022 16:57:06 Přidán nový účastník "IČ="00219169 " Název:"ARKO TECHNOLOGY, a.s." Vítěz="Ano"" Hana Širgelová
17.01.2022 16:59:11 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "7794204.00" Hana Širgelová
17.01.2022 16:59:11 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "940987.00" Hana Širgelová
17.01.2022 17:02:55 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "7794204.00" Hana Širgelová
17.01.2022 17:02:55 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "9430986.00" Hana Širgelová
17.01.2022 17:03:08 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová
17.01.2022 17:03:20 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "940987.00" na "9430987.00" Hana Širgelová
17.01.2022 17:03:46 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "9430986.00" na "9430987.00" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora