Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Jana Rubošová

tel.: +420 585086235

e-mail: rubosova@sternberk.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Šternberk - MŠ Světlov - vybavení nábytkem
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000011 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 22.05.2013   16:33
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro vybavení nového objektu mateřské školy „MŠ Světlov“ vč. jeho dopravy na místo určení a montáže.
Jedná se o vybavení mateřské školy jak kompletními sestavami dětského nábytku, od vybavení šaten, přes sociální zařízení, pobytové místnosti dětí (vč. lehátek), tak vybavení provozních prostor pro personál mateřské školy.
Předpokládaná hodnota: 1 300 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 07.06.2013 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 15.07.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 383 623,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 674 184,00 CZK
Datum ukončení plnění: 12.09.2013
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 593 301,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 927 894,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,08 MB 22.05.2013  16:33 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace - Příloha č.1 DOC 0,04 MB 22.05.2013  16:33 
2. Zadávací dokumentace - Příloha č.2 DOC 0,05 MB 22.05.2013  16:33 
3. Technická specifikace ZIP 24,06 MB 22.05.2013  16:33 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,14 MB 22.05.2013  16:33 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace PDF 0,10 MB 03.06.2013  11:16 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče PDF 0,12 MB 13.06.2013  14:10 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výsledku zadávacího řízení PDF 0,12 MB 13.06.2013  14:10 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,07 MB 15.07.2013  15:43 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kupní smlouva PDF 5,89 MB 15.07.2013  15:50 
2. Dodatek č.1 Kupní smlouvy PDF 1,51 MB 19.09.2013  14:20 
3. Dodatek č.1 Kupní smlouvy - příloha PDF 0,26 MB 18.03.2014  08:44 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Seznam subdodavatelů PDF 1,11 MB 23.10.2013  14:51 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   MAKRA DIDAKTA s.r.o.   27916758 CZ NE 1 195 581,00 CZK  
2.   TVAR, výrobní družstvo Klatovy   00028983 CZ NE 1 712 302,00 CZK  
3.   Stavební společnost NAVRÁTIL s.r.o.   46972021 CZ NE 1 383 623,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2013 1 593 301,00 CZK   1 927 894,00 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
MY DVA group a.s. 29030684    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
22.05.2013 16:33:00 Zakázka zveřejněna  
03.06.2013 11:16:49 Přidání dokumentu "Dodatečné informace", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
13.06.2013 14:10:28 Přidání dokumentu "Rouzhodnutí o vyloučení uchazeče", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
13.06.2013 14:10:52 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výsledku zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
28.06.2013 8:30:26 Přidán nový účastník "IČ="27916758 " Název:"MAKRA DIDAKTA s.r.o." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
28.06.2013 8:32:10 Přidán nový účastník "IČ="00028983 " Název:"TVAR, výrobní družstvo Klatovy" Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
28.06.2013 8:33:02 Přidán nový účastník "IČ="46972021 " Název:"Stavební společnost NAVRÁTIL s.r.o." Vítěz="Ano"" Jana Rubošová
15.07.2013 15:43:48 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
15.07.2013 15:50:25 Přidání dokumentu "Kupní smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
15.07.2013 15:50:26 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "22.05.2013 16:32:59" na "22.05.2013 16:33:00" Jana Rubošová
15.07.2013 15:50:35 Přidání dokumentu "Kupní smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
15.07.2013 15:51:28 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Kupní smlouva" Jana Rubošová
19.09.2013 14:20:02 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 Kupní smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
21.10.2013 15:34:38 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1383623.00" Jana Rubošová
21.10.2013 15:34:38 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1674184.00" Jana Rubošová
21.10.2013 15:35:23 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1593301.00" Jana Rubošová
21.10.2013 15:35:23 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1927894.00" Jana Rubošová
21.10.2013 15:37:44 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Jana Rubošová
23.10.2013 14:50:12 Přidán nový účastník "IČ="29030684 " Název:"MY DVA group a.s." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
23.10.2013 14:51:35 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
18.03.2014 8:44:57 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 Kupní smlouvy - příloha", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora