Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a. s., Lazaretní 4038/13, Brno - Židenice, 61500

Ing. Radomír Drozd

tel.: +420 545120278

e-mail: radomir.drozd@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Rozšíření kapacity mateřské školy na ulici Nádražní, Šternberk
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
527688 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 11.01.2016   00:00
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a dostavba budovy mateřské školy na Nádražní ulici ve Šternberku. Budova mateřské školy je podsklepenou funkcionalistickou vilou, která byla rozšířena a upravena pro provoz mateřské školy. Parcela, na které se nachází, přiléhá svou severní stranou k ulici Nádražní, ze které je umožněn vstup do areálu mateřské školy. Parcela je z větší části nezastavěna a pozemek kolem objektu slouží jako dětské hřiště. Stavba mateřské školy svou severní fasádou tvoří stavební čáru, která je ale v dané oblasti nejednotná, tj. vzdálenost jednotlivých staveb od komunikace je proměnlivá. Úprava zástavby, uvažovaná ve zpracované architektonicko-urbanistické studii vychází z výše uvedeného stavu a bude sestávat ze dvou částí, které budou dohromady tvořit jeden celek. Stávající budova bude očištěna od novodobé dostavby s nevyhovujícím schodištěm a zůstane zachován pouze objem v rozsahu původní vily. Východním směrem bude stavba rozšířena o novou dvoupodlažní hmotu, která je s původním objektem propojena spojovacím krčkem obsahujícím vertikální komunikace. Nová hmota je posunuta blíže k severní hranici pozemku, aby na jeho jižní straně zůstala zachována maximální plocha pro hru dětí. Na jihovýchodní straně školy bude provedeno rozšíření vnitřních prostor pro zajištění větší plochy heren a také pro umístění druhého únikové schodiště. Výška dostavovaných budov navazuje na výšku stávajícího objektu. Zakázka je zadávána dle § 44 odst. 5 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jako veřejná zakázka na stavební práce, jejichž součástí je projektová činnost a předmět zakázky je vymezen technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na funkci stavby.
Předpokládaná hodnota: 25 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 01.02.2016 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 07.04.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 18 618 102,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 22 527 903,00 CZK
Datum ukončení plnění: 23.04.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 20 863 224,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 25 244 501,33 CZK

Dokumenty

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,24 MB 11.01.2016  00:00 
2. Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky DOC 0,08 MB 11.01.2016  00:00 
3. Svazek 1 příloha - Vzor čestného prohlášení o § 68 odstavec 3 zákona DOC 0,03 MB 11.01.2016  00:00 
4. Svazek 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele PDF 0,19 MB 11.01.2016  00:00 
5. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních projektů DOC 0,06 MB 11.01.2016  00:00 
6. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních staveb DOC 0,05 MB 11.01.2016  00:00 
7. Svazek 3 - Návrh smlouvy o dílo DOC 0,24 MB 11.01.2016  00:00 
8. Architektonická studie - textová část ZIP 0,09 MB 11.01.2016  00:00 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace 1 PDF 0,08 MB 19.01.2016  14:21 
2. Dodatečné informace 2 PDF 0,30 MB 26.01.2016  09:22 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,07 MB 11.01.2016  00:00 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,09 MB 18.04.2016  07:23 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo ZIP 13,25 MB 12.04.2016  09:34 
2. Dodatek č. 1 SOD PDF 0,70 MB 09.06.2017  10:54 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   LINDAUR STAVBY s.r.o.   27815421 CZ NE 18 618 102,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 372 362,00 CZK   450 558,00 CZK  
2017 8 936 689,00 CZK   10 813 394,00 CZK  
2018 11 554 173,00 CZK   13 980 549,33 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
11.01.2016 Zakázka zveřejněna  
19.01.2016 14:21:24 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 1", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
26.01.2016 9:22:49 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 2", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
12.04.2016 9:32:50 Přidán nový účastník "IČ="27815421 " Název:"LINDAUR STAVBY s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
12.04.2016 9:33:24 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "18618102.00" Ing. Aleš Houserek
12.04.2016 9:33:43 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "22527903.00" Ing. Aleš Houserek
12.04.2016 9:34:28 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
18.04.2016 7:23:09 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
09.06.2017 10:54:59 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 SOD", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
12.02.2018 12:12:00 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
12.02.2018 12:12:17 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - Písemná zpráva zadavatele" Pavel Mitáš
18.10.2019 9:37:07 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "372362.00" Hana Širgelová
18.10.2019 9:37:07 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "450558.00" Hana Širgelová
18.10.2019 9:37:51 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "372362.00" na "9309051.00" Hana Širgelová
18.10.2019 9:37:51 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "450558.00" na "11263952.00" Hana Širgelová
18.10.2019 9:39:29 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "9309051.00" na "20863224.00" Hana Širgelová
18.10.2019 9:39:29 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "11263952.00" na "25244501.33" Hana Širgelová
18.10.2019 9:39:58 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora