Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Stavební úpravy přechodu pro chodce přes silnici III/44423 ul.Sadová ve Šternberku
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000009 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 22.09.2014   17:01
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky je dodávka stavby „Stavební úpravy přechodu pro chodce přes silnici III/44423 ul. Sadová Šternberku“. Práce budou provedeny v rozsahu dle projektové dokumentace – projektu, zpracovaného Ing. Petrem Doleželem, Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc. Přesný rozsah požadovaných prací je definován projektovou dokumentací a předloženými výkazy výměr.
Lhůta pro podání nabídek: 01.08.2014 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 08.09.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 549 059,30 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 664 361,80 CZK
Datum ukončení plnění: 12.12.2014

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 23,59 MB 22.09.2014  17:01 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.   27798348 CZ NE 549 059,30 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
22.09.2014 17:01:20 Zakázka zveřejněna  
26.09.2014 9:45:25 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "549059.30" Jana Rubošová
26.09.2014 9:45:25 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "664361.80" Jana Rubošová
26.09.2014 9:45:25 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "22.09.2014 17:01:19" na "22.09.2014 17:01:20" Jana Rubošová
28.01.2015 7:51:35 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Jana Rubošová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora