Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Město Šternberk, Horní náměstí 16, Šternberk, 78501

Hana Širgelová

tel.: 585086235

e-mail: sirgelova@sternberk.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Město Šternberk - demolice části objektu parcela č. 171 v k.ú. Dalov - elektronická aukce
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000015 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 06.05.2016   12:49
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je odstranění bývalé kotelny, která je součástí objektu garáží v k.ú. Dalov.
Rozsah demoličních prací je definován předloženým zjednodušeným soupisem prací s výkazem výměr a projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Alenou Skalovou, Komenského 1, 785 01 Šternberk, z ledna 2016..
Staveniště je zvenku volně přístupné.

Lhůta pro podání nabídek: 18.05.2016 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 21.06.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 175 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 211 750,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.09.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 175 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 211 750,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,61 MB 06.05.2016  12:49 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Obchodní podmínky DOC 0,23 MB 06.05.2016  12:49 
2. Zadání - projekt PDF 0,16 MB 06.05.2016  12:49 
3. Zadání + pol. rozpočet RTF 0,20 MB 06.05.2016  12:49 
4. Krycí list DOC 0,04 MB 10.05.2016  10:02 
5. Čestné prohlášení ZKP DOC 0,03 MB 10.05.2016  10:02 
6. Čestné prohlášení TKP DOC 0,03 MB 10.05.2016  10:02 
7. Návrh smlouvy DOC 0,06 MB 17.05.2016  12:05 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečná informace č.1 PDF 0,65 MB 13.05.2016  12:00 
2. 05 vykaz vymer - doplneny DOC 0,03 MB 13.05.2016  12:00 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky PDF 0,59 MB 31.08.2016  13:05 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 13,12 MB 22.06.2016  09:00 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   ŠTERNSTAV CZ pol. s.r.o.   27798348 CZ NE 175 000,00 CZK ANO
2.   Maletínský pískovec s.r.o.   25872354 CZ NE 177 000,00 CZK  
3.   AQUATEST a.s.   44794843 CZ NE 249 999,10 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 175 000,00 CZK   211 750,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
06.05.2016 12:49:20 Zakázka zveřejněna  
10.05.2016 10:01:55 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Krycí list" Hana Širgelová
10.05.2016 10:02:11 Přidání dokumentu "Krycí list", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
10.05.2016 10:02:19 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Čestné prohlášení ZKP" Hana Širgelová
10.05.2016 10:02:34 Přidání dokumentu "Čestné prohlášení ZKP", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
10.05.2016 10:02:41 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Čestné prohlášení TKP" Hana Širgelová
10.05.2016 10:02:55 Přidání dokumentu "Čestné prohlášení TKP", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
13.05.2016 12:00:21 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
13.05.2016 12:00:58 Přidání dokumentu "05 vykaz vymer - doplneny", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
17.05.2016 12:05:09 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - Návrh smlouvy" Hana Širgelová
17.05.2016 12:05:35 Přidání dokumentu "Návrh smlouvy", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
22.06.2016 8:50:14 Přidán nový účastník "IČ="27798348 " Název:"ŠTERNSTAV CZ pol. s.r.o." Vítěz="Ano"" Hana Širgelová
22.06.2016 8:51:04 Přidán nový účastník "IČ="25872354 " Název:"Maletínský pískovec s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
22.06.2016 8:52:40 Přidán nový účastník "IČ="44794843 " Název:"AQUATEST a.s." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
22.06.2016 8:55:25 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "175000.00" Hana Širgelová
22.06.2016 8:55:25 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "211750.00" Hana Širgelová
22.06.2016 9:00:14 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
31.08.2016 13:05:01 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
19.10.2017 11:57:00 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "175000.00" Hana Širgelová
19.10.2017 11:57:00 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "211750.00" Hana Širgelová
19.10.2017 11:57:17 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora