Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Jana Rubošová

tel.: +420 585 086 235

e-mail: rubosova@sternberk.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Šternberk - Lokalita ulic Masarykova - Krampolova ( projektová dokumentace)
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000008 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 02.05.2013   14:54
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je projektová příprava stavby „Šternberk – Lokalita ulic Masarykova – Krampolova“ v následujícím rozsahu:
a) předprojektová příprava: veškeré přípravné a průzkumné práce v rozsahu, nutném pro projekční přípravu – zaměření lokality, zhotovení mapového podkladu, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, dendrologický průzkum,….
b) projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – „Šternberk - Most ev.č. 4 přes Sitku“
c) projektová dokumentace stavby pro stavební povolení a provádění stavby
( DSP+DPS ) „Šternberk – lokalita ulic Masarykova – Krampolova“
d) inženýrská činnost, související s projednáním dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi v průběhu a v závěru prací za účelem vydání územního rozhodnutí, získání územního rozhodnutí, projednáním projektu s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení a jiných potřebných povolení, získání stavebního povolení na stavbu
e) autorský dozor (občasný)
Předpokládaná hodnota: 2 050 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 20.05.2013 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 21.06.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 095 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 324 950,00 CZK
Datum ukončení plnění: 18.12.2014
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 1 202 740,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 455 315,40 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 Kvalifikační dokumentace a pokyny pro dodavatele PDF 0,17 MB 02.05.2013  14:54 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha 1 ZD DOC 0,04 MB 02.05.2013  14:54 
2. Příloha 2 ZD DOC 0,08 MB 02.05.2013  14:54 
3. Příloha 3 ZD DOC 0,14 MB 02.05.2013  14:54 
4. Svazek 2 - Obchodní podmínky DOC 0,11 MB 02.05.2013  14:54 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace PDF 0,12 MB 07.05.2013  12:29 
2. Dodatečné informace č.2 PDF 0,09 MB 09.05.2013  08:41 
3. Dodatečné informace č.3 PDF 0,10 MB 13.05.2013  15:05 
4. Dodatečné informaceč.4 PDF 0,09 MB 14.05.2013  15:15 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru PDF 0,07 MB 28.05.2013  09:23 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,04 MB 24.06.2013  13:54 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 4,68 MB 24.06.2013  09:08 
2. Dodatek D1 smlouvy o dílo PDF 1,25 MB 11.12.2013  13:08 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Seznam subdodavatelů PDF 0,15 MB 27.02.2014  09:12 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   HBH Projekt spol. s r.o.   44961944 CZ NE 1 359 000,00 CZK  
2.   Ing. Petr Doležel, DS GEO Projekt   45186677 CZ NE 1 095 000,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2013 959 260,00 CZK   1 160 704,60 CZK  
2014 224 240,00 CZK   271 330,40 CZK  
2015 19 240,00 CZK   23 280,40 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 18827527    Česká republika
VISSO s.r.o. 25893173    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
02.05.2013 14:54:21 Zakázka zveřejněna  
07.05.2013 12:29:02 Přidání dokumentu "Dodatečné informace", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
09.05.2013 8:41:37 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
13.05.2013 15:05:21 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
14.05.2013 15:15:36 Přidání dokumentu "Dodatečné informaceč.4", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
28.05.2013 9:23:52 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
24.06.2013 8:54:21 Přidán nový účastník "IČ="45186677 " Název:"Ing. Petr Doležel, DS GEO Projekt" Vítěz="Ano"" Jana Rubošová
24.06.2013 8:59:50 Přidán nový účastník "IČ="44961944 " Název:"HBH Projekt spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
24.06.2013 9:07:35 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "1095000.00" Jana Rubošová
24.06.2013 9:07:35 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1324950.00" Jana Rubošová
24.06.2013 9:07:35 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "02.05.2013 14:54:20" na "02.05.2013 14:54:21" Jana Rubošová
24.06.2013 9:08:59 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
24.06.2013 13:54:45 Přidání dokumentu "Písemná zoráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
11.12.2013 13:08:51 Přidání dokumentu "Dodatek D1 smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
26.02.2014 16:18:12 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1160704.60" Jana Rubošová
26.02.2014 16:18:12 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "160704.60" Jana Rubošová
26.02.2014 16:20:43 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1160704.60" na "959260.00" Jana Rubošová
26.02.2014 16:20:43 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "160704.60" na "1160704.60" Jana Rubošová
27.02.2014 9:12:58 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
12.03.2014 16:33:16 Přidán nový účastník "IČ="18827527 " Název:"Stráský, Hustý a partneři s.r.o." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
12.03.2014 16:33:32 Přidán nový účastník "IČ="25893173 " Název:"VISSO s.r.o." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
05.02.2015 10:55:52 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "959260.00" na "978500.00" Jana Rubošová
05.02.2015 10:55:52 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1160704.60" na "1183985.00" Jana Rubošová
05.02.2015 10:59:04 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "978500.00" na "1183500.00" Jana Rubošová
05.02.2015 10:59:04 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1183985.00" na "1432035.00" Jana Rubošová
05.02.2015 10:59:24 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1183500.00" na "1202740.00" Jana Rubošová
05.02.2015 10:59:24 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1432035.00" na "1455315.40" Jana Rubošová
05.02.2015 11:03:17 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Jana Rubošová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora