Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Radomír Drozd

tel.: +420 545 120 278

e-mail: radomir.drozd@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Zvýšení bezpečnosti dopravy - stavební úpravy sil II/447 ul.Litovelská Šternberk
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000014 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 26.06.2013   00:00
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy silnice II/447 ul. Litovelská ve Šternberku, v lokalitě před hřbitovem ve Šternberku. Městu Šternberk byla na zasedání Státního fondu dopravní infrastruk-tury (SFDI) dne 19.4.2013 schválena na uvedenou akci žádost o příspěvek z programu pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace z rozpočtu SFDI pro rok 2013. Obsahem úprav jsou jednak uvedená opatření ke zvýšení bezpečnosti – především úpravy přechodu a místa pro přecházení s doplněním ochranného ostrůvku na přechodu pro chodce a v místě pro přecházení u autobusové zastávky, které mají zabezpečit bezpečné přecházení pěších přes silnici II. třídy. doplnění chodníkových ploch, úpravy autobusových zastávek, jednak úpravy parkovacích ploch před hřbitovem s jejich odvodněním.
Součástí jsou i vegetační úpravy.
Předpokládaná hodnota: 7 600 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 22.07.2013 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 05.09.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 014 274,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 4 857 271,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.11.2013
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 014 070,25 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 4 857 025,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,21 MB 26.06.2013  00:00 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 2 Požadavky kvalifikace DOC 0,47 MB 26.06.2013  00:00 
2. Svazek 2, příloha - Referenční zakázky DOC 0,05 MB 26.06.2013  00:00 
3. Svazek 2, příloha - Vzor ČP DOC 0,03 MB 26.06.2013  00:00 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1, příloha - Krycí list DOC 0,06 MB 26.06.2013  00:00 
2. Svazek 1, příloha - Vzor ČP DOC 0,03 MB 26.06.2013  00:00 
3. Svazek 3 Vzor návrhu smlouvy o dílo DOC 0,45 MB 26.06.2013  00:00 
4. Svazek 3, příloha - Obchodní podmínky DOC 0,29 MB 26.06.2013  00:00 
5. Svazek 4 Podmínky a požadavky(zprac.nabídkové ceny) DOC 0,48 MB 26.06.2013  00:00 
6. Textová část projektové dokumentace ZIP 0,96 MB 26.06.2013  00:00 
7. Soupis prací XLS 1,16 MB 26.06.2013  00:00 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 Podmínky a požadavky PDF 0,25 MB 26.06.2013  00:00 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace PDF 0,24 MB 10.07.2013  12:29 
2. Dodatečné informace č.2 PDF 0,10 MB 11.07.2013  13:17 
3. Dodatečné informace č.2 - Příloha XLS 0,43 MB 11.07.2013  13:17 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky DOC 0,28 MB 13.08.2013  09:25 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,09 MB 16.09.2013  10:30 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 1,56 MB 09.09.2013  13:09 
2. Smlouva o dílo - Obchodní podmínky PDF 2,03 MB 09.09.2013  13:18 
3. Smlouva o dílo - Rozpočet PDF 1,94 MB 09.09.2013  13:20 
4. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo PDF 0,97 MB 26.09.2013  10:16 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Seznam subdodavatelů PDF 0,48 MB 13.01.2014  11:11 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Porr a.s.   43005560 CZ NE 7 376 872,00 CZK  
2.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE 7 519 831,00 CZK  
3.   MODOS spol. s r.o.   00576832 CZ NE 7 448 473,00 CZK  
4.   ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.   27798348 CZ NE 4 014 274,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2013 4 014 070,25 CZK   4 857 025,00 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
KARETA s.r.o. 62360213    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
26.06.2013 Zakázka zveřejněna  
10.07.2013 12:29:30 Přidání dokumentu "Dodatečné informace", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
11.07.2013 13:17:05 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
11.07.2013 13:17:30 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2 - Příloha", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
11.07.2013 13:18:20 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "15.07.2013 10:00:00" na "22.07.2013 10:00:00" Jana Rubošová
13.08.2013 9:25:09 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
09.09.2013 13:09:11 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
09.09.2013 13:18:53 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - Obchodní podmínky", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
09.09.2013 13:20:08 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo - Rozpočet", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
16.09.2013 10:30:03 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
16.09.2013 10:34:22 Přidán nový účastník "IČ="43005560 " Název:"Porr a.s." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
16.09.2013 10:34:53 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
16.09.2013 10:35:17 Přidán nový účastník "IČ="00576832 " Název:"MODOS spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
16.09.2013 10:35:47 Přidán nový účastník "IČ="27798348 " Název:"ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Jana Rubošová
16.09.2013 10:37:55 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4014274.00" Jana Rubošová
16.09.2013 10:37:55 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "4857271.00" Jana Rubošová
26.09.2013 10:16:39 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
09.12.2013 13:57:55 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Jana Rubošová
10.01.2014 11:11:21 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4014070.25" Jana Rubošová
10.01.2014 11:11:21 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "4857025.00" Jana Rubošová
10.01.2014 11:12:53 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "4014274.00" na "4014070.25" Jana Rubošová
13.01.2014 11:11:24 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
13.01.2014 11:19:29 Přidán nový účastník "IČ="62360213 " Název:"KARETA s.r.o." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
18.03.2014 10:15:40 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "4014070.25" na "4014274.00" Jana Rubošová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora