Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Jana Rubošová

tel.: +420 585 086 235

e-mail: rubosova@sternberk.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Sanace dolní části opěrné zdi ulice Rýmařovská, Šternberk
Identifikátor veřejné zakázky: P13V00000009 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 02.05.2013   15:02
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby: „Sanace dolní části opěrné zdi ulice Rýmařovská, Šternberk“. Stavba je členěna na tři stavební objekty: SO 100 Objekt chodník, SO 200 Objekt opěrná zeď, SO 300 Objekt kanalizace.
Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých zadaných částí stavby dle projektové dokumentace a výkazu výměr včetně všech souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby v případě nutnosti
Předpokládaná hodnota: 5 180 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 20.05.2013 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 19.06.2013
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 496 532,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 020 804,00 CZK
Datum ukončení plnění: 29.05.2014
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 496 532,19 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 3 020 804,00 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. SVAZEK 1 Kvalifikační dokumentace a pokyny pro dodavatele PDF 0,20 MB 02.05.2013  15:02 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 Příloha č.1 DOC 0,04 MB 02.05.2013  15:02 
2. Svazek 1 Příloha č.2 ZIP 13,73 MB 02.05.2013  15:02 
3. Svazek 1 Příloha č.3 ZIP 0,16 MB 02.05.2013  15:02 
4. Svazek 1 Příloha č.4 DOC 0,07 MB 02.05.2013  15:02 
5. Svazek 1 Příloha č.5 DOC 0,09 MB 02.05.2013  15:02 
6. Svazek 2 Obchodní podmínky DOC 0,11 MB 02.05.2013  15:02 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č.1 PDF 0,09 MB 14.05.2013  15:15 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru PDF 0,07 MB 28.05.2013  09:20 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,07 MB 26.06.2013  11:20 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 21,98 MB 26.06.2013  11:15 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Seznam subdodavatelů PDF 0,42 MB 07.03.2014  10:45 
2. Seznam subdodavatelů 2014 PDF 0,46 MB 12.06.2014  13:12 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   SWIETELSKY stavební s.r.o.   48035599 CZ NE 2 496 532,00 CZK ANO
2.   LINDAUR STAVBY s.r.o.   27815421 CZ NE 4 197 790,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2013 1 696 535,00 CZK   2 052 807,40 CZK  
2014 799 997,19 CZK   967 996,60 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
02.05.2013 15:02:35 Zakázka zveřejněna  
14.05.2013 15:15:00 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
28.05.2013 9:20:47 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
26.06.2013 11:15:32 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
26.06.2013 11:16:07 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
26.06.2013 11:16:45 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - Písemná zpráva zadavatele" Jana Rubošová
26.06.2013 11:20:37 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
26.06.2013 11:22:23 Přidán nový účastník "IČ="48035599 " Název:"SWIETELSKY stavební s.r.o." Vítěz="Ano"" Jana Rubošová
26.06.2013 11:22:59 Přidán nový účastník "IČ="27815421 " Název:"LINDAUR STAVBY s.r.o." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
26.06.2013 11:23:34 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2496532.00" Jana Rubošová
26.06.2013 11:23:34 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3020804.00" Jana Rubošová
19.02.2014 9:24:59 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "1696535.00" Jana Rubošová
19.02.2014 9:24:59 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "2052807.40" Jana Rubošová
07.03.2014 10:45:20 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
10.06.2014 13:55:54 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1696535.00" na "2496532.19" Jana Rubošová
10.06.2014 13:55:54 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "2052807.40" na "3020804.00" Jana Rubošová
10.06.2014 13:57:01 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Jana Rubošová
12.06.2014 13:12:04 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů 2014", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora