Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Marek Slabý

tel.: 545120262

e-mail: marek.slaby@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Stavební úpravy Obloukové ulice ve Šternberku
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000001 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 18.01.2017   21:32
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy místní komunikace ul. Obloukové v rozsahu od napojení na ul. Olomouckou (ZÚ km 0,016 50) po lokalitu Příkopy včetně napojení ulic Schodová a Kopečná. Oblouková ulice - stávající komunikace je tvořena živičnou vozovkou mezi zástavbou. Vzhledem k tomu, že se ulice nachází v památkové zóně a živičnou vozovku s úžlabím ve středu ulice není možné ve stísněném prostoru uličního profilu technicky realizovat je povrch celé ulice navržen z kamenné dlažby v celé šířce mezi zástavbou. V rámci stavby bude doplněno stávající veřejné osvětlení.
Předpokládaná hodnota: 4 719 266,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 15.02.2017 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 13.04.2017
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 776 900,83 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 347 950,00 CZK
Datum ukončení plnění: 25.12.2017
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 2 864 902,83 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 3 466 532,42 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,09 MB 18.01.2017  21:32 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,13 MB 18.01.2017  21:32 
2. Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky DOC 0,08 MB 18.01.2017  21:32 
3. Svazek 1 příloha - Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů DOC 0,04 MB 18.01.2017  21:32 
4. Svazek 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů DOC 0,09 MB 18.01.2017  21:32 
5. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení seznamu stavebních prací DOC 0,06 MB 18.01.2017  21:32 
6. Svazek 2 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů DOC 0,03 MB 18.01.2017  21:32 
7. Svazek 3 - Vzor návrhu smlouvy o dílo DOC 0,07 MB 18.01.2017  21:32 
8. Svazek 3 příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby DOC 0,28 MB 18.01.2017  21:32 
9. Svazek 4 - Technické podmínky a Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny DOC 0,09 MB 18.01.2017  21:32 
10. Soupis stavebnich praci XLSX 0,27 MB 18.01.2017  21:32 
11. Projektova dokumentace ZIP 29,05 MB 18.01.2017  21:32 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace 1 PDF 0,14 MB 01.02.2017  14:35 
2. Soupis stavebnich praci_rev01 XLSX 0,26 MB 01.02.2017  14:35 
3. Vysvětlení zadávací dokumentace 2 PDF 0,10 MB 06.02.2017  20:48 
4. Vysvětlení zadávací dokumentace 3 PDF 0,14 MB 07.02.2017  14:09 
5. Soupis_stavebnich_praci_rev02 XLSX 0,29 MB 07.02.2017  14:09 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru dodavatele PDF 0,13 MB 15.03.2017  12:21 
2. Oznámení o výběru dodavatele - příloha PDF 0,12 MB 15.03.2017  12:22 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,86 MB 25.04.2017  10:11 
2. Harmonogram stavby XLS 0,06 MB 25.04.2017  10:12 
3. Obchodní podmínky pro zhotovení stavby DOC 0,28 MB 25.04.2017  10:12 
4. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,09 MB 26.04.2017  16:19 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   MODOS spol. s.r.o.   00576832 CZ NE 2 766 900,83 CZK 3 347 950,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2017 2 864 902,83 CZK   3 466 532,42 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
18.01.2017 21:32:21 Zakázka zveřejněna  
01.02.2017 14:34:48 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "18.01.2017 21:32:20" na "18.01.2017 21:32:21" Ing. Aleš Houserek
01.02.2017 14:34:48 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "07.02.2017 10:00:00" na "09.02.2017 11:00:00" Ing. Aleš Houserek
01.02.2017 14:35:32 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
01.02.2017 14:35:52 Přidání dokumentu "Soupis stavebnich praci_rev01", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
06.02.2017 20:47:12 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "09.02.2017 11:00:00" na "13.02.2017 11:00:00" Ing. Aleš Houserek
06.02.2017 20:48:04 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
07.02.2017 14:08:46 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "13.02.2017 11:00:00" na "15.02.2017 11:00:00" Ing. Aleš Houserek
07.02.2017 14:09:21 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
07.02.2017 14:09:45 Přidání dokumentu "Soupis_stavebnich_praci_rev02", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
15.03.2017 12:21:42 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
15.03.2017 12:22:01 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele - příloha", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
25.04.2017 10:11:53 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
25.04.2017 10:12:16 Přidání dokumentu "Harmonogram stavby", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
25.04.2017 10:12:44 Přidání dokumentu "Obchodní podmínky pro zhotovení stavby", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
26.04.2017 16:19:19 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
02.11.2018 8:36:53 Přidán nový účastník "IČ="00576832 " Název:"MODOS spol. s.r.o." Vítěz="Ano"" Hana Širgelová
02.11.2018 8:37:46 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2776900.83" Hana Širgelová
02.11.2018 8:37:46 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3347950.00" Hana Širgelová
02.11.2018 8:39:25 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová
02.11.2018 8:40:16 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2864902.83" Hana Širgelová
02.11.2018 8:40:16 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "3466532.42" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora