Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

APC Consulting s.r.o., Příční 4, Přerov, 75002

Ing. Šárka Goldmannová

tel.: 602754288

e-mail: info@apcconsult.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Šternberk, lokalita ulic Masarykova - Krampolova
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000002 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
482988 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 10.03.2014   09:46
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce – stavební úpravy místních komunikací Masarykova a Krampolova ve Šternberku včetně řešení statické dopravy, úprav pro zklidnění dopravy a úpravy bezbariérové, výstavba nové cyklostezky a náhrada stávajícího mostu přes řeku Sitku novým mostním objektem. Součástí zakázky jsou i příslušné vyvolané investice – přeložky inženýrských sítí, úpravy vodohospodářských objektů, zpevnění koryta vodoteče, veřejné parkoviště pro kulturní zařízení v lokalitě, vegetační úpravy
Předpokládaná hodnota: 36 900 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 22.04.2014 13:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 05.06.2014
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 27 235 377,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 32 954 806,17 CZK
Datum ukončení plnění: 18.12.2014
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 27 645 477,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 33 451 027,17 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 Kvalifikace a pokyny pro uchazeče PDF 0,29 MB 10.03.2014  09:47 
2. Svazek 1 Příloha č.1 DOC 0,03 MB 10.03.2014  09:48 
3. Svazek 1 Příloha č.3 ZIP 7,75 MB 10.03.2014  09:50 
4. Svazek 1 Příloha č.4 XLS 0,03 MB 10.03.2014  09:51 
5. Svazek 1 Příloha č.5 PDF 0,60 MB 10.03.2014  09:51 
6. Svazek 2 Obchodní podmínky PDF 0,29 MB 10.03.2014  09:51 
7. Svazek 2 Obchodní podmínky - k vyplnění DOC 0,50 MB 10.03.2014  09:52 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č.1 PDF 0,36 MB 21.03.2014  13:02 
2. Příloha č.1 k dodatečným informacím č.1 ZIP 4,64 MB 21.03.2014  13:03 
3. Dodatečné informace č.2 PDF 0,17 MB 11.04.2014  12:29 
4. Příloha k dodatečným informacím č.2 PDF 0,19 MB 11.04.2014  12:31 
5. Příloha k dodatečným informacím č.2 - k vyplnění XLS 0,86 MB 11.04.2014  12:32 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,14 MB 10.03.2014  09:46 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,09 MB 11.06.2014  10:17 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 15,44 MB 09.06.2014  16:50 
2. Dodatek č.1 smlouvy o dílo PDF 0,98 MB 02.12.2014  14:27 
3. Dodatek č.2 smlouvy o dílo PDF 0,97 MB 17.12.2014  15:58 
4. Dodatek č.3 smlouvy o dílo PDF 0,96 MB 23.01.2015  08:51 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Seznam subdodavatelů PDF 0,23 MB 19.02.2015  10:29 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   ALPINE Bau CZ s.r.o.   45192286 CZ NE 31 494 200,50 CZK  
2.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE 29 479 765,66 CZK  
3.   IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.   25869523 CZ NE 32 008 326,58 CZK  
4.   HORSTAV Olomouc spol. s r.o.   45195706 CZ NE 27 235 377,00 CZK ANO
5.   OHL ŽS, a.s.   46342796 CZ NE 30 921 419,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2014 23 874 588,57 CZK   28 888 252,17 CZK  
2015 3 770 888,43 CZK   4 562 775,00 CZK  


Seznam poddodavatelů

Název firmy IČO Země sídla
PRESBETON Nova s. r. o. 47152532    Česká republika
STRABAG a. s. 60838744    Česká republikaHistorie zakázky

Datum Popis Autor
10.03.2014 9:46:00 Zakázka zveřejněna  
10.03.2014 9:46:04 Založeno nové řízení Jana Rubošová
10.03.2014 9:46:04 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "25.07.2041" na "31.12.2049 10:00:00" Jana Rubošová
10.03.2014 9:46:04 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "10.03.2014 09:00:00" na "31.03.2014 13:00:00" Jana Rubošová
10.03.2014 9:46:57 Přidání dokumentu "Odůvodnění veřejné zakázky", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
10.03.2014 9:47:50 Přidání dokumentu "Svazek 1 Kvalifikace a pokyny pro uchazeče", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
10.03.2014 9:48:19 Přidání dokumentu "Svazek 1 Příloha č.1 ", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
10.03.2014 9:50:24 Přidání dokumentu "Svazek 1 Příloha č.3", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
10.03.2014 9:51:01 Přidání dokumentu "Svazek 1 Příloha č.4", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
10.03.2014 9:51:24 Přidání dokumentu "Svazek 1 Příloha č.5", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
10.03.2014 9:51:50 Přidání dokumentu "Svazek 2 Obchodní podmínky", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
10.03.2014 9:52:29 Přidání dokumentu "Svazek 2 Obchodní podmínky - k vyplnění", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
10.03.2014 9:57:35 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "482988" Jana Rubošová
10.03.2014 9:58:26 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Jana Rubošová
10.03.2014 9:58:26 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P14V00000002" Jana Rubošová
10.03.2014 9:58:26 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "10.03.2014" na "10.03.2014 09:58:25" Jana Rubošová
21.03.2014 13:02:50 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
21.03.2014 13:03:59 Přidání dokumentu "Příloha č.1 k dodatečným informacím č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
21.03.2014 13:06:59 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "10.03.2014 09:58:25" na "10.03.2014" Jana Rubošová
21.03.2014 13:06:59 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "31.03.2014 13:00:00" na "16.04.2014 13:00:00" Jana Rubošová
11.04.2014 12:29:24 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
11.04.2014 12:31:30 Přidání dokumentu "Příloha k dodatečným informacím č.2", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
11.04.2014 12:32:24 Přidání dokumentu "Příloha k dodatečným informacím č.2 - k vyplnění ", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
11.04.2014 12:33:11 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "16.04.2014 13:00:00" na "22.04.2014 13:00:00" Jana Rubošová
09.06.2014 16:50:12 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
09.06.2014 16:50:13 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "10.03.2014" na "10.03.2014 09:46:00" Jana Rubošová
11.06.2014 10:17:17 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
11.06.2014 14:27:02 Přidán nový účastník "IČ="45192286 " Název:"ALPINE Bau CZ s.r.o." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
11.06.2014 14:28:06 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
11.06.2014 14:28:59 Přidán nový účastník "IČ="25869523 " Název:"IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
11.06.2014 14:31:30 Přidán nový účastník "IČ="45195706 " Název:"HORSTAV Olomouc spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Jana Rubošová
11.06.2014 14:34:45 Přidán nový účastník "IČ="46342796 " Název:"OHL ŽS, a.s." Vítěz="Ne"" Jana Rubošová
11.06.2014 14:37:54 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "27235377.00" Jana Rubošová
11.06.2014 14:37:54 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "32954806.17" Jana Rubošová
02.12.2014 14:27:33 Přidání dokumentu "Dodatek č.1 smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
17.12.2014 15:58:39 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
23.01.2015 8:51:42 Přidání dokumentu "Dodatek č.3 smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
28.01.2015 7:47:29 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Jana Rubošová
19.02.2015 10:29:23 Přidání dokumentu "Seznam subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Jana Rubošová
17.03.2015 10:23:08 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "23874588.57" Jana Rubošová
17.03.2015 10:23:08 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "28888252.17" Jana Rubošová
17.03.2015 10:24:08 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "23874588.57" na "27645477.00" Jana Rubošová
17.03.2015 10:24:08 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "28888252.17" na "33451027.17" Jana Rubošová
13.07.2015 14:16:16 Přidán nový účastník "IČ="47152532 " Název:"PRESBETON Nova s. r. o." Vítěz="Ne"" Bc. Alena Šachrová
13.07.2015 14:16:44 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a. s." Vítěz="Ne"" Bc. Alena Šachrová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora