Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Smíšená stezka Šternberk – Babice
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
521169 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 29.05.2015   13:12
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Režim VZ: Podlimitní
Hlavní CPV kód:
ID Nipez :
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce – výstavba smíšené stezky pro chodce a cyklisty o celkové délce 1486,39 m spojující město Šternberk s obcí Babice. Nová stezka odvede cyklisty z krajské silnice II/444 a umožní tak bezpečný pohyb zranitelných účastníků silničního provozu mimo komunikace s provozem motorové dopravy. Začátek navrhované stezky je napojen na zpevněnou plochu u hromadných garáží pod mostním objektem silnice II/444 v západní části města Šternberka. Stezka je vedena podél železniční tratě č. 290 Olomouc – Šumperk zaústěna na stávající účelovou komunikaci. Součástí plnění jsou i související služby – geodetické vytýčení a zaměření stavby, projektová dokumentace skutečného provedení.
Předpokládaná hodnota: 8 723 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 22.06.2015 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 21.08.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 6 759 889,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 8 179 466,00 CZK
Datum ukončení plnění: 30.11.2015
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 6 754 885,59 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 8 173 411,88 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,37 MB 29.05.2015  13:12 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Textová část zadávací dokumentace PDF 0,38 MB 29.05.2015  13:12 
2. Obchodní podmínky PDF 0,45 MB 29.05.2015  13:12 
3. Technická zpráva přejezd Babice PDF 0,17 MB 29.05.2015  13:12 
4. 1-Technická zpráva PDF 0,53 MB 29.05.2015  13:12 
5. Průvodní zpráva PDF 0,45 MB 29.05.2015  13:12 
6. Geodetická dokumentace PDF 0,11 MB 29.05.2015  13:12 
7. C.01,02.1 Technická zpráva PDF 0,40 MB 29.05.2015  13:12 
8. C.03.1 Technická zpráva PDF 0,37 MB 29.05.2015  13:12 
9. E1 Technická zpráva PDF 0,21 MB 29.05.2015  13:12 
10. Stavební povolení DÚ PDF 1,55 MB 29.05.2015  13:12 
11. SÚ - prodloužení 1 PDF 0,16 MB 29.05.2015  13:12 
12. SÚ - prodloužení 2 PDF 0,21 MB 29.05.2015  13:12 
13. SÚ - SP PDF 0,39 MB 29.05.2015  13:12 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečná informace č. 1 PDF 0,29 MB 05.06.2015  13:21 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky PDF 1,51 MB 30.06.2015  14:42 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 1,39 MB 07.09.2015  10:13 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 15,02 MB 03.09.2015  07:34 

Seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Prohlášení - subdodavatelé PDF 0,62 MB 04.01.2016  12:17 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE 6 759 889,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2015 6 754 885,59 CZK   8 173 411,88 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
29.05.2015 13:12:03 Zakázka zveřejněna  
29.05.2015 13:12:32 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "29.05.2015 13:12:02" na "29.05.2015 13:12:03" Bc. Alena Šachrová
05.06.2015 13:20:48 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "15.06.2015 10:00:00" na "22.06.2015 10:00:00" Bc. Alena Šachrová
05.06.2015 13:21:35 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Šachrová
30.06.2015 14:42:26 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Šachrová
03.09.2015 7:32:36 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
03.09.2015 7:34:44 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
07.09.2015 10:12:15 Odstranění dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - Písemná zpráva zadavatele" Hana Širgelová
07.09.2015 10:13:15 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
07.12.2015 16:28:25 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ano"" Hana Širgelová
07.12.2015 16:29:55 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "6759889.00" Hana Širgelová
07.12.2015 16:29:55 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "8179466.00" Hana Širgelová
07.12.2015 16:40:51 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "521169" Hana Širgelová
04.01.2016 12:17:23 Přidání dokumentu "Prohlášení - subdodavatelé", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
26.01.2016 10:05:44 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová
23.08.2018 10:52:58 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "6754885.59" Hana Širgelová
23.08.2018 10:52:58 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "8173411.88" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora