Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Stavební práce malého rozsahu klempířských a pokrývačských prací charakteru drobné údržby a oprav nemovitostí města
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000003 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 25.01.2016   09:55
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Jedná se o výběrové řízení na uzavření rámcové smlouvy na provádění veřejných zakázek malého rozsahu – klempířských a pokrývačských prací charakteru drobné údržby a oprav nemovitostí města.
Zadavatel uzavře s uchazečem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, rámcovou smlouvu o dílo. Na jednotlivé části díla – dílčí plnění, požadované dle aktuální potřeby objednatelem, budou objednatelem vystaveny objednávky.
Uzavřená rámcová smlouva bude řešit jednotlivé dílčí zakázky o hodnotě do 200.000,- Kč bez DPH (do celkové částky 3 mil.Kč bez DPH). Nad tuto hranici není zadavatel ani uchazeč vázán rámcovou smlouvou. Smluvní strany se současně mohou dohodnout na zadání zakázky jiným způsobem i v případě, že se její cena pohybuje ve stanoveném limitu.
Předpokládaná hodnota: 3 000 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 02.02.2016 12:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 24.03.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 3 000 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 630 000,00 CZK
Datum ukončení plnění: 31.12.2018

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky DOC 0,09 MB 25.01.2016  09:55 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kryí list DOC 0,04 MB 25.01.2016  09:55 
2. Návrh smlouvy DOC 0,06 MB 25.01.2016  09:55 
3. Obchodní podmínky DOC 0,23 MB 25.01.2016  09:55 
4. ČP - ZKP DOC 0,03 MB 25.01.2016  09:55 
5. ČP - TKP DOC 0,06 MB 25.01.2016  09:55 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výsledku PDF 0,90 MB 30.03.2016  15:20 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rámcová smlouva PDF 2,50 MB 30.03.2016  14:50 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Krejčí Building 4 you s.r.o.   27837882 CZ NE 200,00 CZK ANO
2.   W.H.A. Systém s.r.o.   61945251 CZ NE 450,00 CZK  
3.   KONYTECH s.r.o.,   27813916 CZ NE 280,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
25.01.2016 9:55:29 Zakázka zveřejněna  
30.03.2016 14:50:14 Přidání dokumentu "Rámcová smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
30.03.2016 14:54:58 Přidán nový účastník "IČ="27837882 " Název:"Krejčí Building 4 you s.r.o." Vítěz="Ano"" Lenka Lhotská
30.03.2016 15:00:44 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "200.00" Lenka Lhotská
30.03.2016 15:02:45 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "200.00" na "3000000.00" Lenka Lhotská
30.03.2016 15:02:52 Přidán nový účastník "IČ=" " Název:"" Vítěz="Ne"" Lenka Lhotská
30.03.2016 15:03:05 Odstranění účastníka řízení "IČ=" " Název:"" Vítěz="Ne"" Lenka Lhotská
30.03.2016 15:20:08 Přidání dokumentu "Oznámení o výsledku", Publikovat = "Zveřejnit" Hana Širgelová
30.03.2016 15:27:21 Přidán nový účastník "IČ="61945251 " Název:"W.H.A. Systém s.r.o." Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
30.03.2016 15:27:46 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "3000000.00" na "200.00" Hana Širgelová
30.03.2016 15:29:04 Přidán nový účastník "IČ="27813916 " Název:"KONYTECH s.r.o., " Vítěz="Ne"" Hana Širgelová
30.03.2016 15:31:26 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "200.00" Hana Širgelová
30.03.2016 15:31:26 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "242.00" Hana Širgelová
30.03.2016 15:34:08 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "200.00" na "3000000.00" Hana Širgelová
30.03.2016 15:34:08 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "242.00" na "3630000.00" Hana Širgelová
15.10.2019 13:24:14 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty " Jedná se o výběrové řízení na uzavření rámcové smlouvy na provádění veřejných zakázek malého rozsahu – klempířských a pokrývačských prací charakteru drobné údržby a oprav nemovitostí města. Zadavatel uzavře s uchazečem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, rámcovou smlouvu o dílo. Na jednotlivé části díla – dílčí plnění, požadované dle aktuální potřeby objednatelem, budou objednatelem vystaveny objednávky. Uzavřená rámcová smlouva bude řešit jednotlivé dílčí zakázky o hodnotě do 200.000,- Kč bez DPH (do celkové částky 3 mil.Kč bez DPH). Nad tuto hranici není zadavatel ani uchazeč vázán rámcovou smlouvou. Smluvní strany se současně mohou dohodnout na zadání zakázky jiným způsobem i v případě, že se její cena pohybuje ve stanoveném limitu." na "Jedná se o výběrové řízení na uzavření rámcové smlouvy na provádění veřejných zakázek malého rozsahu – klempířských a pokrývačských prací charakteru drobné údržby a oprav nemovitostí města. Zadavatel uzavře s uchazečem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, rámcovou smlouvu o dílo. Na jednotlivé části díla – dílčí plnění, požadované dle aktuální potřeby objednatelem, budou objednatelem vystaveny objednávky. Uzavřená rámcová smlouva bude řešit jednotlivé dílčí zakázky o hodnotě do 200.000,- Kč bez DPH (do celkové částky 3 mil.Kč bez DPH). Nad tuto hranici není zadavatel ani uchazeč vázán rámcovou smlouvou. Smluvní strany se současně mohou dohodnout na zadání zakázky jiným způsobem i v případě, že se její cena pohybuje ve stanoveném limitu." Hana Širgelová
15.10.2019 13:24:14 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora