Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, Brno - Židenice, 61500

Ing. Radomír Drozd

tel.: +420 545120278

e-mail: radomir.drozd@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Šternberk – lokalita Olomoucká
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000011 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 14.04.2016   00:00
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem zakázky jsou stavební úpravy části místní komunikace ul. Olomoucké ve Šternberku v rozsahu od křižovatky s ul. Svatoplukovou po křižovatku s ul. Bezručovou včetně napojení ulic Oblouková, Příkopy, úpravy chodníku v ul. Svatoplukova a opravy stávající vozovky po stávající zpomalovací práh v ul. ČSA. Ulice Olomoucká bude řešena jako obousměrná s požadavkem na zklidnění a omezení provozu automobilů zúžením vozovky, doplněním zpomalovacího prahu integrovaného s přechodem pro chodce (před napojením ul. Oblouková – návaznost na pěší trasy), rozšířením chodníků po obou stranách ulice. V rámci stavby bude upraveno a doplněno stávající veřejné osvětlení.
Předpokládaná hodnota: 8 400 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 29.04.2016 11:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 03.06.2016
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 578 851,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 5 540 410,00 CZK
Datum ukončení plnění: 05.12.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 578 850,92 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 5 540 409,61 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,14 MB 14.04.2016  00:00 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,19 MB 14.04.2016  00:00 
2. Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky DOC 0,08 MB 14.04.2016  00:00 
3. Svazek 1 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění požadavků podle § 68 odstavec 3 zákona DOC 0,03 MB 14.04.2016  00:00 
4. Svazek 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele PDF 0,15 MB 14.04.2016  00:00 
5. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení průměrného ročního počtu zaměstnanců DOC 0,03 MB 14.04.2016  00:00 
6. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních zakázek DOC 0,06 MB 14.04.2016  00:00 
7. Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení údajů o technických zařízeních DOC 0,04 MB 14.04.2016  00:00 
8. Svazek 2 příloha - Formulář vzdělání a odborná kvalifikace osob DOC 0,05 MB 14.04.2016  00:00 
9. Svazek 2 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů DOC 0,03 MB 14.04.2016  00:00 
10. Svazek 3 - Vzor návrhu smlouvy o dílo DOC 0,12 MB 14.04.2016  00:00 
11. Svazek 3 příloha - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby DOC 0,30 MB 14.04.2016  00:00 
12. Svazek 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny DOC 0,16 MB 14.04.2016  00:00 
13. Textová část projektové dokumentace ZIP 0,72 MB 14.04.2016  00:00 
14. Soupis prací ZIP 0,31 MB 14.04.2016  00:00 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace 1 PDF 0,06 MB 22.04.2016  10:29 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení o výběru PDF 0,12 MB 18.05.2016  08:45 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,11 MB 15.06.2016  15:18 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo ZIP 2,38 MB 10.06.2016  12:54 
2. Dodatek č. 1 PDF 1,61 MB 26.09.2016  08:55 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   MODOS spol. s r.o.   00576832 CZ NE 4 578 851,00 CZK ANO
2.   H O R S T A V Olomouc, spol. s.r.o.   45195706 CZ NE 7 200 000,19 CZK  
3.   ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.   27798348 CZ NE 4 846 526,00 CZK  
4.   Skanska a.s.   26271303 CZ NE 4 894 170,51 CZK  
5.   STRABAG a.s.   60838744 CZ NE 4 771 698,04 CZK  
6.   NOSTA, s.r.o.   47671416 CZ NE 5 591 975,09 CZK  
7.   EUROVIA CS, a.s.   45274924 CZ NE 5 642 037,00 CZK  
8.   Porr a.s.   43005560 CZ NE 5 228 750,00 CZK  
9.   KARETA s.r.o.   62360213 CZ NE 5 474 740,60 CZK  
10.   LAZAM uničovská stavební s.r.o.   64087883 CZ NE 4 888 000,00 CZK  
11.   Ekostavby Brno, a.s.   46974687 CZ NE 6 087 836,00 CZK  
12.   FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   25317628 CZ NE 7 147 751,87 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 4 578 850,92 CZK   5 540 409,61 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
14.04.2016 Zakázka zveřejněna  
22.04.2016 10:29:33 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
18.05.2016 8:45:42 Přidání dokumentu "Oznámení o výběru", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
10.06.2016 12:48:32 Přidán nový účastník "IČ="00576832 " Název:"MODOS spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Aleš Houserek
10.06.2016 12:50:44 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4578851.00" Ing. Aleš Houserek
10.06.2016 12:50:44 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "5540410.00" Ing. Aleš Houserek
10.06.2016 12:54:19 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
15.06.2016 15:18:54 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
15.06.2016 15:19:32 Přidán nový účastník "IČ="43005560 " Název:"Porr a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
15.06.2016 15:24:42 Přidán nový účastník "IČ="62360213 " Název:"KARETA s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
15.06.2016 15:26:39 Přidán nový účastník "IČ="64087883 " Název:"LAZAM uničovská stavební s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
15.06.2016 15:27:14 Přidán nový účastník "IČ="46974687 " Název:"Ekostavby Brno, a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
15.06.2016 15:27:55 Přidán nový účastník "IČ="25317628 " Název:"FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
15.06.2016 15:28:48 Přidán nový účastník "IČ="45195706 " Název:"H O R S T A V Olomouc, spol. s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
15.06.2016 15:28:59 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "7200000.19" na "7147751.87" Ing. Aleš Houserek
15.06.2016 15:29:13 Přidán nový účastník "IČ="27798348 " Název:"ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
15.06.2016 15:29:30 Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "4846526.00" Ing. Aleš Houserek
15.06.2016 15:29:57 Přidán nový účastník "IČ="26271303 " Název:"Skanska a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
15.06.2016 15:30:20 Přidán nový účastník "IČ="60838744 " Název:"STRABAG a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
15.06.2016 15:30:53 Přidán nový účastník "IČ="47671416 " Název:"NOSTA, s.r.o." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
15.06.2016 15:31:18 Přidán nový účastník "IČ="45274924 " Název:"EUROVIA CS, a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Aleš Houserek
26.09.2016 8:55:02 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
18.10.2017 7:54:17 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "4578850.92" Hana Širgelová
18.10.2017 7:54:17 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "5540409.61" Hana Širgelová
18.10.2017 7:54:31 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Hana Širgelová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora