Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Jana Rubošová

tel.: 585086235

e-mail: rubosova@sternberk.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Šternberk - úprava koryta toku Grygava
Identifikátor veřejné zakázky: P12V00000006 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 15.11.2012   07:51
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je úprava koryta vodního toku Grygava v obci Šternberk v katastrálním území Lhota
u Šternberka.Začátek úpravy je u vtoku do propustu pod tratí ČD Olomouc - Šumperk v km 114,249 a končí výústí dešťových vod z Vojenského opravárenského závodu propustem pod silnicí 1/46.Celková délka upravovaného úseku je 720 m.Provedení stavebních úprav spočívá v zkapacitnění nevyhovujících propustů na upravované trase, odstranění naplavenin a stabilizaci narušených břehů.Navržená úprava toku navazuje na regulovaný odtok z nově budované retenční nádrže na zpomalení odtoku dešťových vod z lokality bývalých kasáren a dalších rozvojových ploch.Upravené koryto bude opevněno především vegetačním způsobem - ohumusováním a osetím travní směsí.
Zakázka byla zveřejněna na původním profilu zadavatele: http://www.sternberk.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=867&Itemid=884
Předpokládaná hodnota: 1 670 000,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 15.08.2012
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 978 561,20 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 174 273,20 CZK
Datum ukončení plnění: 30.04.2013

Dokumenty

Informace o uveřejnění řízení na profilu

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Záznam o převodu dat z předchozího profilu zadavatele PDF 0,18 MB 15.11.2012  14:34 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,70 MB 15.11.2012  07:59 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   Milan Brokl   66804418 CZ NE 1 087 342,00 CZK  
2.   MS-stavby s.r.o.   26798425 CZ NE 1 261 331,66 CZK  
3.   Stavební firma Vymětal s.r.o.   25385615 CZ NE 1 352 393,16 CZK  
4.   LB 2000 s.r.o.   64618081 CZ NE 1 095 018,00 CZK  
5.   KARETA s.r.o.   62360213 CZ NE 978 561,20 CZK ANO
6.   OSA STERA s s.r.o.   60320044 CZ NE 1 254 875,34 CZK  
7.   VK-AQUA Olomouc spol. s r.o.   25371878 CZ NE 1 409 942,00 CZK  
8.   ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.   27798348 CZ NE 849 109,70 CZK  
9.   SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Střední Morava   48035599 CZ NE 1 093 615,46 CZK  
10.   Pavel Klimeš   86668692 CZ NE 1 287 727,00 CZK  
11.   STRABAG, a.s.   60838744 CZ NE 1 391 765,00 CZK  

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
15.11.2012 7:51:00 Zakázka zveřejněna  
15.11.2012 7:51:04 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "15.11.2012 09:00:00" na "nezadáno" Rubošová Jana
15.11.2012 7:59:14 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Rubošová Jana
15.11.2012 7:59:15 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.11.2012" na "15.11.2012 07:51:00" Rubošová Jana
15.11.2012 8:17:50 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "978561.20" Rubošová Jana
15.11.2012 8:17:50 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "1174273.20" Rubošová Jana
15.11.2012 8:21:50 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "Předmětem veřejné zakázky je úprava koryta vodního toku Grygava v obci Šternberkv katastrálním území Lhota u Šternberka.Začátek úpravy je u vtoku do propustu pod tratí ČD Olomouc - Šumperk v km 114,249 s končí výústí dešťových vod v Vojenského opravárenského závodu propustem pod silnicí 1/46.Celková délka upravovaného úseku je 720 m.Provedení stavebních úprav spočívá v zkapacitnění nevyhovujících propustů na upravované trase, odstranění naplavenin a stabilizaci narušených břehů.Navržená úprava toku navazuje na regulovaný odtok z nově budované retenční nádrže na zpomalení odtoku dešťových vod z lokality bývalých kasáren a dalších rozvojových ploch.Upravené koryto bude opevněno především vegetačním způsobem - ohumusováním a osetím travní směsí." na "Předmětem veřejné zakázky je úprava koryta vodního toku Grygava v obci Šternberk v katastrálním území Lhota u Šternberka.Začátek úpravy je u vtoku do propustu pod tratí ČD Olomouc - Šumperk v km 114,249 a končí výústí dešťových vod z Vojenského opravárenského závodu propustem pod silnicí 1/46.Celková délka upravovaného úseku je 720 m.Provedení stavebních úprav spočívá v zkapacitnění nevyhovujících propustů na upravované trase, odstranění naplavenin a stabilizaci narušených břehů.Navržená úprava toku navazuje na regulovaný odtok z nově budované retenční nádrže na zpomalení odtoku dešťových vod z lokality bývalých kasáren a dalších rozvojových ploch.Upravené koryto bude opevněno především vegetačním způsobem - ohumusováním a osetím travní směsí." Rubošová Jana
15.11.2012 8:21:50 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.11.2012 07:51:00" na "15.11.2012" Rubošová Jana
15.11.2012 8:22:05 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.11.2012" na "15.11.2012 07:51:00" Rubošová Jana
15.11.2012 8:22:58 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Rubošová Jana
15.11.2012 8:22:58 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P12V00000006" Rubošová Jana
15.11.2012 8:22:58 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.11.2012 07:51:00" na "15.11.2012 08:22:58" Rubošová Jana
15.11.2012 14:34:27 Přidání dokumentu "Záznam o převodu dat z předchozího profilu zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Košulič Jiří, Mgr.
16.11.2012 9:33:15 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "Předmětem veřejné zakázky je úprava koryta vodního toku Grygava v obci Šternberk v katastrálním území Lhota u Šternberka.Začátek úpravy je u vtoku do propustu pod tratí ČD Olomouc - Šumperk v km 114,249 a končí výústí dešťových vod z Vojenského opravárenského závodu propustem pod silnicí 1/46.Celková délka upravovaného úseku je 720 m.Provedení stavebních úprav spočívá v zkapacitnění nevyhovujících propustů na upravované trase, odstranění naplavenin a stabilizaci narušených břehů.Navržená úprava toku navazuje na regulovaný odtok z nově budované retenční nádrže na zpomalení odtoku dešťových vod z lokality bývalých kasáren a dalších rozvojových ploch.Upravené koryto bude opevněno především vegetačním způsobem - ohumusováním a osetím travní směsí." na "Předmětem veřejné zakázky je úprava koryta vodního toku Grygava v obci Šternberk v katastrálním území Lhota u Šternberka.Začátek úpravy je u vtoku do propustu pod tratí ČD Olomouc - Šumperk v km 114,249 a končí výústí dešťových vod z Vojenského opravárenského závodu propustem pod silnicí 1/46.Celková délka upravovaného úseku je 720 m.Provedení stavebních úprav spočívá v zkapacitnění nevyhovujících propustů na upravované trase, odstranění naplavenin a stabilizaci narušených břehů.Navržená úprava toku navazuje na regulovaný odtok z nově budované retenční nádrže na zpomalení odtoku dešťových vod z lokality bývalých kasáren a dalších rozvojových ploch.Upravené koryto bude opevněno především vegetačním způsobem - ohumusováním a osetím travní směsí. Zakázka byla zveřejněna na původním profilu zadavatele: http://www.sternberk.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=867&Itemid=884 " Rubošová Jana
16.11.2012 9:33:15 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.11.2012 08:22:58" na "15.11.2012" Rubošová Jana
24.06.2013 13:52:18 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Jana Rubošová
24.06.2013 13:52:18 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "15.11.2012" na "15.11.2012 07:51:00" Jana Rubošová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora