Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/profil/kr-zlinsky  |  Identifikátor profilu zadavatele: 60050485

Stav profilu : Neaktivní   |  Platnost do : 10. 9. 2018   |  Nová adresa : https://nen.nipez.cz/profil/ZLK

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Veřejná zakázka neukončena

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
24.08.2018   14:19 VZ/2018/6/200/1 - Strategické dokumenty Zlínského kraje služby Otevřené řízení 27. 9. 2018 11:43:42
30.07.2018   14:23 VZ/2018/6/200/7 - Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje dodávky Otevřené řízení 20. 12. 2018 8:43:46
28.06.2016   06:32 Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou na období 2018-2027 služby Otevřené řízení 21. 1. 2019 11:40:42

Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem   [ prvních 10 - celkem : 73 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
24.08.2018   12:42 VZ/2018/4/140/3 - Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza – projektová dokumentace a výkon inženýrské činnosti služby Zjednodušené podlimitní řízení 14. 1. 2019 13:24:15
23.08.2018   14:05 VZ/2018/6/140/2 - ISŠ – COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala – projektová dokumentace služby Otevřené řízení 10. 1. 2019 13:13:58
22.08.2018   10:35 VZ/2018/3/140/2 - SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – revitalizace parku stavební práce Zakázka malého rozsahu 10. 1. 2019 14:40:28
08.08.2018   14:03 VZ/2018/3/010/5 - Rámcová smlouva o poskytování služeb v oblasti elektronických komunikací a informačních a komunikačních technologií služby Zakázka malého rozsahu 8. 8. 2018 14:03:37
26.07.2018   13:07 VZ/2018/3/200/6 - Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 3. etáže 21. budovy – Krajského úřadu Zlínského kraje stavební práce Zakázka malého rozsahu 2. 10. 2018 10:17:49
18.07.2018   15:51 VZ/2018/6/010/1 - Pronájem multifunkčních zařízení a zajištění jejich servisu služby Otevřené řízení 14. 11. 2018 11:51:11
18.07.2018   14:29 VZ/2018/7/010/4 - Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu velkoodběr na rok 2019 dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 15. 1. 2019 7:50:55
09.07.2018   09:45 VZ/2018/6/200/6 - Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem dodávky Otevřené řízení 18. 10. 2018 7:48:40
27.06.2018   08:38 VZ/2018/7/010/3 - Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr na rok 2019 dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 15. 1. 2019 7:49:24
20.06.2018   21:18 VZ/2018/3/140/1 - Gymnázium a JŠ Zlín – zázemí památníku T. Bati stavební práce Zakázka malého rozsahu 22. 1. 2019 10:14:52

Veřejná zakázka byla zrušena   [ prvních 10 - celkem : 39 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
16.07.2018   12:32 VZ/2018/4/010/2 - Výměna hlasovacího a konferenčního systému v místnosti Zastupitelstva ZK dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 26. 9. 2018 8:44:46
30.05.2018   13:44 VZ/2018/4/140/2 ISŠ - COP a JŠ s PSJZ Valašské Mezirící - sportovní hala - projektová dokumentace služby Zjednodušené podlimitní řízení 30. 7. 2018 10:34:44
03.04.2018   12:11 VZ/2018/6/200/3 - Expozice v 21. budově ve Zlíně dodávky Otevřené řízení 17. 5. 2018 10:49:02
21.12.2017   09:43 Budova č. 21 - Obnova páternosteru stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 9. 2. 2018 8:05:43
02.11.2017   14:09 Oprava elektroinstalace hlavní rozvodny NN budovy č. 21 - Zlín (VZ/2017/3/010/1) stavební práce Zakázka malého rozsahu 8. 11. 2017 11:12:46
04.04.2017   13:01 VZ/2017/5/140/01 - Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A – dodávka stavby stavební práce Otevřené řízení 21. 9. 2017 7:46:56
04.03.2017   17:38 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – DZP Velehrad Buchlovská – oprava střech – dodávka stavby stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 25. 8. 2017 14:11:49
21.07.2015   08:33 VZ/2015/5/140/1 - DZP Velehrad Buchlovská - odstranění havarijního stavu - dodávka stavby stavební práce Otevřené řízení 4. 3. 2016 11:44:40
14.07.2015   08:04 VZ/2015/2/200/3 - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb – dodávka přístroje na dekontaminaci nebezpečného odpadu dodávky Zakázka malého rozsahu 21. 7. 2015 14:49:47
10.10.2014   09:27 VZ/2014/4/120/1 - Informační panely KORIS a přípojky el. energie dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 27. 1. 2015 12:38:34

Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky   [ prvních 10 - celkem : 310 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
24.09.2018   07:31 VZ/2018/3/010/7 - Oprava průmyslové podlahy ve 4.NP a 1.NP parkoviště KÚ – budovy č. 11 stavební práce Zakázka malého rozsahu 27. 11. 2018 10:22:30
13.08.2018   08:08 VZ/2018/3/070/2 - Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v lokalitě Otrokovice služby Zakázka malého rozsahu 14. 1. 2019 15:30:42
18.07.2018   11:07 VZ/2018/3/010/3 - Zkvalitnění JDTM ZK - zaměření vybraných prostorů velkých systematických chyb služby Zakázka malého rozsahu 21. 12. 2018 6:51:14
07.06.2018   13:05 VZ/2018/3/010/1 - Výběr dodavatele výpočetní techniky I dodávky Zakázka malého rozsahu 24. 7. 2018 12:56:31
06.06.2018   15:40 VZ/2018/4/200/5 - Stavební úpravy vstupu do 21. budovy stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 4. 1. 2019 9:56:32
31.05.2018   13:56 VZ/2018/3/070/1 - Údržba ZCHÚ ve Zlínském kraji 2018 služby Zakázka malého rozsahu 18. 12. 2018 8:39:51
07.05.2018   09:33 VZ/2018/6/140/1 - Nákup automobilů 2018 dodávky Otevřené řízení 27. 9. 2018 12:04:29
27.04.2018   11:04 VZ/2018/4/200/4 - Domov pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem – dodávka interiéru dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 11. 1. 2019 9:21:00
23.04.2018   10:33 VZ/2018/6/200/2 - Dodávka diskových polí a koncových zařízení pro Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje dodávky Otevřené řízení 19. 11. 2018 8:17:42
21.12.2017   13:05 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Velehrad Buchlovská rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů, oprava střech stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 3. 12. 2018 10:47:59

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora