Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/profil/kr-zlinsky  |  Identifikátor profilu zadavatele: 60050485

Stav profilu : Aktivní

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Veřejná zakázka neukončena

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
12.04.2018   10:00 VZ/2018/4/170/1 - Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje služby Zjednodušené podlimitní řízení 12. 4. 2018 10:00:47
03.04.2018   12:11 VZ/2018/6/200/3 - Expozice v 21. budově ve Zlíně dodávky Otevřené řízení 3. 4. 2018 12:11:23
03.04.2018   10:12 Zdravotnická záchranná služba ZK – Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín – zhotovení stavby stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 20. 4. 2018 12:46:14
15.02.2018   12:00 VZ/2018/4/200/2 - Modernizace výtahů v 21. budově stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 29. 3. 2018 13:14:58
05.02.2018   14:46 Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A – dodávka stavby (VZ/2018/5/140/1) stavební práce Otevřené řízení 26. 3. 2018 16:28:15
28.06.2016   06:32 Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou na období 2018-2027 služby Otevřené řízení 13. 3. 2018 8:11:48

Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem   [ prvních 10 - celkem : 71 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
15.03.2018   09:11 VZ/2018/3/200/3 - Revitalizace Baťova mrakodrapu - druhá část - výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi služby Zakázka malého rozsahu 15. 3. 2018 9:11:23
09.02.2018   13:30 Budova č. 21 - Obnova páternosteru stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 18. 4. 2018 12:14:35
09.02.2018   07:26 VZ/2018/3/200/1 - Expozice v 21. budově ve Zlíně - projektová dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorský dozor služby Zakázka malého rozsahu 9. 2. 2018 7:26:24
11.01.2018   10:28 VZ/2017/3/010/6 - Revitalizace Baťova mrakodrapu - první část - výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi služby Zakázka malého rozsahu 11. 1. 2018 10:28:57
21.12.2017   13:05 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Velehrad Buchlovská rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů, oprava střech stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 28. 3. 2018 9:19:48
06.12.2017   12:05 Zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení silničních motorových vozidel (VZ/2017/4/110/01) služby Zjednodušené podlimitní řízení 17. 4. 2018 10:06:19
30.11.2017   08:06 VZ/2017/3/140/5 - Stavební úpravy budovy č. 1 v bývalém Baťově areálu ve Zlíně - projektová dokumentace služby Zakázka malého rozsahu 17. 1. 2018 15:00:03
28.11.2017   14:33 VZ/2017/3/140/8 - Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje služby Jednací řízení bez uveřejnění 12. 3. 2018 12:55:20
22.11.2017   14:21 Rekonstrukce elektroinstalace hlavní rozvodny NN budovy č. 21 – Zlín (VZ/2017/3/010/5) stavební práce Zakázka malého rozsahu 12. 1. 2018 7:47:45
09.11.2017   09:58 VZ/2017/6/200/5 Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje služby Otevřené řízení 14. 3. 2018 7:36:31

Veřejná zakázka byla zrušena   [ prvních 10 - celkem : 36 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
21.12.2017   09:43 Budova č. 21 - Obnova páternosteru stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 9. 2. 2018 8:05:43
02.11.2017   14:09 Oprava elektroinstalace hlavní rozvodny NN budovy č. 21 - Zlín (VZ/2017/3/010/1) stavební práce Zakázka malého rozsahu 8. 11. 2017 11:12:46
04.04.2017   13:01 VZ/2017/5/140/01 - Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A – dodávka stavby stavební práce Otevřené řízení 21. 9. 2017 7:46:56
04.03.2017   17:38 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – DZP Velehrad Buchlovská – oprava střech – dodávka stavby stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 25. 8. 2017 14:11:49
21.07.2015   08:33 VZ/2015/5/140/1 - DZP Velehrad Buchlovská - odstranění havarijního stavu - dodávka stavby stavební práce Otevřené řízení 4. 3. 2016 11:44:40
14.07.2015   08:04 VZ/2015/2/200/3 - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb – dodávka přístroje na dekontaminaci nebezpečného odpadu dodávky Zakázka malého rozsahu 21. 7. 2015 14:49:47
10.10.2014   09:27 VZ/2014/4/120/1 - Informační panely KORIS a přípojky el. energie dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 27. 1. 2015 12:38:34
28.07.2014   00:00 VZ/2014/5/200/6 - Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa - CHB Vsetín Rokytnice - dodávka stavby stavební práce Otevřené řízení 2. 10. 2014 9:09:28
09.05.2014   11:24 VZ/2014/4/200/2 - ZDO - Zpřístupnění digitálního obsahu služby Zjednodušené podlimitní řízení 10. 7. 2014 8:34:59
22.04.2014   00:00 VZ/2014/5/140/1 - Muzeum regionu Valašsko p.o. – stavební úpravy zámku Vsetín – 1.etapa – dodávka stavby stavební práce Otevřené řízení 2. 10. 2014 9:13:07

Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky   [ prvních 10 - celkem : 279 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
20.11.2017   10:27 VZ/2017/3/140/6 - Oprava havárie kabelového kanálu ve Zlíně stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 15. 1. 2018 12:27:56
20.11.2017   09:37 VZ/2017/3/140/7 - Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Demontáž balkonů na objektu č.p. 1195 ve Staré Tenici stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 15. 1. 2018 12:00:39
25.10.2017   10:50 VZ/2017/3/150/1 - Zhotovení sportovního ošacení pro reprezentaci Zlínského kraje na Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018 dodávky Zakázka malého rozsahu 12. 3. 2018 9:27:52
22.08.2017   09:32 VZ/2017/3/140/4 Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, výjezdová základna Slavičín - přestavba garáže na mycí a dezinfekční box stavební práce Zakázka malého rozsahu 20. 11. 2017 14:06:36
23.06.2017   08:04 VZ/2017/3/070/2 - Údržba ZCHÚ ve Zlínském kraji 2017 služby Zakázka malého rozsahu 12. 12. 2017 6:55:01
14.06.2017   15:37 Dodávka vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje dodávky Otevřené řízení 21. 2. 2018 10:19:14
07.06.2017   14:20 VZ/2017/3/010/2 - Výběr dodavatele výpočetní techniky dodávky Zakázka malého rozsahu 2. 8. 2017 7:13:11
26.04.2017   12:17 VZ/2017/3/170/1 - Prověrka hospodaření a vybraných procesů u Krajské nemocnice T. Bati, a.s. služby Zakázka malého rozsahu 21. 8. 2017 15:04:02
23.03.2017   15:04 Zdravotnické přístroje pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje dodávky Otevřené řízení 1. 11. 2017 10:12:57
07.03.2017   09:44 VZ/2017/4/010/02 - Nákup osobních automobilů 2017 dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 26. 6. 2017 12:59:19

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora