Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Tender Solution s.r.o., Jinonická 80, Praha 5, 15800

Ing. Pavla Hošková

tel.: +420 603587358

e-mail: hoskova@tendersolution.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Budova č. 21 - Obnova páternosteru
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000035 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 21.12.2017   09:43
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je provedení obnovy oběžného výtahu (páternoster) v budově č. p. 21, 761 90 Zlín. Součástí zakázky je zpracování výrobní dokumentace stavby a dokumentace skutečného provedení stavby. V podrobnostech je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci, resp. přípravné dokumentaci pro veřejnou zakázku, a rovněž v obchodních podmínkách.
Předpokládaná hodnota: 14 573 723,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 11.01.2018 11:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení PDF 0,53 MB 08.02.2018  08:51 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 4,53 MB 21.12.2017  09:43 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 - Specifikace předmětu - přípravná dokumentace DOCX 9,14 MB 21.12.2017  09:43 
2. Příloha č. 2 - Krycí list nabídky DOCX 0,03 MB 21.12.2017  09:43 
3. Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti DOC 0,06 MB 21.12.2017  09:43 
4. Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů DOCX 0,07 MB 21.12.2017  09:43 
5. Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo DOC 0,34 MB 21.12.2017  09:43 
6. Příloha č. 6 - Položkový rozpočet XLSX 0,02 MB 21.12.2017  09:43 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka PDF 0,19 MB 23.01.2018  13:47 
2. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka PDF 0,19 MB 23.01.2018  13:48 
3. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka PDF 0,19 MB 23.01.2018  13:48 
4. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka PDF 0,19 MB 23.01.2018  13:48 
5. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka PDF 0,25 MB 23.01.2018  13:49 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,95 MB 09.02.2018  07:56 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
21.12.2017 9:43:06 Zakázka zveřejněna  
23.01.2018 13:47:38 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
23.01.2018 13:48:05 Přidání dokumentu "vRozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
23.01.2018 13:48:35 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
23.01.2018 13:48:51 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
23.01.2018 13:49:07 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
08.02.2018 8:51:50 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
09.02.2018 7:56:16 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
09.02.2018 8:05:43 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Ivana Zápecová
09.02.2018 8:05:43 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "21.12.2017 09:43:05" na "21.12.2017 09:43:06" Ing. Ivana Zápecová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora