Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

tel.:

e-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2016/3/010/4 - Rámcová smlouva o službách a prodeji elektronických komunikací a komunikačních zařízení
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000013 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 20.06.2016   12:40
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem Rámcové smlouvy je zejména sjednání zvýhodněných obchodních podmínek, které budou používány při uzavírání Účastnických smluv a poskytování služeb elektronických komunikací. Účelem této Rámcové smlouvy je rovněž umožnit Smluvnímu partnerovi, aby jeho zaměstnanci, spolupracovníci i obchodní partneři v postavení Oprávněných osob, kteří splnili podmínky pro získání statusu Oprávněné osoby, mohli využívat k plnění svých pracovních úkolů a případně i pro svoji osobní potřebu Služby aktivované k Účastnickým smlouvám, které Smluvní partner a/nebo Oprávněné osoby uzavřou na podkladě této Rámcové smlouvy s TMCZ.
Předpokládaná hodnota: 1 440 000,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 07.06.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 271 211,51 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 341 670,92 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rámcová smlouva PDF 3,49 MB 20.06.2016  13:49 
2. Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě PDF 0,55 MB 03.01.2017  08:45 
3. Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě PDF 1,08 MB 15.03.2017  07:36 
4. Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě PDF 0,36 MB 04.07.2017  08:41 
5. Dodatek č. 4 k Rámcové smlouvě PDF 0,26 MB 04.07.2017  08:42 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   T-Mobile Czech Republic a.s.   64949681 CZ NE 1 440 000,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2016 5 227,27 CZK   6 325,00 CZK  
2017   13 505,00 CZK  
2018 7 323,46 CZK   8 861,39 CZK  
2019 5 622,37 CZK   6 803,06 CZK  
2020 27 201,31 CZK   32 913,59 CZK  
2021 36 873,26 CZK   44 616,64 CZK  
2022 72 596,54 CZK   87 841,81 CZK  
2023 116 367,30 CZK   140 804,43 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
20.06.2016 12:40:32 Zakázka zveřejněna  
20.06.2016 13:17:21 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "20.06.2016 12:40:31" na "20.06.2016 12:40:32" Ing. Veronika Křižková
20.06.2016 13:49:21 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Rámcová smlouva" Ing. Veronika Křižková
20.06.2016 13:49:49 Přidání dokumentu "Rámcová smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
03.01.2017 8:45:56 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
03.01.2017 8:47:05 Přidán nový účastník "IČ="64949681 " Název:"T-Mobile Czech Republic a.s." Vítěz="Ano"" Mgr. Michal Uherek
03.01.2017 8:47:12 Odstranění účastníka řízení "IČ="64949681 " Název:"T-Mobile Czech Republic a.s." Vítěz="Ano"" Mgr. Michal Uherek
23.02.2017 8:46:55 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "5227.27" Ing. Ivana Zápecová
23.02.2017 8:46:55 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "6325.00" Ing. Ivana Zápecová
15.03.2017 7:36:46 Přidání dokumentu "Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
04.07.2017 8:41:46 Přidání dokumentu "Dodatek č.3 k Rámcové smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
04.07.2017 8:42:22 Přidání dokumentu "Dodatek č. 4 k Rámcové smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
09.03.2018 8:48:04 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "6325.00" na "19830.00" Ing. Ivana Zápecová
12.02.2019 14:14:37 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "5227.27" na "12550.73" Ing. Ivana Zápecová
12.02.2019 14:14:37 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "19830.00" na "28691.39" Ing. Ivana Zápecová
12.02.2020 9:56:29 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "12550.73" na "18213.10" Ing. Ivana Zápecová
12.02.2020 9:56:29 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "28691.39" na "35494.45" Ing. Ivana Zápecová
12.02.2020 9:56:47 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "18213.10" na "18173.10" Ing. Ivana Zápecová
25.02.2021 16:54:33 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "18173.10" na "45374.41" Ing. Ivana Zápecová
25.02.2021 16:54:33 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "35494.45" na "68408.04" Ing. Ivana Zápecová
06.01.2022 12:41:35 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "45374.41" na "82247.67" Ing. Andrea Kaspřáková
06.01.2022 12:41:35 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "68408.04" na "113024.68" Ing. Andrea Kaspřáková
01.02.2023 9:45:23 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "82247.67" na "154844.21" Ing. Andrea Kaspřáková
01.02.2023 9:45:23 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "113024.68" na "200866.49" Ing. Andrea Kaspřáková
16.02.2024 9:33:03 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "154844.21" na "271211.51" Ing. Andrea Kaspřáková
16.02.2024 9:33:03 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "200866.49" na "341670.92" Ing. Andrea Kaspřáková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora