Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

tel.:

e-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2007/7/010/1 - Komplexní podpora aplikačních programových produktů a rozvoje systému Ginis
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000012 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 31.03.2015   09:33
Typ řízení: Jednací řízení bez uveřejnění
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku zahájenou v roce 2007 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dle § 147a zveřejňujeme po novele ze dne 1.4.2012 výši skutečně uhrazené ceny a dodatky ke smlouvě.

Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání podmínek, za nichž Zhotovitel poskytne Objednateli komplex služeb:
• pro správné a efektivní provozování a užití produktů specifikovaných v příloze č. 1 Smlouvy, která je její nedílnou součástí,
• pro rozvoj ekonomických systémů a systému pro správu a automatizaci spisové služby a dalších produktů Zhotovitele,
• spočívající v dodávání produktů Zhotovitele na základě objednávek Objednatele.
Datum uzavření smlouvy: 23.10.2012
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 15 564 481,63 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 18 824 005,60 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatek č. 4 ke smlouvě PDF 1,36 MB 31.03.2015  09:33 
2. Dodatek č. 5 ke smlouvě PDF 0,82 MB 31.03.2015  09:33 
3. Dodatek č. 6 ke smlouvě PDF 0,75 MB 31.03.2015  09:33 
4. Dodatek č. 7 ke smlouvě PDF 0,52 MB 17.01.2017  14:49 
5. Dodatek č. 8 ke smlouvě DOCX 0,05 MB 01.11.2022  13:02 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   GORDIC spol. s r.o.   47903783 CZ NE   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2012 901 717,00 CZK   1 082 060,40 CZK  
2013 1 100 966,00 CZK   1 332 168,86 CZK  
2014 1 171 378,00 CZK   1 417 367,38 CZK  
2015 1 328 490,00 CZK   1 607 472,90 CZK  
2016 1 328 490,00 CZK   1 607 472,90 CZK  
2017 1 361 130,00 CZK   1 646 967,30 CZK  
2018 1 361 130,00 CZK   1 646 967,30 CZK  
2019 1 361 130,00 CZK   1 646 967,30 CZK  
2020 1 361 130,00 CZK   1 646 967,30 CZK  
2021 1 361 130,00 CZK   1 646 967,30 CZK  
2022 1 361 130,00 CZK   1 646 967,30 CZK  
2023 1 566 660,63 CZK   1 895 659,36 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
31.03.2015 9:33:30 Zakázka zveřejněna  
31.03.2015 12:28:02 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1171378.00" na "2272344.00" Ing. Veronika Křižková
31.03.2015 12:28:02 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1417367.38" na "2749536.24" Ing. Veronika Křižková
05.02.2016 9:59:30 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2272344.00" na "3600834.00" Ing. Veronika Křižková
05.02.2016 9:59:30 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "2749536.24" na "4357009.14" Ing. Veronika Křižková
05.02.2016 10:08:53 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "3600834.00" na "4502551.00" Ing. Veronika Křižková
05.02.2016 10:08:53 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "4357009.14" na "5439069.54" Ing. Veronika Křižková
17.01.2017 14:49:35 Přidání dokumentu "Dodatek č. 7 ke smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
28.02.2017 9:46:33 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "4502551.00" na "5831041.00" Ing. Ivana Zápecová
28.02.2017 9:46:33 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "5439069.54" na "7046542.44" Ing. Ivana Zápecová
08.03.2018 14:37:21 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "5831041.00" na "7192171.00" Ing. Ivana Zápecová
08.03.2018 14:37:21 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "7046542.44" na "8693509.74" Ing. Ivana Zápecová
12.02.2019 12:39:52 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "7192171.00" na "8553301.00" Ing. Ivana Zápecová
12.02.2019 12:39:52 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "8693509.74" na "10340477.04" Ing. Ivana Zápecová
12.02.2020 9:02:44 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "8553301.00" na "9914431.00" Ing. Ivana Zápecová
12.02.2020 9:02:44 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "10340477.04" na "11987444.34" Ing. Ivana Zápecová
25.02.2021 16:32:52 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "9914431.00" na "11275561.00" Ing. Ivana Zápecová
25.02.2021 16:32:52 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "11987444.34" na "13634411.64" Ing. Ivana Zápecová
06.01.2022 12:43:26 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "11275561.00" na "12636691.00" Ing. Andrea Kaspřáková
06.01.2022 12:43:26 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "13634411.64" na "15281378.94" Ing. Andrea Kaspřáková
01.11.2022 13:02:05 Přidání dokumentu "Dodatek č. 8 ke smlouvě", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Andrea Kaspřáková
15.03.2023 15:33:28 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "12636691.00" na "13997821.00" Ing. Andrea Kaspřáková
15.03.2023 15:33:28 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "15281378.94" na "16928346.24" Ing. Andrea Kaspřáková
16.02.2024 9:14:12 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "13997821.00" na "15564481.63" Ing. Andrea Kaspřáková
16.02.2024 9:14:12 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "16928346.24" na "18824005.60" Ing. Andrea Kaspřáková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora