Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

Mgr. Petra Tichá

tel.:

e-mail: Petra.Ticha@kr-zlinsky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2018/4/140/3 - Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza – projektová dokumentace a výkon inženýrské činnosti
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000040 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 24.08.2018   12:42
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou projekční a inženýrské služby spočívající ve:
- Zpracování studie pro umístění 18 lůžek hemodialýzy, přemístění serverovny včetně páteřních rozvodů, přemístění místností zdravotní školy a ostatních provozů dle investičního záměru do stávající budovy K, Vsetínské nemocnice, a.s. (dále jen VSN). Včetně potřebných inženýrských objektů a provozních souborů.
- Vyhotovení projektové dokumentace pro vydání povolení stavby v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., příloha č. 8, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Výkonu inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání povolení stavby, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (stavební povolení, územní souhlas apod.) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb., a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., příloha č. 13, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- Výkonu autorského dozoru, který bude vykonáván v průběhu realizace veřejné zakázky na realizaci stavby a dále v průběhu realizace díla „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“.
Předpokládaná hodnota: 3 889 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 13.09.2018 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 13.12.2018
Datum ukončení plnění: 01.10.2023
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 3 286 250,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 3 976 362,50 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídek PDF 5,89 MB 24.08.2018  12:42 
2. Příloha výzvy č. 1 – Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti DOC 0,05 MB 24.08.2018  12:42 
3. Příloha výzvy č. 2 – Vzor čestného prohlášení o splnění profesní způsobilosti DOC 0,04 MB 24.08.2018  12:42 
4. Příloha výzvy č. 3 – Vzor čestného prohlášení o splnění technické kvalifikace DOC 0,05 MB 24.08.2018  12:42 
5. Příloha výzvy č. 4 – Vzor seznamu významných služeb DOCX 0,03 MB 24.08.2018  12:42 
6. Příloha výzvy č. 5 – Vzor seznamu osob podílejících se na plnění veřejné zakázky DOCX 0,04 MB 24.08.2018  12:42 
7. Příloha výzvy č. 6 – Formulář pro uvedení služeb vstupujících do hodnocení Vedoucí projektu (HIP) DOC 0,07 MB 24.08.2018  12:42 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 5,64 MB 24.08.2018  12:42 
2. Příloha zadávací dokumentace č. 1 – Obchodní podmínky (smlouva o dílo) DOC 0,28 MB 24.08.2018  12:42 
3. Příloha zadávací dokumentace č. 2 – Krycí list nabídky DOCX 0,03 MB 24.08.2018  12:42 
4. Příloha zadávací dokumentace č. 3 – Čestné prohlášení – seznam poddodavatelů DOC 0,05 MB 24.08.2018  12:42 
5. Příloha zadávací dokumentace č. 4 – Investiční záměr stavby RAR 3,84 MB 24.08.2018  12:42 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele PDF 1,34 MB 09.11.2018  11:25 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,32 MB 11.12.2018  14:45 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva PDF 8,68 MB 13.12.2018  14:17 
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo PDF 0,12 MB 10.06.2019  15:22 
3. Dodatek č.2 Smlouvy o dílo PDF 0,24 MB 05.12.2022  15:59 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   KANIA a.s.   26817853 CZ NE 3 853 250,00 CZK    
2.   LT PROJEKT a.s.   29220785 CZ NE 2 950 000,00 CZK   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 350 000,00 CZK   423 500,00 CZK  
2019 2 530 000,00 CZK   3 061 300,00 CZK  
2020 0,00 CZK   0,00 CZK  
2021 0,00 CZK   0,00 CZK  
2022 0,00 CZK   0,00 CZK  
2023 406 250,00 CZK   491 562,50 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
24.08.2018 12:42:15 Zakázka zveřejněna  
09.11.2018 11:23:21 Přidán nový účastník "IČ="26817853 " Název:"KANIA a.s." Vítěz="Ne"" Mgr. Petra Tichá
09.11.2018 11:23:58 Přidán nový účastník "IČ="29220785 " Název:"LT PROJEKT a.s." Vítěz="Ano"" Mgr. Petra Tichá
09.11.2018 11:25:03 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Petra Tichá
11.12.2018 14:45:32 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Petra Tichá
13.12.2018 14:17:25 Přidání dokumentu "Smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Petra Tichá
14.01.2019 13:24:15 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "350000.00" Ing. Ivana Zápecová
14.01.2019 13:24:15 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "423500.00" Ing. Ivana Zápecová
10.06.2019 15:22:14 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
11.02.2020 9:50:31 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "350000.00" na "2880000.00" Ing. Ivana Zápecová
11.02.2020 9:50:31 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "423500.00" na "3484800.00" Ing. Ivana Zápecová
05.12.2022 15:59:52 Přidání dokumentu "Dodatek č.2 Smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Andrea Kaspřáková
04.01.2024 14:38:15 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2880000.00" na "3286250.00" Ing. Andrea Kaspřáková
04.01.2024 14:38:15 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3484800.00" na "3976362.50" Ing. Andrea Kaspřáková
04.01.2024 14:39:15 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Andrea Kaspřáková
04.01.2024 14:39:15 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "24.08.2018 12:42:14" na "24.08.2018 12:42:15" Ing. Andrea Kaspřáková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora