Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Pavel Mitáš

tel.: 545 120 264

e-mail: pavel.mitas@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2014/4/120/1 - Informační panely KORIS a přípojky el. energie
Identifikátor veřejné zakázky: P14V00000049 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
506046 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 10.10.2014   09:27
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je:
a) dodávka, instalace a zprovoznění 26 venkovních elektronických
informačních panelů (dále ELP) v důležitých přestupních uzlech na území Zlínského kraje včetně uchycovacích prvků a včetně upevnění těchto panelů. Součástí dodávky je také software pro komunikaci s Centrálním dispečinkem veřejné dopravy Zlínského kraje (CED) a software pro komunikaci se systémem Monitorování provozu vozidel vč. SW aplikací poskytovatele dat pro CED.
b) Předmětem veřejné zakázky je rovněž poskytnutí, resp. postoupení veškerých potřebných licencí SW, který je součástí zakázky, popisu datových protokolů a veškeré dokumentace, která umožní dodání dalších panelů jinými dodavateli.
c) Předmětem veřejné zakázky je rovněž potřebná realizační projektová dokumentace včetně uchycovacích prvků na zastávce v úrovni realizační dokumentace.
d) vybudování 15 přípojek elektrické energie k panelům dle projektové dokumentace.
Popis požadovaného zboží a technické podmínky dodávek je stanoveno ve Svazku 4 zadávací dokumentace Technická specifikace.
Předpokládaná hodnota: 4 100 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 02.12.2014 11:00 hodin

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. P03_Výzva k podání nabídky - Informační list PDF 0,12 MB 10.10.2014  09:28 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. P04_SVAZEK 1 - PODMÍNKY A POŽADAVKY pro zpracování nabídky PDF 0,21 MB 10.10.2014  09:28 
2. P05_SVAZEK 1 příloha - Formulář Krycí list nabídky DOC 0,10 MB 10.10.2014  09:28 
3. P06_SVAZEK 1 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění požadavků DOC 0,04 MB 10.10.2014  09:28 
4. P07_SVAZEK 1 příloha - Formulář uvedení podílu subdodavatelů DOC 0,04 MB 10.10.2014  09:29 
5. P08_SVAZEK 2 - POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI DODAVATELE DOC 0,10 MB 10.10.2014  09:29 
6. P09_SVAZEK 2 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů DOC 0,04 MB 10.10.2014  09:29 
7. P10_SVAZEK 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních zakázek DOC 0,05 MB 10.10.2014  09:29 
8. P11_SVAZEK 3 - OBCHODNÍ PODMÍNKY DOC 0,13 MB 10.10.2014  09:29 
9. P12_SVAZEK 4 _TECHNICKÁ SPECIFIKACE_ELP_FINAL DOC 9,53 MB 10.10.2014  09:30 
10. P13_Smlouva o společném postupu zadavatelů PDF 0,59 MB 10.10.2014  09:30 
11. SVAZEK 3 - Přílohy - SMLOUVY a CENY ZIP 0,71 MB 10.10.2014  09:30 
12. SVAZEK 4_TEXTOVÁ ČÁST_Dokumentace pro přípojky el. energie ZIP 7,92 MB 10.10.2014  09:30 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,14 MB 24.10.2014  11:34 
2. Dodatečné informace 2 PDF 0,14 MB 03.11.2014  11:57 
3. Dodatečné informace 3 PDF 0,21 MB 12.11.2014  10:19 
4. Dodatečné informace 4 PDF 0,10 MB 14.11.2014  12:41 
5. Dodatečné informace 5 PDF 0,24 MB 19.11.2014  14:28 
6. Příloha DI 5 - SVAZEK 3 - Sml. zadavatel 01_ZK_FINAL_20141119 DOC 0,17 MB 19.11.2014  14:29 
7. Příloha DI 5 - Staré Město_ČD PDF 0,77 MB 19.11.2014  14:29 
8. Dodatečné informace 6 PDF 0,10 MB 27.11.2014  13:35 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče při posouzení nabídek

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení PDF 0,19 MB 12.01.2015  09:39 
2. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení PDF 0,21 MB 12.01.2015  09:40 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,35 MB 22.01.2015  08:50 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
10.10.2014 9:27:00 Zakázka zveřejněna  
10.10.2014 9:27:20 Založeno nové řízení Ing. Aleš Houserek
10.10.2014 9:27:21 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "10.10.2014" na "31.12.2049 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
10.10.2014 9:27:24 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "10.10.2014 09:00:00" na "03.11.2014 11:00:00" Ing. Aleš Houserek
10.10.2014 9:27:52 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "10.10.2014" na "10.10.2014 09:27:00" Ing. Aleš Houserek
10.10.2014 9:28:19 Přidání dokumentu "P03_Výzva k podání nabídky - Informační list", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
10.10.2014 9:28:30 Přidání dokumentu "P04_SVAZEK 1 - PODMÍNKY A POŽADAVKY pro zpracování nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
10.10.2014 9:28:41 Přidání dokumentu "P05_SVAZEK 1 příloha - Formulář Krycí list nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
10.10.2014 9:28:52 Přidání dokumentu "P06_SVAZEK 1 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění požadavků", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
10.10.2014 9:29:04 Přidání dokumentu "P07_SVAZEK 1 příloha - Formulář uvedení podílu subdodavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
10.10.2014 9:29:15 Přidání dokumentu "P08_SVAZEK 2 - POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI DODAVATELE", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
10.10.2014 9:29:26 Přidání dokumentu "P09_SVAZEK 2 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
10.10.2014 9:29:38 Přidání dokumentu "P10_SVAZEK 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních zakázek", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
10.10.2014 9:29:52 Přidání dokumentu "P11_SVAZEK 3 - OBCHODNÍ PODMÍNKY", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
10.10.2014 9:30:09 Přidání dokumentu "P12_SVAZEK 4 _TECHNICKÁ SPECIFIKACE_ELP_FINAL", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
10.10.2014 9:30:32 Přidání dokumentu "P13_Smlouva o společném postupu zadavatelů", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
10.10.2014 9:30:45 Přidání dokumentu "SVAZEK 3 - Přílohy - SMLOUVY a CENY", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
10.10.2014 9:30:59 Přidání dokumentu "SVAZEK 4_TEXTOVÁ ČÁST_Dokumentace pro přípojky el. energie", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
10.10.2014 9:31:10 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Aleš Houserek
10.10.2014 9:31:10 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P14V00000049" Ing. Aleš Houserek
10.10.2014 9:31:10 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "10.10.2014 09:27:00" na "10.10.2014 09:31:10" Ing. Aleš Houserek
10.10.2014 9:31:29 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "10.10.2014 09:31:10" na "10.10.2014" Ing. Aleš Houserek
13.10.2014 14:00:19 Editace parametrů řízení změna "Název řízení" z hodnoty "Informační panely KORIS a přípojky el. energie" na "VZ/2014/4/120/1 - Informační panely KORIS a přípojky el. energie" Ing. David Neulinger
24.10.2014 11:34:01 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
24.10.2014 11:34:42 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "03.11.2014 11:00:00" na "10.11.2014 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
03.11.2014 11:57:39 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
03.11.2014 11:58:05 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "10.11.2014 10:00:00" na "14.11.2014 11:00:00" Ing. Aleš Houserek
12.11.2014 10:19:42 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
12.11.2014 10:19:57 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "14.11.2014 11:00:00" na "19.11.2014 11:00:00" Ing. Aleš Houserek
14.11.2014 12:41:36 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 4", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
14.11.2014 12:42:16 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "19.11.2014 11:00:00" na "24.11.2014 11:00:00" Ing. Aleš Houserek
19.11.2014 14:28:46 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 5", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
19.11.2014 14:29:06 Přidání dokumentu "Příloha DI 5 - SVAZEK 3 - Sml. zadavatel 01_ZK_FINAL_20141119", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
19.11.2014 14:29:24 Přidání dokumentu "Příloha DI 5 - Staré Město_ČD", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
19.11.2014 14:29:54 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "10.10.2014" na "10.10.2014 09:27:00" Ing. Aleš Houserek
19.11.2014 14:29:54 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "24.11.2014 11:00:00" na "02.12.2014 11:00:00" Ing. Aleš Houserek
27.11.2014 13:35:51 Přidání dokumentu "Dodatečné informace 6", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
12.01.2015 9:39:14 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče za zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
12.01.2015 9:40:03 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
22.01.2015 8:50:36 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Veronika Křižková
27.01.2015 12:37:53 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "506046" Ing. Veronika Křižková
27.01.2015 12:38:34 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Veronika Křižková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora