Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Martina Chovancová

tel.: 577043874

e-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Oprava elektroinstalace hlavní rozvodny NN budovy č. 21 - Zlín (VZ/2017/3/010/1)
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000027 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 02.11.2017   14:09
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je realizace úpravy zálohovaných rozvodů NN budovy č.21, tř. Tomáše Bati č. 21, Zlín, sídlo Zlínského kraje. Tato budova byla v roce 2004 rekonstruována pro potřeby krajského a finančního úřadu. Účelem realizace je osamostatnění a rozdělení zálohovaných vývodů ze stávajícího rozvaděče RH2 se správným rozdělením na spotřeby Krajského úřadu a Finančního úřadu, zajištění podružného měření oddělené pro každý subjekt a zároveň oddělení těch zálohovaných vývodů, jejichž provoz je nezbytný pro požární bezpečnost objektu a dalších zálohovaných rozvodů bez vlivu na požární bezpečnost objektu.
Vzhledem k provozu 21. budovy, není možné vyřadit dotčenou instalaci zcela z provozu (jednalo by se o nepřípustné změny v zajištění chodu budovy). Z tohoto důvodu je nutné zajistit souběžný chod původní a nové instalace a její postupný přechod tak, aby zadavatel nezaznamenal žádné změny klimatu a nedošlo k omezení činnosti Krajského úřadu a Finančního úřadu.

Veškeré práce spojené s odpojování a vypínáním stávajících kabelových vývodů dle zadávací dokumentace budou prováděny výhradně mimo provozní dobu uživatelů budovy a po předchozí domluvě a koordinaci s pracovníky technologického dispečinku a příslušnými odbory správy majetku (tj. zejména správa budovy a správa IT technologií). Je nezbytné zajistit nepřerušený provoz všech systémů budovy, v případě jejich vypínání zajistit jejich odborné vypnutí a ukončení všech služeb (např. servery, ústředna EPS a další systémy) a po přepojení napájecích vývodů jejich opětné zapnutí (po provedené kontrole) a uvedení do provozu. Vybraná technická zařízení vyžadují spolupráci s příslušnými specialisty, jejichž služby mohou být zpoplatněny. S ohledem na provoz budovy je zároveň nutné dbát na čistotu ve všech prostorech, kde se budou pohybovat montážní pracovníci.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 této Výzvy - Návrhu smlouvy o dílo (obchodní podmínky) a v příloze č. 7 této výzvy – Projektová dokumentace včetně výkazu výměr.
Předpokládaná hodnota: 2 383 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 16.11.2017 10:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení PDF 0,49 MB 08.11.2017  11:10 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 1,73 MB 02.11.2017  14:09 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo DOC 0,30 MB 02.11.2017  14:09 
2. Příloha č. 2 - Krycí list nabídky DOCX 0,02 MB 02.11.2017  14:09 
3. Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti DOC 0,05 MB 02.11.2017  14:09 
4. Příloha č. 4 - Formulář pro uvedení seznamu významných zakázek (vzor) DOC 0,05 MB 02.11.2017  14:09 
5. Příloha č. 5 - Formulář pro uvedení seznamu techniků a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob DOC 0,06 MB 02.11.2017  14:09 
6. Příloha č. 6 - Vzor životopisu DOCX 0,02 MB 02.11.2017  14:09 
7. Příloha č. 7 - Projektová dokumentace včetně výkazu výměr RAR 7,65 MB 02.11.2017  14:09 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
02.11.2017 14:09:50 Zakázka zveřejněna  
08.11.2017 11:10:09 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
08.11.2017 11:12:46 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" DiS. Martina Chovancová
08.11.2017 11:12:46 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "02.11.2017 14:09:49" na "02.11.2017 14:09:50" DiS. Martina Chovancová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora