Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, Zlín, 76001

Mgr. Marta Černá

tel.: +420 739040460

e-mail: mciservis@mciservis.eu


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2018/6/200/04 - Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000023 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-018315 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 06.06.2018   14:23
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: 1. Předmětem plnění jsou dodávky a s tím související služby na modernizaci informačního systému pro archivaci a distribuci zdravotnické obrazové dokumentace v rámci nemocnic Zlínského kraje. Realizací projektu dojde k zajištění řízeného zabezpečeného přístupu k obrazové zdravotnické dokumentaci odkudkoliv z vnitřní sítě krajských nemocnic Zlínského kraje nebo internetu nezávisle na typu koncového zařízení a k efektivnímu adresnému sdílení obrazové zdravotnické dokumentace a souvisejících citlivých dat pacienta.
2. Předmět veřejné zakázky bude v souladu s přílohou č. 2 – Studie proveditelnosti, která byla vypracována Ing. Andrejem Kašickým, Strážnického 1589/2, 571 01 Moravská Třebová (dále jen „Studie proveditelnosti“).
3. Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky dle odstavce 1 výkonu činností (služeb) a podmínky dodání je uveden ve Studii proveditelnosti, návrhu obchodních podmínek – smlouvy vč. příloh ke smlouvě č. 1 až 5 (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a dokladech pro zpracování nabídky.
Předpokládaná hodnota: 15 630 109,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10.07.2018 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 10.09.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 15 629 509,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 18 911 706,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 14 339 509,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 17 350 806,00 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace ZIP 7,39 MB 06.06.2018  14:23 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 PDF 0,13 MB 27.06.2018  13:40 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,15 MB 19.09.2018  09:54 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva PDF 3,63 MB 19.09.2018  09:55 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   OR-CZ spol. s r.o.   48168921 CZ NE   18 911 706,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 0,00 CZK   0,00 CZK  
2019 11 759 509,00 CZK   14 229 006,00 CZK  
2020 645 000,00 CZK   780 450,00 CZK  
2021 645 000,00 CZK   780 450,00 CZK  
2022 645 000,00 CZK   780 450,00 CZK  
2023 645 000,00 CZK   780 450,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
06.06.2018 14:23:07 Zakázka zveřejněna  
27.06.2018 13:40:43 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
19.09.2018 9:54:47 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
19.09.2018 9:55:06 Přidání dokumentu "Smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
19.09.2018 9:59:56 Přidán nový účastník "IČ="48168921 " Název:"OR-CZ spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Ivana Zápecová
19.09.2018 10:01:10 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "15629509.00" Ing. Ivana Zápecová
19.09.2018 10:01:10 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "18911706.00" Ing. Ivana Zápecová
23.01.2019 8:05:59 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "0.00" Ing. Ivana Zápecová
23.01.2019 8:05:59 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "0.00" Ing. Ivana Zápecová
11.02.2020 13:06:59 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "11759509.00" Ing. Ivana Zápecová
11.02.2020 13:06:59 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "14229006.00" Ing. Ivana Zápecová
10.03.2021 9:27:01 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "11759509.00" na "12404509.00" Ing. Ivana Zápecová
10.03.2021 9:27:01 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "14229006.00" na "15009456.00" Ing. Ivana Zápecová
06.01.2022 10:41:37 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "12404509.00" na "13049509.00" Ing. Andrea Kaspřáková
06.01.2022 10:41:37 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "15009456.00" na "15789906.00" Ing. Andrea Kaspřáková
07.03.2023 13:09:33 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "13049509.00" na "13694509.00" Ing. Andrea Kaspřáková
07.03.2023 13:09:33 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "15789906.00" na "16570356.00" Ing. Andrea Kaspřáková
16.02.2024 10:09:17 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "13694509.00" na "14339509.00" Ing. Andrea Kaspřáková
16.02.2024 10:09:17 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "16570356.00" na "17350806.00" Ing. Andrea Kaspřáková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora