Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

Ing. Jitka Václavíková

tel.: +420 577043847

e-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2015/2/200/3 - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb – dodávka přístroje na dekontaminaci nebezpečného odpadu
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000037 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 14.07.2015   08:04
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka přístroje pro dekontaminaci nebezpečného odpadu pro objekt Domov pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm v rámci projektu "Sociální služby Vsetín p.o. – Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - humanizace pobytových služeb" podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka přístroje pro dekontaminaci, pachovou neutralizaci a objemovou redukci nebezpečného odpadu, tzn. použitých jednorázových plen, inkontinentních podložek, buničiny. Zadavatel požaduje dodržení záručních podmínek blíže specifikovaných v příloze č. 2 Výzvy k podání nabídky – Návrh kupní smlouvy, a to v trvání záruční doby nejméně 5 let.
Zadavatel v rámci předmětu veřejné zakázky také požaduje indikaci dekontaminace každého jednotlivého procesu (kontrolní mechanismus), a to z důvodů zabezpečení dekontaminace v průběhu celého procesu, to vše za účelem likvidace odpadu jako ostatního, který nemá žádné nebezpečné vlastnosti. V případě, že by nebyla prostřednictvím kontrolního mechanismu zajištěna průkaznost dekontaminace nebezpečného odpadu, bylo by nutno jej likvidovat jako nebezpečný odpad, což je pro zadavatele nežádoucí.
Předpokládaná hodnota: 289 000,- CZK bez DPH
Datum uzavření smlouvy: 13.07.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 277 900,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 336 259,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kupní smlouva PDF 1,91 MB 14.07.2015  08:04 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Nabídková cena Vítěz
1.   K6 s.r.o.   25518241 CZ NE 277 900,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPHHistorie zakázky

Datum Popis Autor
14.07.2015 8:04:06 Zakázka zveřejněna  
14.07.2015 8:08:34 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "277900.00" Ing. Veronika Křižková
14.07.2015 8:08:34 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "336259.00" Ing. Veronika Křižková
21.07.2015 14:49:47 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Veronika Křižková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora