Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, Brno, 62000

DiS. Ilona Ďuricová

tel.: 539002883

e-mail: s-investcz@s-investcz.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2017/5/140/01 - Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A – dodávka stavby
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000010 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2017-008450 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 04.04.2017   13:01
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle PROJEKTU. Jedná se o přístavbu ke stávajícímu objektu A pro umístění magnetické rezonance a provozu ortoptiky. Součástí stavby je i částečná demolice budovy D z důvodů uvolnění prostoru pro přístavbu budovy A. Stavba bude realizována v uzavřeném areálu Kroměřížské nemocnice, který se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Kroměříž a vztahují se na něj podmínky zákona č. 20/1987 Sb.

Stavba je členěna na stavební objekt, inženýrské objekty a provozní soubory:
SO 01 Přístavba budovy A
SO 02 Demolice části budovy D
IO 01 Příprava území
IO 02 Přeložky a přípojky kanalizace
IO 03 Přeložky a přípojky vody
IO 04 Přípojka silnoproudé elektroinstalace
IO 05 Přeložky a přípojky slaboproudé elektroinstalace
IO 06 Přeložka tepla
IO 07 Komunikace, zpevněné plochy
IO 08 Sadové úpravy
PS 01 Zdravotnická technologie
PS 02 Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení
PS 03 Měření a regulace
PS 04 Elektrická požární signalizace
PS 01 není předmětem plnění zadávané veřejné zakázky.

Podrobný rozsah stavebních, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU a v soupisu prací a výkazu výměr. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), geodetické zaměření dokončené stavby a vypracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí a zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla.
Předpokládaná hodnota: 57 770 248,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 02.06.2017 10:00 hodin

Dokumenty

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kvalifikační dokumentace PDF 0,40 MB 04.04.2017  13:01 
2. Příloha KD - Přehled realizovaných zakázek 1 PDF 0,15 MB 04.04.2017  13:01 
3. Příloha KD - Přehled realizovaných zakázek 2 PDF 0,15 MB 04.04.2017  13:01 
4. Příloha KD - Přehled realizovaných zakázek 3 PDF 0,15 MB 04.04.2017  13:01 
5. Příloha KD - Realizační tým PDF 0,15 MB 04.04.2017  13:01 
6. Příloha KD - Vzory čestných prohlášení PDF 0,25 MB 04.04.2017  13:01 
7. Příloha KD - Specifikace vzorku PDF 0,18 MB 04.04.2017  13:01 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací podmínky PDF 0,48 MB 04.04.2017  13:01 
2. Příloha ZD - Krycí líst nabídky PDF 0,17 MB 04.04.2017  13:01 
3. Příloha ZD - Návrh smlouvy o dílo - titulní list PDF 0,17 MB 04.04.2017  13:01 
4. Příloha ZD - Návrh smlouvy o dílo PDF 0,42 MB 04.04.2017  13:01 
5. Příloha ZD - Krycí list hodnot kritérií PDF 0,15 MB 04.04.2017  13:01 
6. Příloha ZD - Technická specifikace výrobku PDF 0,18 MB 04.04.2017  13:01 
7. Příloha ZD - Poddodavatelé PDF 0,16 MB 04.04.2017  13:01 
8. Čestné prohlášení k využití dokumentů ZD PDF 0,19 MB 04.04.2017  13:01 
9. Projektová dokumentace včetně VV ZIP 1,70 MB 04.04.2017  13:01 
10. Projektová dokumentace část 1 - dokumenty A-D RAR 126,58 MB 04.04.2017  13:01 
11. Projektová dokumentace část 2 - dokumenty E (E1-E4, E6-E10, E5 - část 1) RAR 374,89 MB 04.04.2017  13:01 
12. Projektová dokumentace část 3 - dokumenty E (E5 - část 2) RAR 552,47 MB 04.04.2017  13:01 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 PDF 0,18 MB 06.04.2017  13:03 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 PDF 0,17 MB 12.04.2017  14:12 
3. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 PDF 0,84 MB 21.04.2017  12:07 
4. Příloha Vysvětlení ZD č. 3 PDF 0,44 MB 21.04.2017  12:09 
5. Příloha Vysvětlení ZD č. 3 XLSX 0,81 MB 21.04.2017  12:09 
6. Příloha Vysvětlení ZD č. 3 PDF 0,11 MB 21.04.2017  12:10 
7. Příloha Vysvětlení ZD č. 3 XLSX 0,05 MB 21.04.2017  12:10 
8. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 PDF 0,57 MB 24.04.2017  09:11 
9. Příloha Vysvětlení ZD č. 4 PDF 0,26 MB 24.04.2017  09:12 
10. Příloha Vysvětlení ZD č. 4 XLSX 0,81 MB 24.04.2017  09:12 
11. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 PDF 0,15 MB 26.04.2017  13:56 
12. Příloha vysvětlení ZD č. 5 (soupis) XLSX 0,81 MB 26.04.2017  13:58 
13. Příloha vysvětlení ZD č. 5 PDF 0,85 MB 26.04.2017  14:00 
14. Příloha vysvětlení ZD č. 5 PDF 0,24 MB 26.04.2017  14:00 
15. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 PDF 0,35 MB 03.05.2017  12:44 
16. Příloha vysvětlení ZD č. 6 XLSX 0,83 MB 03.05.2017  12:45 
17. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 PDF 0,18 MB 15.05.2017  12:58 
18. Příloha vysvětlení ZD č. 7 PDF 0,77 MB 15.05.2017  12:59 
19. Příloha vysvětlení ZD č. 7 PDF 0,77 MB 15.05.2017  12:59 
20. Příloha vysvětlení ZD č. 7 XLS 0,40 MB 15.05.2017  12:59 
21. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 PDF 0,20 MB 18.05.2017  06:34 
22. Příloha vysvětlení ZD č. 8 XLS 0,28 MB 18.05.2017  06:35 
23. Příloha vysvětlení ZD č. 8 XLSX 0,81 MB 18.05.2017  06:35 
24. Příloha vysvětlení ZD č. 8 PDF 0,24 MB 18.05.2017  06:35 
25. Příloha vysvětlení ZD č. 8 PDF 11,75 MB 18.05.2017  06:35 
26. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 PDF 0,15 MB 22.05.2017  16:41 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,38 MB 07.09.2017  07:38 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
04.04.2017 13:01:50 Zakázka zveřejněna  
06.04.2017 13:03:52 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
12.04.2017 14:12:53 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
21.04.2017 12:07:49 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
21.04.2017 12:09:18 Přidání dokumentu "Příloha Vysvětlení ZD č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
21.04.2017 12:09:43 Přidání dokumentu "Příloha Vysvětlení ZD č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
21.04.2017 12:10:11 Přidání dokumentu "Příloha Vysvětlení ZD č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
21.04.2017 12:10:34 Přidání dokumentu "Příloha Vysvětlení ZD č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
21.04.2017 12:12:11 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "09.05.2017 10:00:00" na "12.05.2017 10:00:00" DiS. Martina Chovancová
24.04.2017 9:10:43 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "12.05.2017 10:00:00" na "16.05.2017 10:00:00" DiS. Martina Chovancová
24.04.2017 9:11:41 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
24.04.2017 9:12:06 Přidání dokumentu "Příloha Vysvětlení ZD č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
24.04.2017 9:12:19 Přidání dokumentu "Příloha Vysvětlení ZD č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
26.04.2017 13:56:47 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
26.04.2017 13:58:50 Přidání dokumentu "Příloha vysvětlení ZD č. 5 (soupis)", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
26.04.2017 14:00:09 Přidání dokumentu "Příloha vysvětlení ZD č. 5 ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
26.04.2017 14:00:48 Přidání dokumentu "Příloha vysvětlení ZD č. 5 ", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
26.04.2017 14:03:27 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "16.05.2017 10:00:00" na "22.05.2017 10:00:00" Mgr. Michal Uherek
03.05.2017 12:44:45 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
03.05.2017 12:45:08 Přidání dokumentu "Příloha vysvětlení ZD č. 6", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
03.05.2017 12:45:22 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "22.05.2017 10:00:00" na "25.05.2017 10:00:00" DiS. Martina Chovancová
15.05.2017 12:57:34 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "25.05.2017 10:00:00" na "31.05.2017 10:00:00" DiS. Martina Chovancová
15.05.2017 12:58:32 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
15.05.2017 12:59:05 Přidání dokumentu "Příloha vysvětlení ZD č. 7", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
15.05.2017 12:59:19 Přidání dokumentu "Příloha vysvětlení ZD č. 7", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
15.05.2017 12:59:33 Přidání dokumentu "Příloha vysvětlení ZD č. 7", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
18.05.2017 6:32:03 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "31.05.2017 10:00:00" na "02.06.2017 10:00:00" DiS. Martina Chovancová
18.05.2017 6:34:16 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
18.05.2017 6:35:11 Přidání dokumentu "Příloha vysvětlení ZD č. 8", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
18.05.2017 6:35:29 Přidání dokumentu "Příloha vysvětlení ZD č. 8", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
18.05.2017 6:35:43 Přidání dokumentu "Příloha vysvětlení ZD č. 8", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
18.05.2017 6:35:59 Přidání dokumentu "Příloha vysvětlení ZD č. 8", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
22.05.2017 16:41:10 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
07.09.2017 7:38:40 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
21.09.2017 7:46:56 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Ivana Zápecová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora