Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

Mgr. Michal Uherek

tel.: 577 043 891

e-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2018/3/200/6 - Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 3. etáže 21. budovy – Krajského úřadu Zlínského kraje
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000034 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 26.07.2018   13:07
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je obnova teracové podlahy ve vstupní hale a spojovací chodbě 3. etáže 21. budovy – Krajského úřadu Zlínského kraje.

Bližší podrobnosti a požadavky vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách této Výzvy k podání nabídky, zejména pak v obchodních podmínkách – smlouvě o dílo (Příloha č. 1 zadávací dokumentace).

Zpracovatelem projektové dokumentace, která vymezuje předmět plnění a je podkladem pro zpracování nabídky, netextové části zadávací dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je Ing. Pavel Chochul, Halenkovice 737, 763 63 Halenkovice, IČ: 76359077 (Příloha č. 6 zadávací dokumentace). Projektová dokumentace je zpracována tímto dodavatelem v 07/2018.

Zadavatel upozorňuje potencionální dodavatele, že stavební činnost bude prováděna za plného a nepřetržitého provozu budovy, která je chráněnou kulturní památkou. Podmínky provádění stavební činnosti ve vztahu k uvedeným skutečnostem jsou stanoveny v obchodních podmínkách – smlouvě o dílo. Podáním nabídky dodavatel uvedené podmínky bezvýhradně přijímá.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
45000000 – 7 Stavební práce
45262320 – 0 Pokládání vyrovnávacího potěru

Správná PŘEDPOKLÁDANÁ CENA je 2 964 171,90 Kč bez DPH, cena v základních údajích je zaokrouhlena na celé koruny.
Předpokládaná hodnota: 2 964 172,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10.08.2018 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 01.10.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 947 416,92 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 3 566 375,00 CZK
Datum ukončení plnění: 02.04.2019
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 3 053 862,03 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 3 695 173,07 CZK

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 1,04 MB 26.07.2018  13:07 
2. Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo DOCX 0,10 MB 26.07.2018  13:07 
3. Příloha č. 2 - Krycí list nabídky DOCX 0,02 MB 26.07.2018  13:07 
4. Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti DOC 0,05 MB 26.07.2018  13:07 
5. Příloha č. 4 - Formulář pro uvedení seznamu významných zakázek (vzor) DOCX 0,03 MB 26.07.2018  13:07 
6. Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů DOCX 0,07 MB 26.07.2018  13:07 
7. Příloha č. 6 - Projektová dokumentace včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr RAR 157,43 MB 26.07.2018  13:07 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele PDF 0,22 MB 24.09.2018  14:12 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 3,17 MB 02.10.2018  10:14 
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo PDF 0,70 MB 05.02.2019  07:51 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ROMAX CZ, s.r.o.   26941490 CZ NE 2 947 416,92 CZK 3 566 375,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 970 545,20 CZK   1 174 359,70 CZK  
2019 2 083 316,83 CZK   2 520 813,37 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
26.07.2018 13:07:13 Zakázka zveřejněna  
24.09.2018 14:12:47 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Ing. Simona Hořáková
24.09.2018 14:15:00 Přidán nový účastník "IČ="26941490 " Název:"ROMAX CZ, s.r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Ing. Simona Hořáková
02.10.2018 10:14:30 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
02.10.2018 10:17:49 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "2947416.92" Ing. Ivana Zápecová
02.10.2018 10:17:49 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3566375.00" Ing. Ivana Zápecová
02.10.2018 10:17:49 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "26.07.2018 13:07:12" na "26.07.2018 13:07:13" Ing. Ivana Zápecová
05.02.2019 7:51:01 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
05.02.2019 7:51:29 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "970545.20" Ing. Ivana Zápecová
05.02.2019 7:51:29 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "1174359.70" Ing. Ivana Zápecová
25.04.2019 8:01:36 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Ivana Zápecová
25.04.2019 8:03:40 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "970545.20" na "2947417.35" Ing. Ivana Zápecová
25.04.2019 8:03:40 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1174359.70" na "3566375.00" Ing. Ivana Zápecová
25.04.2019 8:06:03 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2947417.35" na "970545.20" Ing. Ivana Zápecová
25.04.2019 8:06:03 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3566375.00" na "3695175.46" Ing. Ivana Zápecová
25.04.2019 8:09:16 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "970545.20" na "3053862.03" Ing. Ivana Zápecová
25.04.2019 8:09:16 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3695175.46" na "3695173.07" Ing. Ivana Zápecová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora