Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

Mgr. Michal Uherek

tel.: 577 043 891

e-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2018/4/010/2 - Výměna hlasovacího a konferenčního systému v místnosti Zastupitelstva ZK
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000030 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-032877 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 16.07.2018   12:32
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky je:

• dodávka hlasovacích jednotek pro zasedací místnost Zastupitelstva Zlínského kraje, dodávka řídících jednotek hlasovacího systému včetně obslužného aplikačního vybavení, dodávka A/V techniky, dodávka kamerového systému umožňujícího online přenosy ze sálu zastupitelstva Zlínského kraje a následné uložení záznamu do video archivu, dodávka a vybudování přípojných míst;

• demontáž (deinstalace) stávajícího hlasovacího systému v zasedací místnosti Zastupitelstva Zlínského kraje (a předání objednateli);

• instalace a implementace dodaného hardware a software;

• dodávka technické, bezpečnostní a revizní dokumentace;

• komplexní servisní podpora na celý rozsah naimplementovaného techniky.

Předmět veřejné zakázky a podrobná technická specifikace předmětu plnění je dále specifikována v příloze zadávací dokumentace č. 2 – projektová dokumentace a č. 1 – obchodní podmínky (návrh smlouvy).
Předpokládaná hodnota: 4 547 070,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 03.08.2018 10:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení PDF 0,49 MB 25.09.2018  07:36 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,80 MB 16.07.2018  12:32 
2. Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti DOC 0,06 MB 16.07.2018  12:32 
3. Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení o splnění profesní způsobilosti DOC 0,04 MB 16.07.2018  12:32 
4. Příloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení o splnění technické kvalifikace DOC 0,05 MB 16.07.2018  12:32 
5. Příloha č. 4 - Vzor seznamu významných dodávek DOCX 0,03 MB 16.07.2018  12:32 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,97 MB 16.07.2018  12:32 
2. Příloha č. 1 - Obchodní podmínky (návrh smlouvy) DOC 0,24 MB 16.07.2018  12:32 
3. Příloha č. 2 - Projektová dokumentace RAR 2,37 MB 16.07.2018  12:32 
4. Příloha č. 3 - Tabulka výpočtu nabídkové ceny pro hodnocení DOCX 0,03 MB 16.07.2018  12:32 
5. Příloha č. 4 - Prohlášení dodavatele k naplnění Specifikace parametrů a funkcí XLSX 0,01 MB 16.07.2018  12:32 
6. Příloha č. 5 - Krycí list nabídky DOCX 0,06 MB 16.07.2018  12:32 
7. Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů DOC 0,05 MB 16.07.2018  12:32 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 PDF 0,21 MB 19.07.2018  12:03 
2. Příloha č. 1 - Opravené znění přílohy ZD č. 1 - Obchodní podmínky (návrh smlouvy) DOC 0,24 MB 19.07.2018  12:04 
3. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - prohlídka místa plnění PDF 0,24 MB 20.07.2018  12:40 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,14 MB 25.09.2018  08:19 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
16.07.2018 12:32:06 Zakázka zveřejněna  
19.07.2018 12:03:17 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
19.07.2018 12:04:11 Přidání dokumentu "Příloha č. 1 - Opravené znění přílohy ZD č. 1 - Obchodní podmínky (návrh smlouvy)", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
20.07.2018 12:40:53 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - prohlídka místa plnění", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
25.09.2018 7:36:53 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
25.09.2018 8:19:00 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Michal Uherek
26.09.2018 8:44:16 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2018-032877" Mgr. Michal Uherek
26.09.2018 8:44:16 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "16.07.2018 12:32:05" na "16.07.2018 12:32:06" Mgr. Michal Uherek
26.09.2018 8:44:46 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Mgr. Michal Uherek

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora