Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

DiS. Martina Chovancová

tel.: 577 043 874

e-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2018/6/140/2 - ISŠ – COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala – projektová dokumentace
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000039 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-028741 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 23.08.2018   14:05
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou projekční a inženýrské služby:
- Pro vyhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
- Pro vyhotovení Studie řešení interiéru – vnitřní vybavení
- Pro výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání společného povolení, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (společné povolení) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb., a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
- Pro vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
- Pro vyhotovení projektové dokumentace pro provedení interiéru a pro výběr dodavatele interiéru
- Autorský dozor vykonáván v průběhu veřejné zakázky na realizaci díla a po dobu realizace díla „ISŠ – COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala
Předpokládaná hodnota: 6 200 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 04.10.2018 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 03.12.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 5 580 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 6 751 800,00 CZK
Datum ukončení plnění: 31.12.2022
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 770 480,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 5 772 280,80 CZK

Dokumenty

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kvalifikační dokumentace PDF 0,77 MB 23.08.2018  14:05 
2. Příloha č. 1 - Čestné prohlášení o splnění části základních kvalifikačních předpokladů DOC 0,04 MB 23.08.2018  14:05 
3. Příloha č. 2 - Vzor seznamu významných zakázek DOCX 0,10 MB 23.08.2018  14:05 
4. Příloha č. 3 - Vzor seznamu osob podílejících se na plnění veřejné zakázky DOCX 0,10 MB 23.08.2018  14:05 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,78 MB 23.08.2018  14:05 
2. Příloha č. 1 - Obchodní podmínky ( smlouva o dílo) DOC 0,44 MB 23.08.2018  14:05 
3. Příloha č. 2 - Krycí list nabídky DOCX 0,03 MB 23.08.2018  14:05 
4. Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - seznam poddodavatelů DOC 0,04 MB 23.08.2018  14:05 
5. Příloha č. 4 - Architektonická studie ZIP 19,09 MB 23.08.2018  14:05 
6. Příloha č. 5 - Formulář pro uvedení služeb vstupujících do hodnocení Vedoucí projektu (HIP) DOC 0,13 MB 23.08.2018  14:05 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 PDF 0,20 MB 26.09.2018  09:26 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,36 MB 11.12.2018  13:56 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 1,32 MB 11.12.2018  13:56 
2. Dodatek č. 1 PDF 0,58 MB 04.01.2019  09:22 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   AiD team a.s.   04270100 CZ NE 12 940 000,00 CZK    
2.   K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o.   25338765 CZ NE 5 580 000,00 CZK   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 0,00 CZK   0,00 CZK  
2019 4 770 480,00 CZK   5 772 280,80 CZK  
2020 0,00 CZK   0,00 CZK  
2021 0,00 CZK   0,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
23.08.2018 14:05:52 Zakázka zveřejněna  
26.09.2018 9:25:48 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "27.09.2018 10:00:00" na "04.10.2018 10:00:00" DiS. Martina Chovancová
26.09.2018 9:26:33 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
11.12.2018 13:56:36 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
11.12.2018 13:56:59 Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
11.12.2018 13:59:15 Přidán nový účastník "IČ="04270100 " Název:"AiD team a.s." Vítěz="Ne"" Ing. Ivana Zápecová
11.12.2018 13:59:58 Přidán nový účastník "IČ="25338765 " Název:"K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o." Vítěz="Ano"" Ing. Ivana Zápecová
11.12.2018 14:01:07 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "5580000.00" Ing. Ivana Zápecová
11.12.2018 14:01:07 Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "6751800.00" Ing. Ivana Zápecová
04.01.2019 9:22:49 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
10.01.2019 13:13:58 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "0.00" Ing. Ivana Zápecová
10.01.2019 13:13:58 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "0.00" Ing. Ivana Zápecová
18.02.2020 12:20:02 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "4770480.00" Ing. Ivana Zápecová
18.02.2020 12:20:02 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "5772280.80" Ing. Ivana Zápecová
01.02.2023 10:12:54 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Andrea Kaspřáková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora