Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

Ing. Ivana Zápecová

tel.: 577 043 883

e-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2018/3/070/2 - Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v lokalitě Otrokovice
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000037 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 13.08.2018   08:08
Typ řízení: Zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v lokalitě Otrokovice.Práce budou provedeny v následujícím rozsahu:provedení základní analýzy lokality s cílem identifikovat přítomné potenciální zdroje znečišťování ovzduší,budou zajištěny odběry prašného aerosolu (jemné prachové částice suspendované), celkový prach, PM10, těkavé organické látky (VOC) - styren, benzen, toluen, xyleny, ve vybraných částech katastru města Otrokovice se zastoupením všech potenciálních zdrojů znečištění ovzduší v této lokalitě, odběrová místa budou stanovena v průmyslových zónách města Otrokovice, obytné zástavbě s nejčastějšími stížnostmi a dalších místech určených k vyhodnocení vnějších vlivů,budou provedeny odběry emisí a odpadů ev. vstupních materiálů z vytipovaných nejvýznamnějších zdrojů znečišťování ovzduší pro proces identifikace, laboratorní analýzy odebraných vzorků budou provedeny minimálně v následujícím rozsahu: aldehydy, ketony, organické kyseliny - mléčná, mravenčí, octová, propionová, isomáselná, máselná, isovalerová a valerová, těkavé organické látky, organické látky obsahující dusík - indol, scatol, organické látky obsahující síru - dimetylsulfid, merkaptany, mastné kyseliny, amoniak, analýza odebraných prachových částic bude provedena na elektronovém mikroskopu s cílem identifikovat druh možného zdroje a konkrétního znečišťovatele,následně po provedených odběrech a analýzách bude provedeno vyhodnocení výsledků a zpracování Závěrečné zprávy zahrnující následující kroky: Pro hodnocení budou využity diagnostické poměry sledovaných látek a přiřazení na základě jejich chemického složení. Bude provedeno matematické modelování rozptylu chemických látek, jehož výstupem budou mapové výstupy s kartogramy, které budou součástí závěrečné zprávy. Konečným výsledkem bude určení zdrojů látek, které působí největší problémy a odhad podílu jednotlivých technologií a zdrojů na znečištění ovzduší v lokalitě Otrokovice
Předpokládaná hodnota: 815 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 18.06.2018 9:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 07.08.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 629 000,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 761 090,00 CZK
Datum ukončení plnění: 17.12.2018
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 629 000,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 761 090,00 CZK

Dokumenty

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva o dílo PDF 0,84 MB 13.08.2018  08:08 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ENVItech Bohemia s.r.o.   47119209 CZ NE 629 000,00 CZK 761 090,00 CZK ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 629 000,00 CZK   761 090,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
13.08.2018 8:08:03 Zakázka zveřejněna  
14.01.2019 15:30:24 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Ivana Zápecová
14.01.2019 15:30:42 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "629000.00" Ing. Ivana Zápecová
14.01.2019 15:30:42 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "761090.00" Ing. Ivana Zápecová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora