Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, 61500

Ing. Marek Slabý

tel.: 545 120 262

e-mail: marek.slaby@rts.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – DZP Velehrad Buchlovská – oprava střech – dodávka stavby
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000005 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 04.03.2017   17:38
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je oprava střech na objektech DZP Velehrad Buchlovská. Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota: 18 286 957,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 31.03.2017 9:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení PDF 0,08 MB 20.06.2017  10:36 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. P02_Výzva k podání nabídky PDF 0,09 MB 04.03.2017  17:38 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. P03_Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky PDF 0,14 MB 04.03.2017  17:38 
2. P04_Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky DOC 0,09 MB 04.03.2017  17:38 
3. P05_Svazek 1 příloha - Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů DOC 0,04 MB 04.03.2017  17:38 
4. P06_Svazek 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů DOC 0,09 MB 04.03.2017  17:38 
5. P07_Svazek 2 příloha - Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů DOC 0,03 MB 04.03.2017  17:38 
6. P08_Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení seznamu stavebních prací DOC 0,06 MB 04.03.2017  17:38 
7. P09_Svazek 3 - Smlouva o dílo DOC 0,33 MB 04.03.2017  17:38 
8. P10_Svazek 4 - Technické podmínky a Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny DOC 0,09 MB 04.03.2017  17:38 
9. CELKOVA REKAPITULACE XLSX 0,03 MB 04.03.2017  17:38 
10. 3582 INV - DZP VELEHRAD - slepy rozpocet vcetne VV XLSX 0,11 MB 04.03.2017  17:38 
11. 3582 NEINV - DZP VELEHRAD - slepy rozpocet vcetne VV XLSX 0,69 MB 04.03.2017  17:38 
12. PROJEKTOVA_DOKUMENTACE ZIP 23,73 MB 04.03.2017  17:38 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace 1 PDF 0,10 MB 15.03.2017  10:51 
2. soupis praci_bleskosvod XLSX 0,35 MB 15.03.2017  10:51 
3. Vysvětlení zadávací dokumentace 2 PDF 0,09 MB 21.03.2017  21:49 
4. Vysvětlení zadávací dokumentace 3 PDF 0,09 MB 23.03.2017  22:06 
5. Vysvětlení zadávací dokumentace 4 PDF 0,11 MB 24.03.2017  14:42 
6. 3582 NEINV - DZP VELEHRAD - slepy rozpocet vcetne VV_rev1 XLSX 0,69 MB 24.03.2017  14:43 

Rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení PDF 0,53 MB 05.05.2017  12:18 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,09 MB 21.06.2017  15:35 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
04.03.2017 17:38:33 Zakázka zveřejněna  
15.03.2017 10:51:37 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
15.03.2017 10:51:54 Přidání dokumentu "soupis praci_bleskosvod", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
15.03.2017 10:53:04 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "04.03.2017 17:38:32" na "04.03.2017 17:38:33" Ing. Aleš Houserek
15.03.2017 10:53:04 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "23.03.2017 10:00:00" na "29.03.2017 11:00:00" Ing. Aleš Houserek
21.03.2017 21:49:31 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
23.03.2017 22:06:36 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace 3.pdf", Publikovat = "Zveřejnit" Košulič Jiří, Mgr.
24.03.2017 14:42:08 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "29.03.2017 11:00:00" na "31.03.2017 09:00:00" Ing. Aleš Houserek
24.03.2017 14:42:52 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace 4", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
24.03.2017 14:43:46 Přidání dokumentu "3582 NEINV - DZP VELEHRAD - slepy rozpocet vcetne VV_rev1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
05.05.2017 12:18:00 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
20.06.2017 10:36:14 Přidání dokumentu "Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
21.06.2017 15:35:21 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Petr Cyrner
25.08.2017 14:11:49 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Boris Vrbka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora