Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

Mgr. Petra Tichá

tel.: 577 043 895

e-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2018/6/010/1 - Pronájem multifunkčních zařízení a zajištění jejich servisu
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000033 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-023648 
Stav řízení: Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 
Datum zveřejnění: 18.07.2018   15:51
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem veřejné zakázky je pronájem 24 ks multifunkčních zařízení 3 kategorií (A, B, C) včetně pravidelných servisních služeb po dobu 5 let. Minimální parametry požadovaných zařízení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Pravidelný servis zahrnuje:
• monitoring zařízení
• servis zařízení – pravidelná údržba dle počtu uskutečněných výstupů (dle monitoringu zařízení),
• výměna dílů s určenou životností,
• čištění, seřízení,
• nastavení parametrů dle pokynů výrobce,
• doplňování tonerů (dle monitoringu zařízení),
• udržování zařízení v bezporuchovém chodu
Předpokládaná hodnota: 6 500 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 21.08.2018 10:00 hodin
Datum uzavření smlouvy: 26.10.2018
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 4 101 000,00 CZK
Datum ukončení plnění: 15.01.2024
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 4 327 515,85 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 5 236 294,19 CZK

Dokumenty

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 7,98 MB 18.07.2018  15:51 
2. Příloha zadávací dokumentace č. 1 – Obchodní podmínky DOCX 0,04 MB 18.07.2018  15:51 
3. Příloha zadávací dokumentace č. 2 – Technická specifikace XLS 0,05 MB 18.07.2018  15:51 
4. Příloha zadávací dokumentace č. 3 – Krycí list nabídky DOCX 0,02 MB 18.07.2018  15:51 
5. Příloha zadávací dokumentace č. 4 – Tabulka hodnocení XLSX 0,01 MB 18.07.2018  15:51 
6. Příloha zadávací dokumentace č. 5 – Seznam významných služeb DOCX 0,03 MB 18.07.2018  15:51 
7. Příloha zadávací dokumentace č. 6 – Technická specifikace nabízených zařízení XLS 0,05 MB 18.07.2018  15:51 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 PDF 0,15 MB 18.07.2018  16:16 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,35 MB 06.11.2018  14:47 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva PDF 0,92 MB 09.11.2018  11:10 

Plnění VZ


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Hrbáček Servis s.r.o.   27758303 CZ NE 4 101 000,00 CZK   ANO

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2018 0,00 CZK   0,00 CZK  
2019 841 963,84 CZK   1 018 776,25 CZK  
2020 870 300,08 CZK   1 053 063,10 CZK  
2021 861 702,17 CZK   1 042 659,62 CZK  
2022 862 775,61 CZK   1 043 958,49 CZK  
2023 841 908,45 CZK   1 018 709,23 CZK  
2024 48 865,70 CZK   59 127,50 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
18.07.2018 15:51:49 Zakázka zveřejněna  
18.07.2018 16:16:01 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Petra Tichá
06.11.2018 14:47:39 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Petra Tichá
06.11.2018 14:49:56 Přidán nový účastník "IČ="27758303 " Název:"Hrbáček Servis s.r.o." Vítěz="Ano"" Mgr. Petra Tichá
09.11.2018 11:10:43 Přidání dokumentu "Smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Mgr. Petra Tichá
14.11.2018 11:51:11 Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "4101000.00" Ing. Ivana Zápecová
12.02.2019 14:26:49 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "0.00" Ing. Ivana Zápecová
12.02.2019 14:26:49 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "0.00" Ing. Ivana Zápecová
12.02.2020 12:21:40 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "841963.84" Ing. Ivana Zápecová
12.02.2020 12:21:40 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "1018776.25" Ing. Ivana Zápecová
26.02.2021 6:49:51 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "841963.84" na "1712263.92" Ing. Ivana Zápecová
26.02.2021 6:49:51 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "1018776.25" na "2071839.35" Ing. Ivana Zápecová
06.01.2022 10:35:53 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "1712263.92" na "2573966.09" Ing. Andrea Kaspřáková
06.01.2022 10:35:53 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "2071839.35" na "3114498.97" Ing. Andrea Kaspřáková
15.03.2023 15:32:24 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2573966.09" na "3436741.70" Ing. Andrea Kaspřáková
15.03.2023 15:32:24 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3114498.97" na "4158457.46" Ing. Andrea Kaspřáková
24.01.2024 11:48:11 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "3436741.70" na "4278650.15" Ing. Andrea Kaspřáková
24.01.2024 11:48:11 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "4158457.46" na "5177166.69" Ing. Andrea Kaspřáková
24.01.2024 12:05:29 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "4278650.15" na "4327515.85" Ing. Andrea Kaspřáková
24.01.2024 12:05:29 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "5177166.69" na "5236294.19" Ing. Andrea Kaspřáková
24.01.2024 12:05:49 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" Ing. Andrea Kaspřáková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora