Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou na období 2018-2027
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000015 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
527646 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 28.06.2016   06:32
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem tohoto Zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje, na vymezených částech území Zlínského kraje, s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb je období s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb od 15. 12. 2019 do 31. 12. 2029. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Předpokládaná hodnota: 10 165 612 944,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 08.02.2019 10:00 hodin

Dokumenty

Námitky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení uchazečům o podaných námitkách (před uplynutím lhůty pro podání nabídek) PDF 0,10 MB 04.02.2019  12:33 
2. Oznámení uchazečům o podaných námitkách 2 PDF 0,09 MB 18.02.2019  14:57 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. P02_SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky PDF 0,28 MB 28.06.2016  06:32 
2. P03_SVAZEK 2 - Kvalifikační dokumentace PDF 0,21 MB 28.06.2016  06:32 
3. P04_Priloha_ZD_1a_Formular_-_Kryci_list_nabidky DOC 0,12 MB 28.06.2016  06:32 
4. P05_Priloha_ZD_1b_Formular_pro_uvedeni_podilu_subdodavatelu DOC 0,04 MB 28.06.2016  06:32 
5. P06_Priloha_ZD_2a_Vzor_cestneho_prohlaseni_dodavatele_o_splneni_pozadavku_podle_§_68_odstavec_3_zakona DOC 0,04 MB 28.06.2016  06:32 
6. P07_Priloha_ZD_2b_Vzor_cestneho_prohlaseni_Cestne_prohlaseni_o_nadstandardnim_vybaveni DOC 0,04 MB 28.06.2016  06:32 
7. P08_Priloha_ZD_3_Formular_pro_uvedeni_Vyznamnych_sluzeb DOC 0,06 MB 28.06.2016  06:32 
8. P09_Priloha_ZD_4a_Specifikace_dílčích_částí_(1)_Zlín DOCX 0,29 MB 28.06.2016  06:32 
9. P10_Priloha_ZD_4b_Specifikace_dílčích_částí_(2)_Uherské_Hradiště DOCX 0,39 MB 28.06.2016  06:32 
10. P11_Priloha_ZD_4c_Specifikace_dílčích_částí_(3)_Kroměříž DOCX 0,34 MB 28.06.2016  06:32 
11. P12_Priloha_ZD_4d_Specifikace_dílčích_částí_(4)_Vsetín DOCX 0,28 MB 28.06.2016  06:32 
12. P13_Priloha_ZD_4e_Specifikace_dílčích_částí_(5)_Valašsk_Meziříčí DOCX 0,28 MB 28.06.2016  06:32 
13. P14_Priloha_ZD_4f_Specifikace_dílčích_částí_(6)_Valašské_Klobouky DOCX 0,30 MB 28.06.2016  06:32 
14. P15_Priloha_ZD_5_Nabidkova_cena DOCX 0,03 MB 28.06.2016  06:32 
15. P16_Priloha_ZD_6_Pokyny_pro_vyplnění_formuláře DOCX 0,05 MB 28.06.2016  06:32 
16. P17_6a_Priloha_ZD_formulář_Zlín XLSX 0,62 MB 28.06.2016  06:32 
17. P18_6b_Priloha_ZD_formulář_Uherske_Hradiste XLSX 0,61 MB 28.06.2016  06:32 
18. P18_Příloha č 6 A A ZD_Referenční jízdní řády pro dílčí část veřejné zakázk PDF 0,44 MB 28.06.2016  06:32 
19. P19_6c_Priloha_ZD_formulář_Kromeriz XLSX 0,59 MB 28.06.2016  06:32 
20. P20_6d_Priloha_ZD_formulář_Vsetin XLSX 0,53 MB 28.06.2016  06:32 
21. P20_Příloha č 6 B B ZD_Referenční jízdní řády pro dílčí část veřejné zakázk PDF 0,68 MB 28.06.2016  06:32 
22. P21_6e_Priloha_ZD_formulář_Valasske_Mezirici XLSX 0,56 MB 28.06.2016  06:32 
23. P22_6f_Priloha_ZD_formulář_Valasske_Klobouky XLSX 0,55 MB 28.06.2016  06:32 
24. P22_Příloha č 6 C C ZD_Referenční jízdní řády pro dílčí část veřejné zakázk PDF 0,59 MB 28.06.2016  06:32 
25. P24_Příloha č 6 D D ZD_Referenční jízdní řády pro dílčí část veřejné zakázk PDF 0,40 MB 28.06.2016  06:32 
26. P26_Příloha č 6 E E ZD_Referenční jízdní řády pro dílčí část veřejné zakázk PDF 0,39 MB 28.06.2016  06:32 
27. P28_Příloha č 6 F F ZD_Referenční jízdní řády pro dílčí část veřejné zakázk PDF 0,51 MB 28.06.2016  06:32 
28. P29_Priloha_ZD_7_Zavazny_navrh_Smlouvy_o_verejnych_sluzbach_ZK DOCX 0,09 MB 28.06.2016  06:32 
29. P30_Priloha_smlouvy_1_ROZSAH VEŘEJNÝCH SLUŽEB DOCX 1,29 MB 28.06.2016  06:32 
30. P31_Priloha_smlouvy_2_Pravidla_pro_výpočet_a_aktualizaci_CDV DOCX 0,04 MB 28.06.2016  06:32 
31. P32_Priloha_smlouvy_3_Vzor formuláře_Výpočet CDV_pro_období DOCX 0,02 MB 28.06.2016  06:32 
32. P33_Priloha_smlouvy_4_Prehled_vozoveho_parku DOCX 0,02 MB 28.06.2016  06:32 
33. P34_Příloha_smlouvy_5_Technicke_a_provozní_standardy DOCX 5,97 MB 28.06.2016  06:32 
34. P35_Příloha_smlouvy_6_Souhrnná tabulka náběhu plnění doplňkových standardů DOCX 0,02 MB 28.06.2016  06:32 
35. P36_Smlouva o pristoupeni k IDS ZK DOCX 0,05 MB 28.06.2016  06:32 
36. P37_Příl 1 Definice použitých zkratek a pojmů DOCX 1,90 MB 28.06.2016  06:32 
37. P39_Příl 3 Elektronický odbavovací systém IDS ZK DOCX 0,15 MB 28.06.2016  06:32 
38. P40_Příl 4 Principy IDS ZK DOCX 1,90 MB 28.06.2016  06:32 
39. P41_Příl 5 Karta IDS ZK DOCX 2,19 MB 28.06.2016  06:32 
40. P42_Příl 6 Procesy IDS ZK DOCX 2,39 MB 28.06.2016  06:32 
41. P43_Příl 7 Karta - cenik IDS ZK DOCX 1,95 MB 28.06.2016  06:32 
42. P44_Příl 8 Centrální dispečink Zlínského kraje DOCX 1,91 MB 28.06.2016  06:32 
43. P45_Příl 9 PRAVIDLA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU IDS ZK DOCX 1,91 MB 28.06.2016  06:32 
44. P46_Příl 10 Garance návazností IDS ZK DOCX 1,91 MB 28.06.2016  06:32 
45. P38_Příl 2 Clearingové centrum KOVED DOCX 2,14 MB 28.06.2016  09:03 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,22 MB 09.08.2016  10:25 
2. Úprava DI 1_P20_Příloha č 6 B B ZD_Referenční jízdní řády pro dílčí část veřejné zakázek (příloha dodatečných informací č. 1) PDF 0,66 MB 09.08.2016  10:25 
3. Úprava DI 1_P30_Priloha_smlouvy_1_ROZSAH VEŘEJNÝCH SLUŽEB (příloha dodatečných informací č. 1) DOCX 1,31 MB 09.08.2016  10:26 
4. Úprava DI 1_P34_Příloha_smlouvy_5_Technicke_a_provozní_standardy (příloha dodatečných informací č. 1) DOCX 6,00 MB 09.08.2016  10:26 
5. Dodatečné informace č. 2 PDF 0,48 MB 17.08.2016  11:31 
6. Dodatečné informace č. 3 PDF 0,17 MB 22.08.2016  12:32 
7. Dodatečné informace č. 4 PDF 0,35 MB 30.08.2016  15:23 
8. Úprava DI 4_P36_Smlouva o pristoupeni k IDS ZK (příloha dodatečných informací č. 4) DOCX 0,07 MB 30.08.2016  15:24 
9. Dodatečné informace č. 5 PDF 0,16 MB 09.09.2016  12:22 
10. Dodatečné informace č. 6 PDF 1,79 MB 15.09.2016  15:56 
11. Dodatečné informace č. 7 PDF 0,19 MB 21.09.2016  10:21 
12. Dodatečné informace č. 8 PDF 0,13 MB 30.09.2016  13:25 
13. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_REVIZE_30_9_2016 (příloha dodatečných informací č. 8) ZIP 28,90 MB 30.09.2016  13:27 
14. Dodatečné informace č. 9 PDF 0,10 MB 25.10.2016  08:00 
15. Příloha DI 9 - nařízení vlády (příloha dodatečných informací č. 9) PDF 0,56 MB 25.10.2016  08:01 
16. Dodatečné informace č. 10 PDF 0,10 MB 25.11.2016  09:37 
17. Příloha DI 10 - P31_Priloha_smlouvy_2_Pravidla_pro_výpočet_a_aktualizaci_CDV (aktualizace 22_11_16) DOCX 0,05 MB 25.11.2016  09:38 
18. Dodatečné informace č. 11 PDF 0,31 MB 13.12.2016  13:03 
19. Dodatečné informace č. 12 PDF 0,10 MB 16.03.2017  07:44 
20. Dodatečné informace č. 13 PDF 0,10 MB 13.03.2018  08:11 
21. Dodatečné informace č. 14 PDF 0,13 MB 19.09.2018  17:32 
22. Dodatečné informace č. 14 - přílohy (P01 - P54) ZIP 58,65 MB 19.09.2018  17:39 
23. Dodatečné informace č. 15 PDF 0,11 MB 24.09.2018  08:06 
24. Dodatečné informace č. 16 PDF 0,16 MB 09.11.2018  13:54 
25. Dodatečné informace č. 16 - přílohy ZIP 3,45 MB 09.11.2018  13:55 
26. Dodatečné informace č. 17 PDF 0,21 MB 21.11.2018  15:02 
27. Dodatečné informace č. 17 - přílohy ZIP 1,33 MB 21.11.2018  15:02 
28. Dodatečné informace č. 18 PDF 0,16 MB 28.11.2018  15:34 
29. Dodatečné informace č. 18 - příloha DOCX 0,06 MB 28.11.2018  15:36 
30. Dodatečné informace č. 19 PDF 0,17 MB 04.12.2018  14:50 
31. Dodatečné informace č. 20 PDF 0,20 MB 07.12.2018  14:26 
32. Dodatečné informace č. 21 PDF 0,29 MB 10.12.2018  15:58 
33. Dodatečné informace č. 22 PDF 0,15 MB 14.12.2018  13:22 
34. Dodatečné informace č. 23 PDF 0,46 MB 19.12.2018  15:13 
35. Dodatečné informace č. 23 - přílohy ZIP 11,15 MB 19.12.2018  15:15 
36. Dodatečné informace č. 24 PDF 0,19 MB 16.01.2019  11:10 
37. Dodatečné informace č. 24 - příloha DOCX 2,20 MB 16.01.2019  11:11 
38. Dodatečné informace č. 25 PDF 1,55 MB 21.01.2019  11:35 
39. Dodatečné informace č. 25 - přílohy ZIP 56,42 MB 21.01.2019  11:39 
40. Dodatečné informace č. 26 PDF 0,21 MB 31.01.2019  17:54 
41. Dodatečné informace č. 26 - příloha DOCX 1,26 MB 31.01.2019  17:55 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,14 MB 28.06.2016  06:32 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele - část 1 PDF 0,09 MB 11.02.2020  13:14 
2. Písemná zpráva zadavatele - část 2 PDF 0,09 MB 11.02.2020  13:15 
3. Písemná zpráva zadavatele - část 3 PDF 0,09 MB 11.02.2020  13:15 
4. Písemná zpráva zadavatele - část 4 PDF 0,13 MB 11.02.2020  13:16 
5. Písemná zpráva zadavatele - část 5 PDF 0,13 MB 11.02.2020  13:16 
6. Písemná zpráva zadavatele - část 6 PDF 0,09 MB 11.02.2020  13:16 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Uzavřená smlouva vč. příloh - část 1 ZIP 2,73 MB 12.02.2020  12:43 
2. Uzavřená smlouva vč. příloh - část 2 ZIP 2,34 MB 12.02.2020  12:43 
3. Uzavřená smlouva vč. příloh - část 3 ZIP 2,34 MB 12.02.2020  12:43 
4. Uzavřená smlouva vč. příloh - část 4 ZIP 2,74 MB 12.02.2020  12:43 
5. Uzavřená smlouva vč. příloh - část 5 ZIP 2,79 MB 12.02.2020  12:44 
6. Uzavřená smlouva vč. příloh - část 6 ZIP 2,32 MB 12.02.2020  12:44 
7. Dodatek č. 1 - část 1 PDF 0,06 MB 30.12.2020  08:16 
8. Dodatek č. 1 - část 2 PDF 0,06 MB 30.12.2020  08:16 
9. Dodatek č. 1 - část 3 PDF 0,06 MB 30.12.2020  08:17 
10. Dodatek č. 1 - část 4 PDF 0,06 MB 30.12.2020  08:17 
11. Dodatek č. 1 - část 5 PDF 0,06 MB 30.12.2020  08:17 
12. Dodatek č. 1 - část 6 PDF 0,06 MB 30.12.2020  08:18 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ČSAD Vsetín a.s.   45192120 CZ NE 2 161 530 046,00 CZK    
2.   ARRIVA MORAVA a. s.   25827405 CZ NE 2 112 873 692,00 CZK   ANO

Datum uzavření smlouvy: 28.01.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 112 873 692,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 368 826 294,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 368 826 294,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 0,00 CZK   0,00 CZK  
2020 0,00 CZK   0,00 CZK  
2021 126 108 350,00 CZK   126 108 350,00 CZK  
2022 111 378 604,00 CZK   111 378 604,00 CZK  
2023 131 339 340,00 CZK   131 339 340,00 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s.   27752968 CZ NE 2 573 203 724,00 CZK   ANO

Datum uzavření smlouvy: 28.01.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 573 203 724,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 404 225 739,10 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 404 225 739,10 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 0,00 CZK   0,00 CZK  
2020 0,00 CZK   0,00 CZK  
2021 143 441 482,15 CZK   143 441 482,15 CZK  
2022 118 230 271,38 CZK   118 230 271,38 CZK  
2023 142 553 985,57 CZK   142 553 985,57 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 3


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   KRODOS BUS a. s.   26950529 CZ NE 2 011 309 594,00 CZK   ANO
2.   ARRIVA MORAVA a. s.   25827405 CZ NE 2 019 178 816,00 CZK    

Datum uzavření smlouvy: 28.01.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 011 309 594,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 445 869 204,00 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 445 869 204,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 0,00 CZK   0,00 CZK  
2020 0,00 CZK   0,00 CZK  
2021 147 653 539,00 CZK   147 653 539,00 CZK  
2022 136 986 312,00 CZK   136 986 312,00 CZK  
2023 161 229 353,00 CZK   161 229 353,00 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 4


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Transdev Morava s. r. o. a TQM - holding s.r.o.   06738346 CZ Ano 1 597 610 453,00 CZK   ANO
2.   ČSAD Vsetín a.s.   45192120 CZ NE 1 731 357 211,00 CZK    
3.   ARRIVA MORAVA a. s.   25827405 CZ NE 1 732 722 531,00 CZK    

Datum uzavření smlouvy: 28.01.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 597 610 453,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 297 940 120,86 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 297 940 120,86 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 0,00 CZK   0,00 CZK  
2020 0,00 CZK   0,00 CZK  
2021 103 417 793,28 CZK   103 417 793,28 CZK  
2022 87 882 828,56 CZK   87 882 828,56 CZK  
2023 106 639 499,02 CZK   106 639 499,02 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 5


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Transdev Morava s. r. o. a TQM - holding s.r.o.   06738346 CZ Ano 1 201 069 049,00 CZK   ANO
2.   ČSAD Vsetín a.s.   45192120 CZ NE 1 282 148 303,00 CZK    

Datum uzavření smlouvy: 28.01.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 201 069 049,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 239 254 185,95 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 239 254 185,95 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 0,00 CZK   0,00 CZK  
2020 0,00 CZK   0,00 CZK  
2021 81 439 059,00 CZK   81 439 059,00 CZK  
2022 71 745 212,00 CZK   71 745 212,00 CZK  
2023 86 069 914,95 CZK   86 069 914,95 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 6


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s.   27752968 CZ NE 1 586 122 991,00 CZK   ANO
2.   ČSAD Vsetín a.s.   45192120 CZ NE 1 731 769 816,00 CZK    

Datum uzavření smlouvy: 28.01.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 586 122 991,00 CZK
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 273 680 022,83 CZK
Skutečně uhrazená cena s DPH: 273 680 022,83 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 0,00 CZK   0,00 CZK  
2020 0,00 CZK   0,00 CZK  
2021 96 564 290,88 CZK   96 564 290,88 CZK  
2022 80 047 362,22 CZK   80 047 362,22 CZK  
2023 97 068 369,73 CZK   97 068 369,73 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
28.06.2016 6:32:00 Zakázka zveřejněna  
28.06.2016 6:32:57 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Aleš Houserek
28.06.2016 6:32:57 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000015" Ing. Aleš Houserek
28.06.2016 6:32:59 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.06.2016" na "28.06.2016 06:32:49" Ing. Aleš Houserek
28.06.2016 6:33:04 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.06.2016 06:32:49" na "28.06.2016 06:32:00" Ing. Aleš Houserek
28.06.2016 9:03:15 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - P38_Příl 2 Clearingové centrum KOVED_CLEARING PRES HORIZONT" Ing. Aleš Houserek
28.06.2016 9:03:51 Přidání dokumentu "P38_Příl 2 Clearingové centrum KOVED", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
09.08.2016 10:25:22 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
09.08.2016 10:25:52 Přidání dokumentu "Úprava DI 1_P20_Příloha č 6 B B ZD_Referenční jízdní řády pro dílčí část veřejné zakázek (příloha dodatečných informací č. 1)", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
09.08.2016 10:26:23 Přidání dokumentu "Úprava DI 1_P30_Priloha_smlouvy_1_ROZSAH VEŘEJNÝCH SLUŽEB (příloha dodatečných informací č. 1)", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
09.08.2016 10:26:54 Přidání dokumentu "Úprava DI 1_P34_Příloha_smlouvy_5_Technicke_a_provozní_standardy (příloha dodatečných informací č. 1)", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
09.08.2016 10:27:21 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "15.09.2016 10:00:00" na "20.09.2016 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
17.08.2016 11:31:01 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
22.08.2016 12:32:30 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
22.08.2016 12:32:44 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "20.09.2016 10:00:00" na "23.09.2016 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
30.08.2016 15:23:50 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
30.08.2016 15:24:20 Přidání dokumentu "Úprava DI 4_P36_Smlouva o pristoupeni k IDS ZK (příloha dodatečných informací č. 4) ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
30.08.2016 15:24:41 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "23.09.2016 10:00:00" na "29.09.2016 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
09.09.2016 12:22:13 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 5", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
09.09.2016 13:15:29 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "29.09.2016 10:00:00" na "04.10.2016 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
15.09.2016 15:56:46 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 6", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
15.09.2016 16:03:00 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "04.10.2016 10:00:00" na "11.10.2016 10:00:00" Boris Vrbka
21.09.2016 10:21:12 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 7", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
30.09.2016 13:25:24 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 8", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
30.09.2016 13:27:06 Přidání dokumentu "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_REVIZE_30_9_2016 (příloha dodatečných informací č. 8) ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
30.09.2016 13:27:43 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "11.10.2016 10:00:00" na "19.12.2016 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
25.10.2016 8:00:56 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 9", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
25.10.2016 8:01:35 Přidání dokumentu "Příloha DI 9 - nařízení vlády (příloha dodatečných informací č. 9) ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
25.11.2016 9:37:40 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 10", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
25.11.2016 9:38:07 Přidání dokumentu "Příloha DI 10 - P31_Priloha_smlouvy_2_Pravidla_pro_výpočet_a_aktualizaci_CDV (aktualizace 22_11_16)", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
25.11.2016 9:38:25 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "19.12.2016 10:00:00" na "21.12.2016 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
13.12.2016 13:03:39 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 11", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
13.12.2016 13:03:58 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "21.12.2016 10:00:00" na "31.03.2017 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
16.03.2017 7:44:26 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 12", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
16.03.2017 7:44:41 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "31.03.2017 10:00:00" na "31.03.2018 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
13.03.2018 8:11:35 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 13", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
13.03.2018 8:11:48 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "31.03.2018 10:00:00" na "27.09.2018 10:00:00" Pavel Mitáš
19.09.2018 17:32:44 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 14", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
19.09.2018 17:39:43 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 14 - přílohy (P01 - P54)", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
19.09.2018 17:43:36 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "27.09.2018 10:00:00" na "10.12.2018 10:00:00" Boris Vrbka
19.09.2018 17:45:38 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "Předmětem tohoto Zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje, na vymezených částech území Zlínského kraje, s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb je období s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027. Rozsah Veřejné zakázky je vyjádřen počtem kilometrů, celkový maximální dopravní výkon (po možném navýšení o 20 %) činí 246 563 160 km. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci" na "Předmětem tohoto Zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje, na vymezených částech území Zlínského kraje, s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb je období s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb od 15. 12. 2019 do 31. 12. 2029. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci" Boris Vrbka
19.09.2018 17:45:38 Editace parametrů řízení změna "Předpokládaná cena" z hodnoty "7432272401.00" na "10165612944.00" Boris Vrbka
24.09.2018 8:04:17 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "Předmětem tohoto Zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje, na vymezených částech území Zlínského kraje, s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb je období s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb od 15. 12. 2019 do 31. 12. 2029. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci" na "Předmětem tohoto Zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje, na vymezených částech území Zlínského kraje, s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb je období s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb od 15. 12. 2019 do 31. 12. 2029. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Lhůta pro podání nabídek: 10.12.2018 do 10:01" Boris Vrbka
24.09.2018 8:04:17 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "10.12.2018 10:00:00" na "nezadáno" Boris Vrbka
24.09.2018 8:06:14 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 15", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
09.11.2018 13:52:59 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "Předmětem tohoto Zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje, na vymezených částech území Zlínského kraje, s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb je období s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb od 15. 12. 2019 do 31. 12. 2029. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Lhůta pro podání nabídek: 10.12.2018 do 10:01" na "Předmětem tohoto Zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje, na vymezených částech území Zlínského kraje, s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb je období s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb od 15. 12. 2019 do 31. 12. 2029. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. " Boris Vrbka
09.11.2018 13:54:51 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 16", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
09.11.2018 13:55:14 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 16 - přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
21.11.2018 15:02:06 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 17", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
21.11.2018 15:02:22 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 17 - přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
21.11.2018 15:14:46 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "20.12.2018 10:00:00" na "31.12.2018 10:00:00" Pavel Mitáš
28.11.2018 15:34:47 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 18", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
28.11.2018 15:36:18 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 18 - příloha", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
04.12.2018 14:50:57 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 19", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
07.12.2018 14:26:26 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 20", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
10.12.2018 15:58:25 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 21", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
14.12.2018 13:22:45 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 22", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
19.12.2018 15:13:56 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 23", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
19.12.2018 15:15:06 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 23 - přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
16.01.2019 8:04:02 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "31.12.2018 10:00:00" na "31.01.2019 10:00:00" Boris Vrbka
16.01.2019 11:09:20 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "31.01.2019 10:00:00" na "01.02.2019 10:00:00" Boris Vrbka
16.01.2019 11:10:23 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 24", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
16.01.2019 11:11:34 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 24 - příloha", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
21.01.2019 11:35:14 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 25", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
21.01.2019 11:39:41 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 25 - přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
21.01.2019 11:40:42 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "01.02.2019 10:00:00" na "08.02.2019 10:00:00" Boris Vrbka
31.01.2019 17:54:39 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 26", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
31.01.2019 17:55:41 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 26 - příloha", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
04.02.2019 12:33:43 Přidání dokumentu "Oznámení uchazečům o podaných námitkách", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
18.02.2019 14:57:54 Přidání dokumentu "Oznámení uchazečům o podaných námitkách 2", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
11.02.2020 13:14:02 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
11.02.2020 13:15:18 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část 2", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
11.02.2020 13:15:42 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část 3", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
11.02.2020 13:16:05 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část 4", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
11.02.2020 13:16:25 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část 5", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
11.02.2020 13:16:53 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část 6", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
11.02.2020 16:11:42 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" Boris Vrbka
12.02.2020 12:35:08 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva vč. příloh - část 1", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
12.02.2020 12:37:58 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Uzavřená smlouva vč. příloh - část 1" Boris Vrbka
12.02.2020 12:43:11 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva vč. příloh - část 1", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
12.02.2020 12:43:26 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva vč. příloh - část 2", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
12.02.2020 12:43:38 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva vč. příloh - část 3", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
12.02.2020 12:43:51 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva vč. příloh - část 4", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
12.02.2020 12:44:05 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva vč. příloh - část 5", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
12.02.2020 12:44:19 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva vč. příloh - část 6", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
30.12.2020 8:16:22 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 - část 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
30.12.2020 8:16:45 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 - část 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
30.12.2020 8:17:04 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 - část 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
30.12.2020 8:17:27 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 - část 4", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
30.12.2020 8:17:52 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 - část 5", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
30.12.2020 8:18:12 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 - část 6", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
11.02.2020 15:54:14 Přidán nový účastník "IČ="45192120 " Název:"ČSAD Vsetín a.s." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
11.02.2020 15:55:01 Přidán nový účastník "IČ="25827405 " Název:"ARRIVA MORAVA a. s." Vítěz="Ano"" Boris Vrbka
11.02.2020 16:11:42 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Boris Vrbka
11.02.2020 16:11:42 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "2112873692.00" Boris Vrbka
11.02.2020 16:11:42 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000015" Boris Vrbka
11.02.2020 16:11:42 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.06.2016" na "28.06.2016 06:32:00" Boris Vrbka
09.03.2022 9:48:32 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "126108350.00" Ing. Andrea Kaspřáková
09.03.2022 9:48:32 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "152591103.50" Ing. Andrea Kaspřáková
27.03.2023 12:49:04 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "126108350.00" na "237486954.00" Ing. Andrea Kaspřáková
27.03.2023 12:51:44 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "237486954.00" na "126108350.00" profil
27.03.2023 12:52:01 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "126108350.00" na "237486954.00" Ing. Andrea Kaspřáková
27.03.2023 12:52:01 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "152591103.50" na "263969707.50" Ing. Andrea Kaspřáková
02.02.2024 12:50:38 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "263969707.50" na "237486954.00" Ing. Andrea Kaspřáková
02.02.2024 12:51:09 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "237486954.00" na "368826294.00" Ing. Andrea Kaspřáková
02.02.2024 12:51:09 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "237486954.00" na "368826294.00" Ing. Andrea Kaspřáková
11.02.2020 15:55:45 Přidán nový účastník "IČ="27752968 " Název:"ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s." Vítěz="Ano"" Boris Vrbka
11.02.2020 16:12:23 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Boris Vrbka
11.02.2020 16:12:23 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "2573203724.00" Boris Vrbka
11.02.2020 16:12:23 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000015" Boris Vrbka
11.02.2020 16:12:23 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.06.2016" na "28.06.2016 06:32:00" Boris Vrbka
25.02.2020 13:43:24 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "nezadáno" profil
25.02.2020 13:43:24 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "nezadáno" profil
25.02.2020 13:43:31 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "0.00" Ing. Ivana Zápecová
25.02.2020 13:43:31 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "0.00" Ing. Ivana Zápecová
09.03.2022 9:49:35 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "143441482.15" Ing. Andrea Kaspřáková
09.03.2022 9:49:35 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "173564193.40" Ing. Andrea Kaspřáková
27.03.2023 12:49:26 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "143441482.15" na "261671753.53" Ing. Andrea Kaspřáková
27.03.2023 12:52:19 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "173564193.40" na "291794464.78" Ing. Andrea Kaspřáková
02.02.2024 12:51:40 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "291794464.78" na "261671753.53" Ing. Andrea Kaspřáková
02.02.2024 12:52:07 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "261671753.53" na "404225739.10" Ing. Andrea Kaspřáková
02.02.2024 12:52:07 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "261671753.53" na "404225739.10" Ing. Andrea Kaspřáková
11.02.2020 15:56:34 Přidán nový účastník "IČ="26950529 " Název:"KRODOS BUS a. s." Vítěz="Ano"" Boris Vrbka
11.02.2020 15:56:57 Přidán nový účastník "IČ="25827405 " Název:"ARRIVA MORAVA a. s." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
11.02.2020 16:12:45 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Boris Vrbka
11.02.2020 16:12:45 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "2011309594.00" Boris Vrbka
11.02.2020 16:12:45 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000015" Boris Vrbka
11.02.2020 16:12:45 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.06.2016" na "28.06.2016 06:32:00" Boris Vrbka
09.03.2022 9:50:39 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "147653539.00" Ing. Andrea Kaspřáková
09.03.2022 9:50:39 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "178660782.19" Ing. Andrea Kaspřáková
27.03.2023 12:50:01 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "147653539.00" na "284639851.00" Ing. Andrea Kaspřáková
27.03.2023 12:50:01 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "178660782.19" na "315647094.19" Ing. Andrea Kaspřáková
02.02.2024 12:52:46 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "315647094.19" na "284639851.00" Ing. Andrea Kaspřáková
02.02.2024 12:53:06 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "284639851.00" na "445869204.00" Ing. Andrea Kaspřáková
02.02.2024 12:53:06 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "284639851.00" na "445869204.00" Ing. Andrea Kaspřáková
11.02.2020 15:58:10 Přidán nový účastník "IČ="06738346 " Název:"Transdev Morava s. r. o. a TQM - holding s.r.o." Vítěz="Ano"" Boris Vrbka
11.02.2020 15:58:56 Přidán nový účastník "IČ="45192120 " Název:"ČSAD Vsetín a.s." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
11.02.2020 16:02:15 Přidán nový účastník "IČ="25827405 " Název:"ARRIVA MORAVA a. s." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
11.02.2020 16:13:04 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Boris Vrbka
11.02.2020 16:13:04 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1597610453.00" Boris Vrbka
11.02.2020 16:13:04 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000015" Boris Vrbka
11.02.2020 16:13:04 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.06.2016" na "28.06.2016 06:32:00" Boris Vrbka
09.03.2022 9:52:17 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "103417793.28" Ing. Andrea Kaspřáková
09.03.2022 9:52:17 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "125135529.86" Ing. Andrea Kaspřáková
27.03.2023 12:52:59 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "103417793.28" na "191300621.84" Ing. Andrea Kaspřáková
27.03.2023 12:52:59 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "125135529.86" na "213018358.42" Ing. Andrea Kaspřáková
02.02.2024 12:53:46 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "213018358.42" na "191300621.84" Ing. Andrea Kaspřáková
02.02.2024 12:54:15 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "191300621.84" na "297940120.86" Ing. Andrea Kaspřáková
02.02.2024 12:54:15 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "191300621.84" na "297940120.86" Ing. Andrea Kaspřáková
11.02.2020 16:03:19 Přidán nový účastník "IČ="06738346 " Název:"Transdev Morava s. r. o. a TQM - holding s.r.o." Vítěz="Ano"" Boris Vrbka
11.02.2020 16:03:42 Přidán nový účastník "IČ="45192120 " Název:"ČSAD Vsetín a.s." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
11.02.2020 16:13:25 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Boris Vrbka
11.02.2020 16:13:25 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1201069049.00" Boris Vrbka
11.02.2020 16:13:25 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000015" Boris Vrbka
11.02.2020 16:13:25 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.06.2016" na "28.06.2016 06:32:00" Boris Vrbka
09.03.2022 9:53:13 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "81439059.00" Ing. Andrea Kaspřáková
09.03.2022 9:53:13 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "98541261.39" Ing. Andrea Kaspřáková
27.03.2023 12:53:21 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "81439059.00" na "153184271.00" Ing. Andrea Kaspřáková
27.03.2023 12:53:21 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "98541261.39" na "170286473.39" Ing. Andrea Kaspřáková
02.02.2024 12:54:44 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "170286473.39" na "153184271.00" Ing. Andrea Kaspřáková
02.02.2024 12:55:06 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "153184271.00" na "239254185.95" Ing. Andrea Kaspřáková
02.02.2024 12:55:06 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "153184271.00" na "239254185.95" Ing. Andrea Kaspřáková
11.02.2020 16:04:16 Přidán nový účastník "IČ="27752968 " Název:"ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s." Vítěz="Ano"" Boris Vrbka
11.02.2020 16:04:41 Přidán nový účastník "IČ="45192120 " Název:"ČSAD Vsetín a.s." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
11.02.2020 16:13:50 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Boris Vrbka
11.02.2020 16:13:50 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1586122991.00" Boris Vrbka
11.02.2020 16:13:50 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000015" Boris Vrbka
11.02.2020 16:13:50 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.06.2016" na "28.06.2016 06:32:00" Boris Vrbka
09.03.2022 9:54:17 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "96564290.88" Ing. Andrea Kaspřáková
09.03.2022 9:54:17 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "116842791.96" Ing. Andrea Kaspřáková
09.03.2022 9:54:19 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "96564290.88" na "193128581.76" Ing. Andrea Kaspřáková
09.03.2022 9:54:19 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "116842791.96" na "233685583.92" Ing. Andrea Kaspřáková
09.03.2022 9:54:32 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "193128581.76" na "96564290.88" profil
09.03.2022 9:54:32 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "233685583.92" na "116842791.96" profil
27.03.2023 12:53:46 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "96564290.88" na "176611653.10" Ing. Andrea Kaspřáková
27.03.2023 12:53:46 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "116842791.96" na "196890154.18" Ing. Andrea Kaspřáková
02.02.2024 12:55:34 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "196890154.18" na "176611653.10" Ing. Andrea Kaspřáková
02.02.2024 12:57:06 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "176611653.10" na "273680022.83" Ing. Andrea Kaspřáková
02.02.2024 12:57:06 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "176611653.10" na "273680022.83" Ing. Andrea Kaspřáková

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora