Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou na období 2018-2027
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000015 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
527646 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 28.06.2016   06:32
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem tohoto Zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje, na vymezených částech území Zlínského kraje, s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb je období s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb od 15. 12. 2019 do 31. 12. 2029. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Předpokládaná hodnota: 10 165 612 944,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 8. 2. 2019 10:00 hodin

Dokumenty

Námitky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Oznámení uchazečům o podaných námitkách (před uplynutím lhůty pro podání nabídek) PDF 0,10 MB 04.02.2019  12:33 
2. Oznámení uchazečům o podaných námitkách 2 PDF 0,09 MB 18.02.2019  14:57 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. P02_SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky PDF 0,28 MB 28.06.2016  06:32 
2. P03_SVAZEK 2 - Kvalifikační dokumentace PDF 0,21 MB 28.06.2016  06:32 
3. P04_Priloha_ZD_1a_Formular_-_Kryci_list_nabidky DOC 0,12 MB 28.06.2016  06:32 
4. P05_Priloha_ZD_1b_Formular_pro_uvedeni_podilu_subdodavatelu DOC 0,04 MB 28.06.2016  06:32 
5. P06_Priloha_ZD_2a_Vzor_cestneho_prohlaseni_dodavatele_o_splneni_pozadavku_podle_§_68_odstavec_3_zakona DOC 0,04 MB 28.06.2016  06:32 
6. P07_Priloha_ZD_2b_Vzor_cestneho_prohlaseni_Cestne_prohlaseni_o_nadstandardnim_vybaveni DOC 0,04 MB 28.06.2016  06:32 
7. P08_Priloha_ZD_3_Formular_pro_uvedeni_Vyznamnych_sluzeb DOC 0,06 MB 28.06.2016  06:32 
8. P09_Priloha_ZD_4a_Specifikace_dílčích_částí_(1)_Zlín DOCX 0,29 MB 28.06.2016  06:32 
9. P10_Priloha_ZD_4b_Specifikace_dílčích_částí_(2)_Uherské_Hradiště DOCX 0,39 MB 28.06.2016  06:32 
10. P11_Priloha_ZD_4c_Specifikace_dílčích_částí_(3)_Kroměříž DOCX 0,34 MB 28.06.2016  06:32 
11. P12_Priloha_ZD_4d_Specifikace_dílčích_částí_(4)_Vsetín DOCX 0,28 MB 28.06.2016  06:32 
12. P13_Priloha_ZD_4e_Specifikace_dílčích_částí_(5)_Valašsk_Meziříčí DOCX 0,28 MB 28.06.2016  06:32 
13. P14_Priloha_ZD_4f_Specifikace_dílčích_částí_(6)_Valašské_Klobouky DOCX 0,30 MB 28.06.2016  06:32 
14. P15_Priloha_ZD_5_Nabidkova_cena DOCX 0,03 MB 28.06.2016  06:32 
15. P16_Priloha_ZD_6_Pokyny_pro_vyplnění_formuláře DOCX 0,05 MB 28.06.2016  06:32 
16. P17_6a_Priloha_ZD_formulář_Zlín XLSX 0,62 MB 28.06.2016  06:32 
17. P18_6b_Priloha_ZD_formulář_Uherske_Hradiste XLSX 0,61 MB 28.06.2016  06:32 
18. P18_Příloha č 6 A A ZD_Referenční jízdní řády pro dílčí část veřejné zakázk PDF 0,44 MB 28.06.2016  06:32 
19. P19_6c_Priloha_ZD_formulář_Kromeriz XLSX 0,59 MB 28.06.2016  06:32 
20. P20_6d_Priloha_ZD_formulář_Vsetin XLSX 0,53 MB 28.06.2016  06:32 
21. P20_Příloha č 6 B B ZD_Referenční jízdní řády pro dílčí část veřejné zakázk PDF 0,68 MB 28.06.2016  06:32 
22. P21_6e_Priloha_ZD_formulář_Valasske_Mezirici XLSX 0,56 MB 28.06.2016  06:32 
23. P22_6f_Priloha_ZD_formulář_Valasske_Klobouky XLSX 0,55 MB 28.06.2016  06:32 
24. P22_Příloha č 6 C C ZD_Referenční jízdní řády pro dílčí část veřejné zakázk PDF 0,59 MB 28.06.2016  06:32 
25. P24_Příloha č 6 D D ZD_Referenční jízdní řády pro dílčí část veřejné zakázk PDF 0,40 MB 28.06.2016  06:32 
26. P26_Příloha č 6 E E ZD_Referenční jízdní řády pro dílčí část veřejné zakázk PDF 0,39 MB 28.06.2016  06:32 
27. P28_Příloha č 6 F F ZD_Referenční jízdní řády pro dílčí část veřejné zakázk PDF 0,51 MB 28.06.2016  06:32 
28. P29_Priloha_ZD_7_Zavazny_navrh_Smlouvy_o_verejnych_sluzbach_ZK DOCX 0,09 MB 28.06.2016  06:32 
29. P30_Priloha_smlouvy_1_ROZSAH VEŘEJNÝCH SLUŽEB DOCX 1,29 MB 28.06.2016  06:32 
30. P31_Priloha_smlouvy_2_Pravidla_pro_výpočet_a_aktualizaci_CDV DOCX 0,04 MB 28.06.2016  06:32 
31. P32_Priloha_smlouvy_3_Vzor formuláře_Výpočet CDV_pro_období DOCX 0,02 MB 28.06.2016  06:32 
32. P33_Priloha_smlouvy_4_Prehled_vozoveho_parku DOCX 0,02 MB 28.06.2016  06:32 
33. P34_Příloha_smlouvy_5_Technicke_a_provozní_standardy DOCX 5,97 MB 28.06.2016  06:32 
34. P35_Příloha_smlouvy_6_Souhrnná tabulka náběhu plnění doplňkových standardů DOCX 0,02 MB 28.06.2016  06:32 
35. P36_Smlouva o pristoupeni k IDS ZK DOCX 0,05 MB 28.06.2016  06:32 
36. P37_Příl 1 Definice použitých zkratek a pojmů DOCX 1,90 MB 28.06.2016  06:32 
37. P39_Příl 3 Elektronický odbavovací systém IDS ZK DOCX 0,15 MB 28.06.2016  06:32 
38. P40_Příl 4 Principy IDS ZK DOCX 1,90 MB 28.06.2016  06:32 
39. P41_Příl 5 Karta IDS ZK DOCX 2,19 MB 28.06.2016  06:32 
40. P42_Příl 6 Procesy IDS ZK DOCX 2,39 MB 28.06.2016  06:32 
41. P43_Příl 7 Karta - cenik IDS ZK DOCX 1,95 MB 28.06.2016  06:32 
42. P44_Příl 8 Centrální dispečink Zlínského kraje DOCX 1,91 MB 28.06.2016  06:32 
43. P45_Příl 9 PRAVIDLA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU IDS ZK DOCX 1,91 MB 28.06.2016  06:32 
44. P46_Příl 10 Garance návazností IDS ZK DOCX 1,91 MB 28.06.2016  06:32 
45. P38_Příl 2 Clearingové centrum KOVED DOCX 2,14 MB 28.06.2016  09:03 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečné informace č. 1 PDF 0,22 MB 09.08.2016  10:25 
2. Úprava DI 1_P20_Příloha č 6 B B ZD_Referenční jízdní řády pro dílčí část veřejné zakázek (příloha dodatečných informací č. 1) PDF 0,66 MB 09.08.2016  10:25 
3. Úprava DI 1_P30_Priloha_smlouvy_1_ROZSAH VEŘEJNÝCH SLUŽEB (příloha dodatečných informací č. 1) DOCX 1,31 MB 09.08.2016  10:26 
4. Úprava DI 1_P34_Příloha_smlouvy_5_Technicke_a_provozní_standardy (příloha dodatečných informací č. 1) DOCX 6,00 MB 09.08.2016  10:26 
5. Dodatečné informace č. 2 PDF 0,48 MB 17.08.2016  11:31 
6. Dodatečné informace č. 3 PDF 0,17 MB 22.08.2016  12:32 
7. Dodatečné informace č. 4 PDF 0,35 MB 30.08.2016  15:23 
8. Úprava DI 4_P36_Smlouva o pristoupeni k IDS ZK (příloha dodatečných informací č. 4) DOCX 0,07 MB 30.08.2016  15:24 
9. Dodatečné informace č. 5 PDF 0,16 MB 09.09.2016  12:22 
10. Dodatečné informace č. 6 PDF 1,79 MB 15.09.2016  15:56 
11. Dodatečné informace č. 7 PDF 0,19 MB 21.09.2016  10:21 
12. Dodatečné informace č. 8 PDF 0,13 MB 30.09.2016  13:25 
13. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_REVIZE_30_9_2016 (příloha dodatečných informací č. 8) ZIP 28,90 MB 30.09.2016  13:27 
14. Dodatečné informace č. 9 PDF 0,10 MB 25.10.2016  08:00 
15. Příloha DI 9 - nařízení vlády (příloha dodatečných informací č. 9) PDF 0,56 MB 25.10.2016  08:01 
16. Dodatečné informace č. 10 PDF 0,10 MB 25.11.2016  09:37 
17. Příloha DI 10 - P31_Priloha_smlouvy_2_Pravidla_pro_výpočet_a_aktualizaci_CDV (aktualizace 22_11_16) DOCX 0,05 MB 25.11.2016  09:38 
18. Dodatečné informace č. 11 PDF 0,31 MB 13.12.2016  13:03 
19. Dodatečné informace č. 12 PDF 0,10 MB 16.03.2017  07:44 
20. Dodatečné informace č. 13 PDF 0,10 MB 13.03.2018  08:11 
21. Dodatečné informace č. 14 PDF 0,13 MB 19.09.2018  17:32 
22. Dodatečné informace č. 14 - přílohy (P01 - P54) ZIP 58,65 MB 19.09.2018  17:39 
23. Dodatečné informace č. 15 PDF 0,11 MB 24.09.2018  08:06 
24. Dodatečné informace č. 16 PDF 0,16 MB 09.11.2018  13:54 
25. Dodatečné informace č. 16 - přílohy ZIP 3,45 MB 09.11.2018  13:55 
26. Dodatečné informace č. 17 PDF 0,21 MB 21.11.2018  15:02 
27. Dodatečné informace č. 17 - přílohy ZIP 1,33 MB 21.11.2018  15:02 
28. Dodatečné informace č. 18 PDF 0,16 MB 28.11.2018  15:34 
29. Dodatečné informace č. 18 - příloha DOCX 0,06 MB 28.11.2018  15:36 
30. Dodatečné informace č. 19 PDF 0,17 MB 04.12.2018  14:50 
31. Dodatečné informace č. 20 PDF 0,20 MB 07.12.2018  14:26 
32. Dodatečné informace č. 21 PDF 0,29 MB 10.12.2018  15:58 
33. Dodatečné informace č. 22 PDF 0,15 MB 14.12.2018  13:22 
34. Dodatečné informace č. 23 PDF 0,46 MB 19.12.2018  15:13 
35. Dodatečné informace č. 23 - přílohy ZIP 11,15 MB 19.12.2018  15:15 
36. Dodatečné informace č. 24 PDF 0,19 MB 16.01.2019  11:10 
37. Dodatečné informace č. 24 - příloha DOCX 2,20 MB 16.01.2019  11:11 
38. Dodatečné informace č. 25 PDF 1,55 MB 21.01.2019  11:35 
39. Dodatečné informace č. 25 - přílohy ZIP 56,42 MB 21.01.2019  11:39 
40. Dodatečné informace č. 26 PDF 0,21 MB 31.01.2019  17:54 
41. Dodatečné informace č. 26 - příloha DOCX 1,26 MB 31.01.2019  17:55 

Odůvodnění veřejné zakázky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Odůvodnění veřejné zakázky PDF 0,14 MB 28.06.2016  06:32 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele - část 1 PDF 0,09 MB 11.02.2020  13:14 
2. Písemná zpráva zadavatele - část 2 PDF 0,09 MB 11.02.2020  13:15 
3. Písemná zpráva zadavatele - část 3 PDF 0,09 MB 11.02.2020  13:15 
4. Písemná zpráva zadavatele - část 4 PDF 0,13 MB 11.02.2020  13:16 
5. Písemná zpráva zadavatele - část 5 PDF 0,13 MB 11.02.2020  13:16 
6. Písemná zpráva zadavatele - část 6 PDF 0,09 MB 11.02.2020  13:16 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Uzavřená smlouva vč. příloh - část 1 ZIP 2,73 MB 12.02.2020  12:43 
2. Uzavřená smlouva vč. příloh - část 2 ZIP 2,34 MB 12.02.2020  12:43 
3. Uzavřená smlouva vč. příloh - část 3 ZIP 2,34 MB 12.02.2020  12:43 
4. Uzavřená smlouva vč. příloh - část 4 ZIP 2,74 MB 12.02.2020  12:43 
5. Uzavřená smlouva vč. příloh - část 5 ZIP 2,79 MB 12.02.2020  12:44 
6. Uzavřená smlouva vč. příloh - část 6 ZIP 2,32 MB 12.02.2020  12:44 
7. Dodatek č. 1 - část 1 PDF 0,06 MB 30.12.2020  08:16 
8. Dodatek č. 1 - část 2 PDF 0,06 MB 30.12.2020  08:16 
9. Dodatek č. 1 - část 3 PDF 0,06 MB 30.12.2020  08:17 
10. Dodatek č. 1 - část 4 PDF 0,06 MB 30.12.2020  08:17 
11. Dodatek č. 1 - část 5 PDF 0,06 MB 30.12.2020  08:17 
12. Dodatek č. 1 - část 6 PDF 0,06 MB 30.12.2020  08:18 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ČSAD Vsetín a.s.   45192120 CZ NE 2 161 530 046,00 CZK    
2.   ARRIVA MORAVA a. s.   25827405 CZ NE 2 112 873 692,00 CZK   ANO

Datum uzavření smlouvy: 28.01.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 112 873 692,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 0,00 CZK   0,00 CZK  
2020 0,00 CZK   0,00 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s.   27752968 CZ NE 2 573 203 724,00 CZK   ANO

Datum uzavření smlouvy: 28.01.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 573 203 724,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 0,00 CZK   0,00 CZK  
2020 0,00 CZK   0,00 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 3


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   KRODOS BUS a. s.   26950529 CZ NE 2 011 309 594,00 CZK   ANO
2.   ARRIVA MORAVA a. s.   25827405 CZ NE 2 019 178 816,00 CZK    

Datum uzavření smlouvy: 28.01.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 2 011 309 594,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 0,00 CZK   0,00 CZK  
2020 0,00 CZK   0,00 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 4


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Transdev Morava s. r. o. a TQM - holding s.r.o.   06738346 CZ Ano 1 597 610 453,00 CZK   ANO
2.   ČSAD Vsetín a.s.   45192120 CZ NE 1 731 357 211,00 CZK    
3.   ARRIVA MORAVA a. s.   25827405 CZ NE 1 732 722 531,00 CZK    

Datum uzavření smlouvy: 28.01.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 597 610 453,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 0,00 CZK   0,00 CZK  
2020 0,00 CZK   0,00 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 5


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   Transdev Morava s. r. o. a TQM - holding s.r.o.   06738346 CZ Ano 1 201 069 049,00 CZK   ANO
2.   ČSAD Vsetín a.s.   45192120 CZ NE 1 282 148 303,00 CZK    

Datum uzavření smlouvy: 28.01.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 201 069 049,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 0,00 CZK   0,00 CZK  
2020 0,00 CZK   0,00 CZK  

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 6


Účastníci zakázky

č. Název firmy IČO Země Sdružení Cena bez DPH Cena s DPH Vítěz
1.   ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s.   27752968 CZ NE 1 586 122 991,00 CZK   ANO
2.   ČSAD Vsetín a.s.   45192120 CZ NE 1 731 769 816,00 CZK    

Datum uzavření smlouvy: 28.01.2020
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 586 122 991,00 CZK

Skutečně uhrazené ceny :

Rok plnění Cena bez DPH Cena s DPH
2019 0,00 CZK   0,00 CZK  
2020 0,00 CZK   0,00 CZK  Historie zakázky

Datum Popis Autor
28. 6. 2016 6:32:00 Zakázka zveřejněna  
28. 6. 2016 6:32:57 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Ing. Aleš Houserek
28. 6. 2016 6:32:57 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000015" Ing. Aleš Houserek
28. 6. 2016 6:32:59 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.06.2016" na "28.06.2016 06:32:49" Ing. Aleš Houserek
28. 6. 2016 6:33:04 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.06.2016 06:32:49" na "28.06.2016 06:32:00" Ing. Aleš Houserek
28. 6. 2016 9:03:15 Odstranění dokumentu "Zadávací dokumentace - P38_Příl 2 Clearingové centrum KOVED_CLEARING PRES HORIZONT" Ing. Aleš Houserek
28. 6. 2016 9:03:51 Přidání dokumentu "P38_Příl 2 Clearingové centrum KOVED", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
9. 8. 2016 10:25:22 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
9. 8. 2016 10:25:52 Přidání dokumentu "Úprava DI 1_P20_Příloha č 6 B B ZD_Referenční jízdní řády pro dílčí část veřejné zakázek (příloha dodatečných informací č. 1)", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
9. 8. 2016 10:26:23 Přidání dokumentu "Úprava DI 1_P30_Priloha_smlouvy_1_ROZSAH VEŘEJNÝCH SLUŽEB (příloha dodatečných informací č. 1)", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
9. 8. 2016 10:26:54 Přidání dokumentu "Úprava DI 1_P34_Příloha_smlouvy_5_Technicke_a_provozní_standardy (příloha dodatečných informací č. 1)", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
9. 8. 2016 10:27:21 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "15.09.2016 10:00:00" na "20.09.2016 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
17. 8. 2016 11:31:01 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
22. 8. 2016 12:32:30 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
22. 8. 2016 12:32:44 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "20.09.2016 10:00:00" na "23.09.2016 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
30. 8. 2016 15:23:50 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 4", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
30. 8. 2016 15:24:20 Přidání dokumentu "Úprava DI 4_P36_Smlouva o pristoupeni k IDS ZK (příloha dodatečných informací č. 4) ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
30. 8. 2016 15:24:41 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "23.09.2016 10:00:00" na "29.09.2016 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
9. 9. 2016 12:22:13 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 5", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
9. 9. 2016 13:15:29 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "29.09.2016 10:00:00" na "04.10.2016 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
15. 9. 2016 15:56:46 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 6", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
15. 9. 2016 16:03:00 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "04.10.2016 10:00:00" na "11.10.2016 10:00:00" Boris Vrbka
21. 9. 2016 10:21:12 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 7", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
30. 9. 2016 13:25:24 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 8", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
30. 9. 2016 13:27:06 Přidání dokumentu "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_REVIZE_30_9_2016 (příloha dodatečných informací č. 8) ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
30. 9. 2016 13:27:43 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "11.10.2016 10:00:00" na "19.12.2016 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
25. 10. 2016 8:00:56 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 9", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
25. 10. 2016 8:01:35 Přidání dokumentu "Příloha DI 9 - nařízení vlády (příloha dodatečných informací č. 9) ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
25. 11. 2016 9:37:40 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 10", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
25. 11. 2016 9:38:07 Přidání dokumentu "Příloha DI 10 - P31_Priloha_smlouvy_2_Pravidla_pro_výpočet_a_aktualizaci_CDV (aktualizace 22_11_16)", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
25. 11. 2016 9:38:25 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "19.12.2016 10:00:00" na "21.12.2016 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
13. 12. 2016 13:03:39 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 11", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
13. 12. 2016 13:03:58 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "21.12.2016 10:00:00" na "31.03.2017 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
16. 3. 2017 7:44:26 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 12", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Aleš Houserek
16. 3. 2017 7:44:41 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "31.03.2017 10:00:00" na "31.03.2018 10:00:00" Ing. Aleš Houserek
13. 3. 2018 8:11:35 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 13", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
13. 3. 2018 8:11:48 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "31.03.2018 10:00:00" na "27.09.2018 10:00:00" Pavel Mitáš
19. 9. 2018 17:32:44 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 14", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
19. 9. 2018 17:39:43 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 14 - přílohy (P01 - P54)", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
19. 9. 2018 17:43:36 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "27.09.2018 10:00:00" na "10.12.2018 10:00:00" Boris Vrbka
19. 9. 2018 17:45:38 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "Předmětem tohoto Zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje, na vymezených částech území Zlínského kraje, s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb je období s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027. Rozsah Veřejné zakázky je vyjádřen počtem kilometrů, celkový maximální dopravní výkon (po možném navýšení o 20 %) činí 246 563 160 km. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci" na "Předmětem tohoto Zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje, na vymezených částech území Zlínského kraje, s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb je období s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb od 15. 12. 2019 do 31. 12. 2029. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci" Boris Vrbka
19. 9. 2018 17:45:38 Editace parametrů řízení změna "Předpokládaná cena" z hodnoty "7432272401.00" na "10165612944.00" Boris Vrbka
24. 9. 2018 8:04:17 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "Předmětem tohoto Zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje, na vymezených částech území Zlínského kraje, s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb je období s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb od 15. 12. 2019 do 31. 12. 2029. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci" na "Předmětem tohoto Zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje, na vymezených částech území Zlínského kraje, s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb je období s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb od 15. 12. 2019 do 31. 12. 2029. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Lhůta pro podání nabídek: 10.12.2018 do 10:01" Boris Vrbka
24. 9. 2018 8:04:17 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "10.12.2018 10:00:00" na "nezadáno" Boris Vrbka
24. 9. 2018 8:06:14 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 15", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
9. 11. 2018 13:52:59 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "Předmětem tohoto Zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje, na vymezených částech území Zlínského kraje, s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb je období s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb od 15. 12. 2019 do 31. 12. 2029. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Lhůta pro podání nabídek: 10.12.2018 do 10:01" na "Předmětem tohoto Zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje, na vymezených částech území Zlínského kraje, s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb je období s předpokládaným termínem plnění poskytování služeb od 15. 12. 2019 do 31. 12. 2029. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. " Boris Vrbka
9. 11. 2018 13:54:51 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 16", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
9. 11. 2018 13:55:14 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 16 - přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
21. 11. 2018 15:02:06 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 17", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
21. 11. 2018 15:02:22 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 17 - přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
21. 11. 2018 15:14:46 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "20.12.2018 10:00:00" na "31.12.2018 10:00:00" Pavel Mitáš
28. 11. 2018 15:34:47 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 18", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
28. 11. 2018 15:36:18 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 18 - příloha", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
4. 12. 2018 14:50:57 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 19", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
7. 12. 2018 14:26:26 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 20", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
10. 12. 2018 15:58:25 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 21", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
14. 12. 2018 13:22:45 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 22", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
19. 12. 2018 15:13:56 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 23", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
19. 12. 2018 15:15:06 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 23 - přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
16. 1. 2019 8:04:02 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "31.12.2018 10:00:00" na "31.01.2019 10:00:00" Boris Vrbka
16. 1. 2019 11:09:20 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "31.01.2019 10:00:00" na "01.02.2019 10:00:00" Boris Vrbka
16. 1. 2019 11:10:23 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 24", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
16. 1. 2019 11:11:34 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 24 - příloha", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
21. 1. 2019 11:35:14 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 25", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
21. 1. 2019 11:39:41 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 25 - přílohy", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
21. 1. 2019 11:40:42 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "01.02.2019 10:00:00" na "08.02.2019 10:00:00" Boris Vrbka
31. 1. 2019 17:54:39 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 26", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
31. 1. 2019 17:55:41 Přidání dokumentu "Dodatečné informace č. 26 - příloha", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
4. 2. 2019 12:33:43 Přidání dokumentu "Oznámení uchazečům o podaných námitkách", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
18. 2. 2019 14:57:54 Přidání dokumentu "Oznámení uchazečům o podaných námitkách 2", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
11. 2. 2020 13:14:02 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
11. 2. 2020 13:15:18 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část 2", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
11. 2. 2020 13:15:42 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část 3", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
11. 2. 2020 13:16:05 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část 4", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
11. 2. 2020 13:16:25 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část 5", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
11. 2. 2020 13:16:53 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele - část 6", Publikovat = "Zveřejnit" Pavel Mitáš
11. 2. 2020 16:11:42 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Neznámo" Boris Vrbka
12. 2. 2020 12:35:08 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva vč. příloh - část 1", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
12. 2. 2020 12:37:58 Odstranění dokumentu "Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků - Uzavřená smlouva vč. příloh - část 1" Boris Vrbka
12. 2. 2020 12:43:11 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva vč. příloh - část 1", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
12. 2. 2020 12:43:26 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva vč. příloh - část 2", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
12. 2. 2020 12:43:38 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva vč. příloh - část 3", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
12. 2. 2020 12:43:51 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva vč. příloh - část 4", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
12. 2. 2020 12:44:05 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva vč. příloh - část 5", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
12. 2. 2020 12:44:19 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva vč. příloh - část 6", Publikovat = "Zveřejnit" Boris Vrbka
30. 12. 2020 8:16:22 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 - část 1", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
30. 12. 2020 8:16:45 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 - část 2", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
30. 12. 2020 8:17:04 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 - část 3", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
30. 12. 2020 8:17:27 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 - část 4", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
30. 12. 2020 8:17:52 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 - část 5", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
30. 12. 2020 8:18:12 Přidání dokumentu "Dodatek č. 1 - část 6", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
11. 2. 2020 15:54:14 Přidán nový účastník "IČ="45192120 " Název:"ČSAD Vsetín a.s." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
11. 2. 2020 15:55:01 Přidán nový účastník "IČ="25827405 " Název:"ARRIVA MORAVA a. s." Vítěz="Ano"" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:11:42 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:11:42 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "2112873692.00" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:11:42 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000015" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:11:42 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.06.2016" na "28.06.2016 06:32:00" Boris Vrbka
11. 2. 2020 15:55:45 Přidán nový účastník "IČ="27752968 " Název:"ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s." Vítěz="Ano"" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:12:23 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:12:23 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "2573203724.00" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:12:23 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000015" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:12:23 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.06.2016" na "28.06.2016 06:32:00" Boris Vrbka
25. 2. 2020 13:43:24 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "0.00" na "nezadáno" profil
25. 2. 2020 13:43:24 Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "0.00" na "nezadáno" profil
25. 2. 2020 13:43:31 Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "0.00" Ing. Ivana Zápecová
25. 2. 2020 13:43:31 Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "0.00" Ing. Ivana Zápecová
11. 2. 2020 15:56:34 Přidán nový účastník "IČ="26950529 " Název:"KRODOS BUS a. s." Vítěz="Ano"" Boris Vrbka
11. 2. 2020 15:56:57 Přidán nový účastník "IČ="25827405 " Název:"ARRIVA MORAVA a. s." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:12:45 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:12:45 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "2011309594.00" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:12:45 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000015" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:12:45 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.06.2016" na "28.06.2016 06:32:00" Boris Vrbka
11. 2. 2020 15:58:10 Přidán nový účastník "IČ="06738346 " Název:"Transdev Morava s. r. o. a TQM - holding s.r.o." Vítěz="Ano"" Boris Vrbka
11. 2. 2020 15:58:56 Přidán nový účastník "IČ="45192120 " Název:"ČSAD Vsetín a.s." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:02:15 Přidán nový účastník "IČ="25827405 " Název:"ARRIVA MORAVA a. s." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:13:04 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:13:04 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1597610453.00" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:13:04 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000015" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:13:04 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.06.2016" na "28.06.2016 06:32:00" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:03:19 Přidán nový účastník "IČ="06738346 " Název:"Transdev Morava s. r. o. a TQM - holding s.r.o." Vítěz="Ano"" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:03:42 Přidán nový účastník "IČ="45192120 " Název:"ČSAD Vsetín a.s." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:13:25 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:13:25 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1201069049.00" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:13:25 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000015" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:13:25 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.06.2016" na "28.06.2016 06:32:00" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:04:16 Přidán nový účastník "IČ="27752968 " Název:"ČSAD BUS Uherské Hradiště a. s." Vítěz="Ano"" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:04:41 Přidán nový účastník "IČ="45192120 " Název:"ČSAD Vsetín a.s." Vítěz="Ne"" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:13:50 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:13:50 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1586122991.00" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:13:50 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P16V00000015" Boris Vrbka
11. 2. 2020 16:13:50 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "28.06.2016" na "28.06.2016 06:32:00" Boris Vrbka

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora