Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2018/4/140/2 ISŠ - COP a JŠ s PSJZ Valašské Mezirící - sportovní hala - projektová dokumentace
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000018 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-025359 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 30.05.2018   13:44
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Predmetem verejné zakázky jsou projekcní a inženýrské služby:
- Pro vyhotovení projektové dokumentace pro vydání spolecného povolení v clenení a rozsahu dle vyhlášky c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znení pozdejších predpisu
- Pro vyhotovení Studie rešení interiéru – vnitrní vybavení
- Pro výkon inženýrské cinnosti (IC) za úcelem vydání spolecného povolení, která bude vykonávána s cílem zajistit príslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (spolecné povolení) podle vyhlášky c. 503/2006 Sb., o podrobnejší úprave územního rozhodování, územního opatrení a stavebního rádu, ve znení vyhlášky c. 63/2013 Sb., a zákona c. 183/2006 Sb., ve znení pozdejších predpisu
- Pro vyhotovení projektové dokumentace pro provádení stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znení pozdejších predpisu
- Pro vyhotovení projektové dokumentace pro provedení interiéru a pro výber dodavatele interiéru
- Autorský dozor vykonáván v prubehu verejné zakázky na realizaci díla a po dobu realizace díla „ISŠ – COP a JŠ s PSJZ Valašské Mezirící – sportovní hala“.

Podrobná specifikace predmetu verejné zakázky je uvedena v príloze c. 1 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (Návrh smlouvy).

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny projekcních a inženýrských prací je architektonická studie stavby pod názvem SPORTOVNÍ HALA VALAŠSKÉ MEZIRÍCÍ V LOKALITE ISŠ, PALACKÉHO 49, VALAŠSKÉ MEZIRÍCÍ, zpracovaná 10/2017 spolecností RUSTICUS, s. r. o., se sídlem Bratrí Jaronku 760/1, 741 01 Nový Jicín, IC: 25353772, císlo zakázky 201707.

Predpokládané investicní náklady projektované stavby ciní 129.752.066,- Kc bez DPH.

Verejná zakázka není ve smyslu § 35 zákona rozdelena na cásti
Předpokládaná hodnota: 3 491 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10.07.2018 10:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení PDF 0,52 MB 25.07.2018  10:16 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace PDF 0,82 MB 30.05.2018  13:44 
2. Příloha č. 1 Výzvy - Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti DOC 0,12 MB 30.05.2018  13:44 
3. Příloha č. 2 Výzvy - Vzor čestného prohlášení o splnění profesní způsobilosti DOC 0,11 MB 30.05.2018  13:44 
4. Příloha č. 3 Výzvy - Vzor čestného prohlášení o splnění technické kvalifikace DOC 0,12 MB 30.05.2018  13:44 
5. Příloha č. 4 Výzvy - Vzor seznamu významných služeb DOCX 0,10 MB 30.05.2018  13:44 
6. Příloha č. 5 Výzvy - Vzor seznamu osob podílejících se na plnění veřejné zakázky DOCX 0,11 MB 30.05.2018  13:44 
7. Příloha č. 6 Výzvy - Formulář pro uvedení služeb vstupujících do hodnocení Vedoucí projektu (HIP) DOC 0,13 MB 30.05.2018  13:44 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,80 MB 30.05.2018  13:44 
2. Příloha č. 1 ZD - Obchodní podmínky DOC 0,43 MB 30.05.2018  13:44 
3. Příloha č. 2 ZD - Krycí list nabídky DOCX 0,03 MB 30.05.2018  13:44 
4. Příloha č. 3 ZD - Čestné prohlášení – seznam poddodavatelů DOC 0,12 MB 30.05.2018  13:44 
5. Příloha č. 4 ZD - Architektonická studie ZIP 19,09 MB 30.05.2018  13:44 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Vysvětlení zadávací dokumentace č 1 PDF 0,14 MB 18.06.2018  09:15 
2. Vysvětlení zadávací dokumentace č 2 PDF 0,14 MB 25.06.2018  13:18 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,17 MB 25.07.2018  10:32 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
30.05.2018 13:44:44 Zakázka zveřejněna  
18.06.2018 9:15:41 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č 1", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
18.06.2018 9:15:55 Editace parametrů řízení změna "Název řízení" z hodnoty "VZ/2018/4/140/2 ISŠ - COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - sportovní hala - projektová dokumentace" na "VZ/2018/4/140/2 ISŠ - COP a JŠ s PSJZ Valašské Mezirící - sportovní hala - projektová dokumentace" DiS. Martina Chovancová
18.06.2018 9:15:55 Editace parametrů řízení změna "Popis" z hodnoty "Předmětem veřejné zakázky jsou projekční a inženýrské služby: - Pro vyhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - Pro vyhotovení Studie řešení interiéru – vnitřní vybavení - Pro výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání společného povolení, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (společné povolení) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Pro vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - Pro vyhotovení projektové dokumentace pro provedení interiéru a pro výběr dodavatele interiéru - Autorský dozor vykonáván v průběhu veřejné zakázky na realizaci díla a po dobu realizace díla „ISŠ – COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala“. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (Návrh smlouvy). Podkladem pro stanovení nabídkové ceny projekčních a inženýrských prací je architektonická studie stavby pod názvem SPORTOVNÍ HALA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ V LOKALITĚ ISŠ, PALACKÉHO 49, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, zpracovaná 10/2017 společností RUSTICUS, s. r. o., se sídlem Bratří Jaroňků 760/1, 741 01 Nový Jičín, IČ: 25353772, číslo zakázky 201707. Předpokládané investiční náklady projektované stavby činí 129.752.066,- Kč bez DPH. Veřejná zakázka není ve smyslu § 35 zákona rozdělena na části " na "Predmetem verejné zakázky jsou projekcní a inženýrské služby: - Pro vyhotovení projektové dokumentace pro vydání spolecného povolení v clenení a rozsahu dle vyhlášky c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znení pozdejších predpisu - Pro vyhotovení Studie rešení interiéru – vnitrní vybavení - Pro výkon inženýrské cinnosti (IC) za úcelem vydání spolecného povolení, která bude vykonávána s cílem zajistit príslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (spolecné povolení) podle vyhlášky c. 503/2006 Sb., o podrobnejší úprave územního rozhodování, územního opatrení a stavebního rádu, ve znení vyhlášky c. 63/2013 Sb., a zákona c. 183/2006 Sb., ve znení pozdejších predpisu - Pro vyhotovení projektové dokumentace pro provádení stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znení pozdejších predpisu - Pro vyhotovení projektové dokumentace pro provedení interiéru a pro výber dodavatele interiéru - Autorský dozor vykonáván v prubehu verejné zakázky na realizaci díla a po dobu realizace díla „ISŠ – COP a JŠ s PSJZ Valašské Mezirící – sportovní hala“. Podrobná specifikace predmetu verejné zakázky je uvedena v príloze c. 1 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (Návrh smlouvy). Podkladem pro stanovení nabídkové ceny projekcních a inženýrských prací je architektonická studie stavby pod názvem SPORTOVNÍ HALA VALAŠSKÉ MEZIRÍCÍ V LOKALITE ISŠ, PALACKÉHO 49, VALAŠSKÉ MEZIRÍCÍ, zpracovaná 10/2017 spolecností RUSTICUS, s. r. o., se sídlem Bratrí Jaronku 760/1, 741 01 Nový Jicín, IC: 25353772, císlo zakázky 201707. Predpokládané investicní náklady projektované stavby ciní 129.752.066,- Kc bez DPH. Verejná zakázka není ve smyslu § 35 zákona rozdelena na cásti " DiS. Martina Chovancová
18.06.2018 9:15:55 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "30.05.2018 13:44:43" na "30.05.2018 13:44:44" DiS. Martina Chovancová
18.06.2018 9:15:55 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "19.06.2018 10:00:00" na "26.06.2018 10:00:00" DiS. Martina Chovancová
25.06.2018 13:18:04 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "26.06.2018 10:00:00" na "10.07.2018 10:00:00" DiS. Martina Chovancová
25.06.2018 13:18:46 Přidání dokumentu "Vysvětlení zadávací dokumentace č 2", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
25.07.2018 10:16:15 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
25.07.2018 10:32:40 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" DiS. Martina Chovancová
25.07.2018 10:33:02 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" DiS. Martina Chovancová
30.07.2018 10:33:14 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zrušeno" na "Zahájeno" profil
30.07.2018 10:34:36 Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2018-025359" DiS. Martina Chovancová
30.07.2018 10:34:44 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" DiS. Martina Chovancová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora