Zlínský kraj

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

IČO: 70891320

Telefon: +420 577 043 111

E-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz,  |   Internetová adresa: http://www.kr-zlinsky.cz


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 76190

Mgr. Michal Uherek

tel.: 577 043 891

e-mail: verejne.zakazky@kr-zlinsky.cz


Detail zakázky

Název zakázky: VZ/2018/6/200/3 - Expozice v 21. budově ve Zlíně
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000008 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
Z2018-010080 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zrušena 
Datum zveřejnění: 03.04.2018   12:11
Typ řízení: Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je celková obnova a doplnění stávajících expozic 21. budovy Zlínského kraje ve 2. etáži, Baťově výtahu a 8. etáži, a jejich rozšíření na vyhlídkovou terasu v 16. etáži.
Předmětem je aktualizace expozic, obnova opotřebených nebo poškozených částí, dispoziční změny vyvolané zkušenostmi z dosavadního provozu, doplnění o nové objekty expoziční i funkční a rozšíření expozice na vyhlídkovou terasu.
Cílem veřejné zakázky je vytvoření uceleného prohlídkového okruhu 21. budovou Zlínského kraje, s jednotným informačním a orientačním systémem.
Předpokládaná hodnota: 9 043 429,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 04.05.2018 10:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení PDF 0,20 MB 14.05.2018  07:10 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Zadávací dokumentace PDF 0,47 MB 03.04.2018  12:11 
2. Příloha č. 1 - Smlouva o dílo DOC 0,31 MB 03.04.2018  12:11 
3. Příloha č. 2 - Krycí list nabídky DOCX 0,03 MB 03.04.2018  12:11 
4. Příloha č. 3 - Seznam významných dodávek DOCX 0,03 MB 03.04.2018  12:11 
5. Příloha č. 4 - Seznam členů realizačního týmu DOCX 0,03 MB 03.04.2018  12:11 
6. Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů DOCX 0,05 MB 03.04.2018  12:11 
7. Příloha č. 6 - Projektová dokumentace + Soupis stavebních prací RAR 21,37 MB 03.04.2018  12:11 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,19 MB 14.05.2018  07:09 

Plnění VZ


Historie zakázky

Datum Popis Autor
03.04.2018 12:11:23 Zakázka zveřejněna  
14.05.2018 7:09:50 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
14.05.2018 7:10:54 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení ", Publikovat = "Zveřejnit" Ing. Ivana Zápecová
17.05.2018 10:49:02 Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Zrušeno" Ing. Ivana Zápecová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora