Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/

Adresa profilu: http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk  |  Identifikátor profilu zadavatele: 222071

Stav profilu : Aktivní

XML profilu   |  Adresa tržiště:


    

Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem   [ Celkem : 59 ]

Datum
zveřejnění
Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední
změna
24.11.2023   10:15 Regenerace Nádražní II. etapa – část A (most na ul. U Střelnice) stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 22.02.2024 13:20:17
25.09.2023   11:36 Cyklostezka Šternberk - Dolní Žleb, II. a III. etapa stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 31.01.2024 11:33:42
26.05.2023   12:38 Rekonstrukce MŠ Oblouková Šternberk stavební práce Otevřené řízení 27.11.2023 11:27:22
31.03.2023   12:11 Zpracování PD čištění odpadních vod v místních částech Dalov a Těšíkov služby Zakázka malého rozsahu 27.03.2024 17:00:18
04.11.2022   12:33 Dodávka tepla pro krytý bazén ve Šternberku dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 28.03.2023 14:20:00
26.09.2022   13:33 Vybavení Domova pro seniory, Šternberk - prádelna dodávky Otevřené řízení 28.03.2023 14:24:58
29.07.2022   11:53 Výstavba Domova pro seniory, Šternberk stavební práce Otevřené řízení 27.03.2024 15:53:44
06.05.2022   09:39 Pěstební práce v lesích města Šternberka včetně dodávky materiálu v letech 2022 - 2025 služby Otevřené řízení 27.03.2024 16:54:41
20.04.2022   06:49 ŠTERNBERK – SANACE ZŠ – II. stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 27.07.2022 11:33:15
10.08.2021   14:07 Zabezpečení úklidových prací v budovách Městského úřadu Šternberk a Městské policie Šternberk služby Zjednodušené podlimitní řízení 18.07.2022 10:48:39
10.08.2021   11:37 Provoz a údržba veřejných pohřebišť Města Šternberk služby Zjednodušené podlimitní řízení 10.02.2022 13:38:26
26.05.2021   11:19 Vydání knihy Dějiny Šternberka služby Zakázka malého rozsahu 28.06.2021 12:26:39
10.03.2021   09:22 Likvidace bioodpadu města Šternberka služby Zjednodušené podlimitní řízení 18.07.2022 11:00:29
27.04.2020   09:21 POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MĚSTA ŠTERNBERKA A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA služby Zjednodušené podlimitní řízení 07.09.2020 9:37:37
08.01.2020   10:48 Výstavba a modernizace specializovaných učeben na ZŠ Svatoplukova ve Šternberku stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 22.05.2020 12:09:43
06.01.2020   16:44 Svoz separovaného odpadu od domu Šternberk služby Zjednodušené podlimitní řízení 20.07.2022 8:50:08
14.11.2019   13:19 ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU MĚSTSKÝCH VEŘEJNÝCH TOALET služby Zjednodušené podlimitní řízení 20.07.2022 8:50:56
02.10.2019   13:26 Výsadby ulice Věžní Šternberk služby Zjednodušené podlimitní řízení 25.02.2020 7:33:26
02.10.2019   11:56 Obnova alejí Šternberk služby Zjednodušené podlimitní řízení 20.07.2022 8:57:16
17.06.2019   14:08 Vybudování smíšené stezky Olomoucká I. a II. etapa stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 28.04.2020 10:32:51
29.04.2019   09:04 VÝSTAVBA KRYTÉHO BAZÉNU – ŠTERNBERK stavební práce Otevřené řízení 11.10.2019 10:20:39
29.03.2019   13:45 Šternberk- Regenerace panelového sídliště Nádražní – I. etapa stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 12.06.2019 9:46:11
12.02.2019   10:55 Šternberk – lokalita Příkopy stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 12.06.2019 13:59:40
11.02.2019   09:26 Pěstební práce v lesích města Šternberka včetně dodávky materiálu v letech 2019-2022 služby Otevřené řízení 18.06.2019 7:04:30
17.12.2018   15:25 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Šternberk dodávky Otevřené řízení 24.05.2019 10:57:36
31.07.2018   09:28 Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Šternberk a jeho příspěvkové organizace služby Otevřené řízení 20.12.2018 10:55:40
31.07.2018   09:16 Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Šternberk a jeho příspěvkové organizace služby Otevřené řízení 04.12.2018 14:23:03
22.11.2017   11:08 Senior taxi - Šternberk služby Zjednodušené podlimitní řízení 17.04.2023 14:57:33
15.11.2017   14:29 Těžba dřeva harvestorovou technologií Šternberk služby Zjednodušené podlimitní řízení 28.08.2018 12:20:11
15.11.2017   14:09 Likvidace bioodpadu města Šternberka služby Zjednodušené podlimitní řízení 23.08.2018 12:35:49
08.11.2017   12:57 Rozšíření kapacity mateřské školy na ulici Nádražní, Šternberk – vybavení dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 19.02.2018 10:19:07
26.09.2017   14:37 Šternberk - Klášter v proměnách času města Šternberka stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení 15.10.2019 14:27:29
21.09.2017   13:12 Město Šternberk – úklidové služby v budovách městského úřadu služby Zjednodušené podlimitní řízení 09.01.2018 8:19:59
20.03.2017   11:14 Provozování areálu městského koupaliště Šternberk služby Otevřené řízení 15.10.2019 13:23:28
22.07.2016   09:23 Projektová dokumentace: Šternberk - odkanalizování místních částí služby Zjednodušené podlimitní řízení 06.10.2016 8:07:42
09.05.2016   11:04 Město Šternberk - nájem multifunkčních tiskových zařízení - ELEKTRONICKÁ AUKCE služby Zakázka malého rozsahu 24.10.2017 8:41:14
15.04.2016   13:15 Zhotovení projektové dokumentace - kanceláře Opavská - stavební úpravy Opavská 1B, Šternberk dodávky Zakázka malého rozsahu 19.10.2017 12:03:11
11.08.2015   14:23 Konsolidace IT TC ORP ŠTERNBERK dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 09.10.2015 8:09:59
02.07.2015   14:14 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šternberk služby Zjednodušené podlimitní řízení 10.09.2015 14:37:44
03.06.2015   10:47 Sdružené dodávky zemního plynu pro město Šternberk a provozovatele majetku města dodávky Otevřené řízení 30.03.2017 13:52:09
22.04.2015   13:26 Multifunkční kulturní zařízení Šternberk - I. etapa – dodatečné stavební práce stavební práce Jednací řízení bez uveřejnění 07.12.2015 15:35:34
26.03.2015   15:23 Multifunkční kulturní zařízení Šternberk - interiér dodávky Zjednodušené podlimitní řízení 07.12.2015 14:18:54
19.01.2015   16:46 Projekt záchrany a obnovy bývalého Augustiniánského kláštera ve Šternberku stavební práce Zakázka malého rozsahu 19.01.2015 16:46:07
22.10.2014   10:10 Údržba a opravy objektu Masarykova 307/20 ve Šternberku stavební práce Zakázka malého rozsahu 07.12.2015 15:47:08
13.10.2014   17:00 Informační systém Městské policie Šternberk MP Manager dodávky Zakázka malého rozsahu 14.10.2014 7:38:23
23.09.2014   14:31 Pojištění majetku města a odpovědnosti za újmu služby Zakázka malého rozsahu 26.09.2014 9:42:06
09.12.2013   09:52 Město Šternberk - Údržba veřejné zeleně v místních částech služby Zakázka malého rozsahu 09.12.2013 9:52:06
07.11.2013   07:55 Město Šternberk - Pronájem světelné vánoční výzdoby služby Zakázka malého rozsahu 25.08.2014 17:06:11
10.10.2013   09:09 Nákup zemního plynu MO pro město Šternberk a jeho příspěvkové organizace dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 31.03.2015 14:32:00
03.10.2013   14:41 Multifunkční kulturní zařízení Šternberk - I.etapa - TDI, koordinátor BOZP služby Zakázka malého rozsahu 03.10.2013 14:41:16
13.09.2013   00:00 Multifunkční kulturní zařízení Šternberk - I.etapa stavební práce Otevřené řízení 28.08.2015 13:12:51
23.08.2013   00:00 Město Šternberk – Komunální služby služby Otevřené řízení 08.01.2014 11:53:14
31.05.2013   08:10 Zvýšení kvality řízení, financování a good governance Městského úřadu Šternberk služby Zjednodušené podlimitní řízení 20.03.2015 13:54:38
13.03.2013   16:22 Centralizovaný nákup elektřiny pro město Šternberk a jeho příspěvkové organizace dodávky Jednací řízení bez uveřejnění 31.03.2015 14:27:09
03.01.2013   12:58 Zajištění služeb v oblasti kultury pro město Šternberk služby Zakázka malého rozsahu 04.07.2014 10:29:04
17.12.2012   14:20 Město Šternberk - Úklidové služby v budovách Městského úřadu Šternberk služby Zjednodušené podlimitní řízení 06.03.2015 12:16:27
14.11.2012   12:54 Regenerace promenádních alejí ve Šternberku a místních částech - II.etapa služby Otevřené řízení 19.03.2015 14:14:11
14.11.2012   08:59 Město Šternberk - klempířské a pokrývačské stavební práce malého rozsahu charakteru stavební údržby a oprav stavební práce Zakázka malého rozsahu 14.10.2019 10:00:05
14.11.2012   08:43 Město Šternberk - Rámcová smlouva na tiskové a kopírovací služby služby Zjednodušené podlimitní řízení 06.03.2015 12:10:39

Kliknutím na název zadávacího řízení si zobrazíte podrobnější informace.

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora