Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

tel.:

e-mail:


Detail zakázky

Název zakázky: Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šternberk
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000009 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 02.07.2015   14:14
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: služby
Popis zakázky: Předmětem plnění zakázky je konsolidace HW/SW a vybavení TC ORP a pořízení nových IS/aplikací zajišťujících elektronizaci procesů a dat úřadu (včetně následného servisu – technické podpory - po dobu pěti let), zřizovaných a zakládaných organizací a spádových obcí ORP Šternberk. Doplněním HW/SW vybavení TC ORP dojde k většímu zabezpečení TC ORP Šternberk, a to z pohledu:
a) fyzické bezpečnosti - doplněním systému pro zabezpečení vstupu do místnosti záložního TC ORP napojeného na EZS,
b) síťové bezpečnosti - pořízením komplexního redundantního firewallového řešení a systému pro kontrolu přístupu a monitorování prováděných aktivit všech síťových zařízení a uživatelů připojujících se k vnitřní datové síti úřadu,
c) ochrany dat před jejich ztrátou nebo zničením - přestěhováním zálohovacího systému z centrální lokality TC ORP do záložní lokality.
Z hlediska nových služeb (elektronických agend a procesů), tj. nových IS/aplikací/modulů, které budou implementovány v rámci již stávajícího vybaveného a zabezpečeného TC ORP, neplynou žádné další potřeby týkající se vybavení a bezpečnosti IS.
Předmět plnění je rozdělen do dvou částí:
Část A: Konsolidace IT (dodávka hardwaru);
Část B: Nové služby TC ORP Šternberk (dodávka softwaru a služby s tímto spojené) a Technická podpora po dobu 5-ti let.
Předpokládaná hodnota: 3 875 400,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 14.08.2015 12:00 hodin

Dokumenty

Zdůvodnění zrušení soutěže

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, část A PDF 0,59 MB 06.08.2015  08:19 

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 4,69 MB 02.07.2015  14:14 

Textová část zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Svazek 1 - Př.1A - Krycí list PDF 0,56 MB 02.07.2015  14:14 
2. Svazek 1 - Př.1B - Krycí list PDF 0,56 MB 02.07.2015  14:14 
3. Svazek 1 - Př.2 - Soupis dodávek a prací pro část A PDF 0,56 MB 02.07.2015  14:14 
4. Svazek 1 - Př.3 - Soupis dodávek a prací pro část B PDF 0,56 MB 02.07.2015  14:14 
5. Svazek 1 - Př.4 - Cestne prohlaseni o splneni ZKP PDF 0,57 MB 02.07.2015  14:14 
6. Svazek 1 - Př.5A - Cestne prohlaseni o PKP PDF 0,57 MB 02.07.2015  14:14 
7. Svazek 1 - Př.5B - Cestne prohlaseni o PKP PDF 0,57 MB 02.07.2015  14:14 
8. Svazek 1 - Př.6A - Cestne prohlaseni o TKP pro část A PDF 0,58 MB 02.07.2015  14:14 
9. Svazek 1 - Př.6B - Cestne prohlaseni o TKP pro část B PDF 0,58 MB 02.07.2015  14:14 
10. Svazek 1 - Př.7 - Subdodavatelé PDF 0,43 MB 02.07.2015  14:14 
11. Svazek 2 - Obchodní podmínky PDF 0,59 MB 02.07.2015  14:14 
12. Svazek 2 - Př.1 - Návrh smlouvy pro část A PDF 0,59 MB 02.07.2015  14:14 
13. Svazek 2 - Př.2 - Návrh smlouvy pro část B PDF 0,59 MB 02.07.2015  14:14 
14. Svazek 2 - Př.3 - Specifikace nabídky pro část A PDF 0,47 MB 02.07.2015  14:14 
15. Svazek 2 - Př.4 - Specifikace nabídky pro část B PDF 0,44 MB 02.07.2015  14:14 
16. Svazek 3 - Technické podmínky PDF 1,60 MB 02.07.2015  14:14 
17. Zadávací dokumentace PDF 9,63 MB 02.07.2015  14:14 
18. Svazek 1 - Př.1A - Krycí list DOC 0,21 MB 03.07.2015  07:03 
19. Svazek 1 - Př.1B - Krycí list DOC 0,21 MB 03.07.2015  07:03 
20. Svazek 1 - Př.2 - Soupis dodávek a prací pro část A DOC 0,22 MB 03.07.2015  07:03 
21. Svazek 1 - Př.3 - Soupis dodávek a prací pro část B DOC 0,21 MB 03.07.2015  07:03 
22. Svazek 1 - Př.4 - Cestne prohlaseni o splneni ZKP DOC 0,22 MB 03.07.2015  07:04 
23. Svazek 1 - Př.5A - Cestne prohlaseni o PKP DOC 0,21 MB 03.07.2015  07:04 
24. Svazek 1 - Př.5B - Cestne prohlaseni o PKP DOC 0,21 MB 03.07.2015  07:04 
25. Svazek 1 - Př.6A - Cestne prohlaseni o TKP pro část A DOC 0,24 MB 03.07.2015  07:04 
26. Svazek 1 - Př.6B - Cestne prohlaseni o TKP pro část B DOC 0,25 MB 03.07.2015  07:04 
27. Svazek 1 - Př.7 - Subdodavatelé XLS 0,03 MB 03.07.2015  07:05 
28. Svazek 2 - Př.1 - Návrh smlouvy pro část A DOC 0,32 MB 03.07.2015  07:05 
29. Svazek 2 - Př.2 - Návrh smlouvy pro část B DOC 0,32 MB 03.07.2015  07:05 
30. Svazek 2 - Př.3 - Specifikace nabídky pro část A DOC 0,24 MB 03.07.2015  07:05 
31. Svazek 2 - Př.4 - Specifikace nabídky pro část B DOC 0,07 MB 03.07.2015  07:06 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Dodatečná informace č. 1 PDF 0,19 MB 15.07.2015  06:50 
2. Dodatečná informace č. 2 PDF 0,22 MB 20.07.2015  16:12 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, část B PDF 0,84 MB 06.08.2015  08:05 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. ¨Písemná zpráva zadavatele PDF 0,45 MB 07.08.2015  12:21 
2. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,46 MB 31.08.2015  12:49 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Smlouva - část B PDF 7,59 MB 10.09.2015  14:37 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1Datum uzavření smlouvy: 21.08.2015
Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 858 504,00 CZK
Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 2 248 789,84 CZK

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2


Historie zakázky

Datum Popis Autor
02.07.2015 14:14:59 Zakázka zveřejněna  
02.07.2015 14:17:01 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "19.07.2015 12:00:00" na "20.07.2015 12:00:00" Bc. Alena Šachrová
03.07.2015 7:03:00 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Př.1A - Krycí list", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Šachrová
03.07.2015 7:03:18 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Př.1B - Krycí list", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Šachrová
03.07.2015 7:03:32 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Př.2 - Soupis dodávek a prací pro část A", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Šachrová
03.07.2015 7:03:51 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Př.3 - Soupis dodávek a prací pro část B", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Šachrová
03.07.2015 7:04:03 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Př.4 - Cestne prohlaseni o splneni ZKP", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Šachrová
03.07.2015 7:04:18 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Př.5A - Cestne prohlaseni o PKP", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Šachrová
03.07.2015 7:04:29 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Př.5B - Cestne prohlaseni o PKP", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Šachrová
03.07.2015 7:04:41 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Př.6A - Cestne prohlaseni o TKP pro část A", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Šachrová
03.07.2015 7:04:54 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Př.6B - Cestne prohlaseni o TKP pro část B", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Šachrová
03.07.2015 7:05:07 Přidání dokumentu "Svazek 1 - Př.7 - Subdodavatelé", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Šachrová
03.07.2015 7:05:18 Přidání dokumentu "Svazek 2 - Př.1 - Návrh smlouvy pro část A", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Šachrová
03.07.2015 7:05:31 Přidání dokumentu "Svazek 2 - Př.2 - Návrh smlouvy pro část B", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Šachrová
03.07.2015 7:05:46 Přidání dokumentu "Svazek 2 - Př.3 - Specifikace nabídky pro část A", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Šachrová
03.07.2015 7:06:02 Přidání dokumentu "Svazek 2 - Př.4 - Specifikace nabídky pro část B", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Šachrová
15.07.2015 6:50:20 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 1", Publikovat = "Zveřejnit" Bc. Alena Šachrová
20.07.2015 16:10:59 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "20.07.2015 12:00:00" na "14.08.2015 12:00:00" Lenka Lhotská
20.07.2015 16:12:21 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č. 2", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
06.08.2015 8:05:50 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, část B", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
06.08.2015 8:19:11 Přidání dokumentu "Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, část A", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
07.08.2015 12:21:29 Přidání dokumentu "¨Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
31.08.2015 12:49:49 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
10.09.2015 14:37:44 Přidání dokumentu "Smlouva - část B", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
31.08.2015 12:52:04 Přidán nový účastník "IČ="47903783 " Název:"GORDIC spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Lenka Lhotská
31.08.2015 12:53:50 Editace parametrů řízení změna "Ke zveřejnění" z hodnoty "Ne" na "Ano" Lenka Lhotská
31.08.2015 12:53:50 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy bez DPH" z hodnoty "0.00" na "1858504.00" Lenka Lhotská
31.08.2015 12:53:50 Editace parametrů řízení změna "Cena smlouvy s DPH" z hodnoty "0.00" na "2248789.84" Lenka Lhotská
31.08.2015 12:53:50 Editace parametrů řízení změna "Identifikátor řízení na profilu" z hodnoty "" na "P15V00000009" Lenka Lhotská
31.08.2015 12:53:50 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "02.07.2015 14:01:00" na "02.07.2015 14:14:59" Lenka Lhotská
31.08.2015 12:55:46 Odstranění účastníka řízení "IČ="47903783 " Název:"GORDIC spol. s r.o." Vítěz="Ano"" Lenka Lhotská
02.07.2015 14:01:18 Založeno nové řízení Bc. Alena Šachrová
02.07.2015 14:01:18 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "02.07.2015" na "02.07.2015 14:01:00" Bc. Alena Šachrová
02.07.2015 14:01:18 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "02.07.2015" na "31.12.2049 10:00:00" Bc. Alena Šachrová

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora