Město Šternberk

logo zadavatele

Informace o zadavateli

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, Šternberk, 78501

IČO: 00299529

Telefon: 585 086 111

E-mail: podatelna@sternberk.cz,  |   Internetová adresa: http://www.sternberk.eu/


Osoba pověřená zadáváním / Kontaktní osoba pro tuto zakázku

APC Consulting s.r.o., Příční 861/14, Přerov, 75002

Ing. Šárka Goldmannová

tel.: 602754288

e-mail: info@apcconsult.cz


Detail zakázky

Název zakázky: Konsolidace IT TC ORP ŠTERNBERK
Identifikátor veřejné zakázky: P15V00000010 
Evidenční číslo veřejné zakázky
ve Věstníku VZ:
 
Stav řízení: Veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem 
Datum zveřejnění: 11.08.2015   14:23
Typ řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: dodávky
Popis zakázky: Předmětem plnění zakázky „Konsolidace IT TC ORP Šternberk“ je konsolidace HW/SW. Doplněním HW/SW vybavení TC ORP dojde k většímu zabezpečení TC ORP Šternberk, a to z pohledu:
a) fyzické bezpečnosti - doplněním systému pro zabezpečení vstupu do místnosti záložního TC ORP napojeného na EZS,
b) síťové bezpečnosti - pořízením komplexního redundantního firewallového řešení a systému pro kontrolu přístupu a monitorování prováděných aktivit všech síťových zařízení a uživatelů připojujících se k vnitřní datové síti úřadu,
c) ochrany dat před jejich ztrátou nebo zničením - přestěhováním zálohovacího systému z centrální lokality TC ORP do záložní lokality.
Z hlediska nových služeb (elektronických agend a procesů), tj. nových IS/aplikací/modulů, které budou implementovány v rámci již stávajícího vybaveného a zabezpečeného TC ORP, neplynou žádné další potřeby týkající se vybavení a bezpečnosti IS.
Předpokládaná hodnota: 1 881 000,- CZK bez DPH
Lhůta pro podání nabídek: 10.09.2015 13:00 hodin

Dokumenty

Výzva k podání nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Výzva k podání nabídky PDF 0,62 MB 11.08.2015  14:23 

Kvalifikační dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Kvalifikační dokumentace a pokyny PDF 0,67 MB 11.08.2015  14:23 

Zadávací dokumentace

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Krycí list PDF 0,57 MB 11.08.2015  14:23 
2. Krycí list DOC 0,21 MB 11.08.2015  14:23 
3. Soupis dodávek a prací PDF 0,57 MB 11.08.2015  14:23 
4. Soupis dodávek a prací DOC 0,22 MB 11.08.2015  14:23 
5. Čestné prohlášení o splnění ZKP DOC 0,22 MB 11.08.2015  14:23 
6. Čestné prohlášení o splnění ZKP PDF 0,58 MB 11.08.2015  14:23 
7. Čestné prohlášení o PKP PDF 0,58 MB 11.08.2015  14:23 
8. Čestné prohlášení o PKP DOC 0,21 MB 11.08.2015  14:23 
9. Čestné prohlášení o TKP PDF 0,59 MB 11.08.2015  14:23 
10. Čestné prohlášení o TKP DOC 0,25 MB 11.08.2015  14:23 
11. Subdodavatelé PDF 0,43 MB 11.08.2015  14:23 
12. Subdodavatelé XLS 0,03 MB 11.08.2015  14:23 
13. Obchodní podmínky PDF 0,60 MB 11.08.2015  14:23 
14. Návrh smlouvy PDF 0,60 MB 11.08.2015  14:23 
15. Návrh smlouvy DOC 0,32 MB 11.08.2015  14:23 
16. Specifikace předmětu plnění PDF 0,46 MB 11.08.2015  14:23 
17. Technické podmínky PDF 1,56 MB 11.08.2015  14:23 
18. Spcifikace předmětu plnění DOC 0,23 MB 11.08.2015  14:23 

Vysvětlení ZD (Dodatečné informace)

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Specifikace předmětu plnění PDF 0,46 MB 25.08.2015  16:17 
2. Technické podmínky PDF 1,56 MB 25.08.2015  16:18 
3. Dodatečná informace č.1 PDF 0,69 MB 25.08.2015  18:08 
4. Specifikace předmětu plnění DOC 0,17 MB 25.08.2015  18:09 

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Rozhodnutí o výběru nejhodnější nabídky PDF 0,46 MB 21.09.2015  09:18 

Písemná zpráva zadavatele

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Písemná zpráva zadavatele PDF 0,46 MB 08.10.2015  10:57 

Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků

č. Název dokumentu Typ Velikost Datum zveřejnění
1. Uzavřená smlouva PDF 0,61 MB 09.10.2015  08:09 

Plnění VZ - část veřejné zakázky - 1
Plnění VZ - část veřejné zakázky - 2
Plnění VZ - část veřejné zakázky - 3
Plnění VZ - část veřejné zakázky - 4
Plnění VZ - část veřejné zakázky - 5
Plnění VZ - část veřejné zakázky - 6
Plnění VZ - část veřejné zakázky - 7
Plnění VZ - část veřejné zakázky - 8
Plnění VZ - část veřejné zakázky - 9
Plnění VZ - část veřejné zakázky - 10
Plnění VZ - část veřejné zakázky - 11
Plnění VZ - část veřejné zakázky - 12


Historie zakázky

Datum Popis Autor
11.08.2015 14:23:37 Zakázka zveřejněna  
25.08.2015 16:17:52 Přidání dokumentu "Specifikace předmětu plnění", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
25.08.2015 16:18:16 Přidání dokumentu "Technické podmínky", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
25.08.2015 16:19:04 Přidání dokumentu "dodatečná informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
25.08.2015 16:19:48 Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "27.08.2015 13:00:00" na "10.09.2015 13:00:00" Lenka Lhotská
25.08.2015 18:07:23 Odstranění dokumentu "Dodatečné informace - dodatečná informace č.1" Lenka Lhotská
25.08.2015 18:08:02 Přidání dokumentu "Dodatečná informace č.1", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
25.08.2015 18:09:28 Přidání dokumentu "Specifikace předmětu plnění", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
18.09.2015 12:14:07 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
21.09.2015 9:17:15 Odstranění dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Rozhodnutí o výběru dodavatele" Lenka Lhotská
21.09.2015 9:18:00 Přidání dokumentu "Rozhodnutí o výběru nejhodnější nabídky", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
08.10.2015 10:57:45 Přidání dokumentu "Písemná zpráva zadavatele", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
09.10.2015 8:09:59 Přidání dokumentu "Uzavřená smlouva", Publikovat = "Zveřejnit" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:16 Založeno nové řízení Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:16 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "11.08.2015 13:15:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:16 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "31.12.2049 10:00:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:18 Založeno nové řízení Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:18 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "11.08.2015 13:15:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:18 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "31.12.2049 10:00:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:18 Založeno nové řízení Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:18 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "11.08.2015 13:15:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:18 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "31.12.2049 10:00:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:18 Založeno nové řízení Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:19 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "11.08.2015 13:15:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:19 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "31.12.2049 10:00:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:16 Založeno nové řízení Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:17 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "11.08.2015 13:15:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:17 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "31.12.2049 10:00:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:17 Založeno nové řízení Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:17 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "11.08.2015 13:15:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:17 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "31.12.2049 10:00:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:17 Založeno nové řízení Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:17 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "11.08.2015 13:15:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:17 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "31.12.2049 10:00:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:17 Založeno nové řízení Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:17 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "11.08.2015 13:15:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:17 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "31.12.2049 10:00:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:17 Založeno nové řízení Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:17 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "11.08.2015 13:15:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:17 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "31.12.2049 10:00:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:17 Založeno nové řízení Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:18 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "11.08.2015 13:15:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:18 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "31.12.2049 10:00:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:18 Založeno nové řízení Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:18 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "11.08.2015 13:15:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:18 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "31.12.2049 10:00:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:18 Založeno nové řízení Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:18 Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "11.08.2015 13:15:00" Lenka Lhotská
11.08.2015 13:15:18 Upravení termínu "Ukončení zveřejnění" z hodnoty "11.08.2015" na "31.12.2049 10:00:00" Lenka Lhotská

• zpátky na přehled všech zakázek zadavatele

© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
   Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
   Prohlášení o přístupnosti  •  Technické požadavky profilu zadavatele  •  Zákaznická podpora